logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
domov » novice
20.1.2017
RAZSTAVA BÉSEDA DÁ BESEDO IN IGRO: 150 LET DRAMATIČNEGA DRUŠTVA V LJUBLJANI
Ob razstavi v NUK, ki obeležuje 150. obletnico Dramatičnega društva v Ljubljani, bo v četrtek 26. 1. 2017 ob 10:30 potekal strokovni simpozij. Ob visokem jubileju se nam bodo v čitalnici Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK pridružili cenjeni predavatelji, ki bodo temo osvetlili z različnih raziskovalnih gledišč in obogatili naše razumevanje razvoja slovenske gledališke umetnosti. Vljudno vabljeni!

Program:

10:45 Pozdravni nagovor ravnateljice Narodne in univerzitetne knjižnice, Martine Rozman Salobir.

Razpored strokovnih referatov:
11:00 izr. prof. dr. Urška Perenič: Od čitalniškega "razveseljevanja" do Dramatičnega društva: Obrobja na obnebju slovenske književne zgodovine? (FF UL, Oddelek za slovenistiko)
11:30 dr. Štefan Vevar: Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani (Slovenski gledališki inštitut SLOGI)
12:00 doc. dr. Blaž Lukan: Repertoar Dramatičnega društva v prvem desetletju delovanja vplivi, tendence, učinki (AGRFT UL, Oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti, Katedra za dramaturgijo in zgodovino drame)
12:30 izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol: Razvoj slovenske meščanske drame na prelomu stoletja in Dama s kamelijami (FF UL, Oddelek za slovenistiko)
30 minutni odmor za kavo
13:30 doc. dr. Aldo Milohnić: Od Dramatičnega društva v Ljubljani do dramatičnih društev po Sloveniji (AGRFT UL, Oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti, Katedra za zgodovino gledališča in radia)
14:00 red. prof. dr. Milena Mileva Blažić: Ivan Hribar in Dramatično društvo, 1867 (PF UL, Oddelek za razredni pouk, Katedra za slovenščino)
14:30 mag. Marijan Rupert: Prešernovska struktura in začetki slovenske zgodovinske drame (Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov NUK)

Moderiranje dogodka: Manja Gatalo (soavtorica razstave, NUK)
16.12.2016
SREČA JE V KNJIGAH
V katekizmu Jurija Japlja iz leta 1789 smo našli štiriperesno deteljico. Štiriperesna deteljica, spravljena med platnicami, po ljudski vraži namreč prinaša srečo in uspeh. V predprazničnem obdobju zato navdušeno delimo svojo srečno najdbo z vami in vam sporočamo, da se sreča in uspeh zagotovo skrivata prav v knjigah. 

S Kosovelovo pesmijo Voščilo vam želimo vesele praznike in srečno novo leto 2017, naj bo obogateno z obilico novih znanj in z velikimi uspehi!  
29.11.2016
NOVI DLIB!
Dragi uporabniki, z največjim veseljem vas v predprazničnem vzdušju razveselimo tudi mi, z novo, osveženo in modernizirano podobo Digitalne knjižnice Slovenije. Naš namen je izpopolniti uporabniško izkušnjo. Želimo, da je gradivo čim lažje dostopno vsakomur, zato je ključnega pomena, da vam številno in raznoliko gradivo ponudimo na različne načine. Gradivo, ki ga iščete, lahko vpišete v iskalno vrstico, lahko pa raziskujete po šestih skupinah – knjige, periodika, rokopisi, slike, glasba in zemljevidi. Vse več bo tudi vsebinskih zbirk, ki naše najatraktivnejše gradivo zaokrožijo v smiselno celoto in podajo širšo zgodbo gradivu.
Prenovljena stran vizualno sledi trendom in želi biti optimalno dostopna na vseh elektronskih napravah, po novem tudi na mobilnih napravah. Želimo vam prijetno raziskovanje!
Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo veseli vaših odzivov, ki nam jih lahko sporočite na elektronski naslov: dLib@nuk.uni-lj.si
26.10.2016
FESTIVAL BORŠTNIKOVO SREČANJE
51. Festival Borštnikovo srečanje, največji nacionalni gledališki dogodek, kjer se vsako leto srečajo slovenski teatri, je ravno za nami. Bilten FBS je festivalski dnevni časopis, kjer si lahko preberete kaj vse se je v letošnjem letu dogajalo v Mariboru. Poleg gledaliških predstav slovenske produkcije, so bile na ogled tudi švedske predstave v sklopu Fokusa, ki je vsako leto namenjen drugi državi, letos Švedski. Na simpozijih sta bili obravnavani dve temi, obeležje 150. obletnice Dramatičnega društva v Ljubljani in radijska igra. Glavno počastitev, Borštnikov prstan, pa je ponosno prejel Dare Valič. Čestitke lavreatu!
7.10.2016
10 LET ZAKONA O OBVEZNEM IZVODU PUBLIKACIJ

Pred desetimi leti smo v Republiki Sloveniji sprejeli sodoben zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub, UL RS št. 69/0; UL RS št. 86/09), ki vključuje tudi nove pojavne oblike objavljanja oziroma publikacij. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je s tem zakonom pooblaščena javna ustanova, ki zbira, ohranja in omogoča dostopnost do vseh publikacij kot nacionalne kulturne dediščine. Poleg zbiranja in ohranjanja knjig, časopisov, zemljevidov, zvočnih in slikovnih zapisov, glasbenih in drobnih tiskov ter drugih oblik zapisov od leta 2008 zajemamo in ohranjamo tudi spletne publikacije, od leta 2015 pa tudi spletna mesta z domeno .si. 

Spletne publikacije, pridobljene iz naslova obveznega izvoda, lahko prebirate in pregledujete prav tu, na našem portalu, označene so z oznako Obvezni izvod spletnih publikacij. Različice zajetih spletnih mest pa so dostopne na portalu Spletni arhiv NUK

Obletnico želimo obeležiti tudi z nizom dogodkov, zato vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

29.9.2016
BEETHOVNOVA 6. SIMFONIJA NA SPLETU
Na dLib.si smo objavili prepis partiture Beethovnove 6. simfonije znane kot Sinfonie pastorale, z  njegovimi lastnoročnimi popravki.
Ljubljanski filharmoniki so izvedli Beethovnovo 6. simfonijo 28. februarja 1818; skladatelja so morali naprositi za partituro, ki tedaj še ni bila natisnjena. Očitno jim je ustregel in poslal prepis z lastnoročnimi popravki; ta je zdaj shranjen v Glasbeni zbirki NUK
Filharmoniki so nato leta 1819 s posredovanjem dunajskega magistratnega svetnika Mathiasa von Tuscherja izročili skladatelju diplomo častnega člana z datumom 15. marec 1819 skupaj s statutom Filharmonične družbe (Philharmonische Gesellschaft) in članskim seznamom. Beethoven se je zahvalil s pismom z dne 4. maja 1819, v katerem je zapisal, da zna ceniti priznanje za »nevelike« zasluge v glasbeni umetnosti, ki mu jih je ljubljanska Filharmonična družba potrdila s to počastitvijo. Pismo so najprej hranili v arhivu Filharmonične družbe, toda takoj po prvi svetovni vojni so ga prodali (Glasbena matica) v Švico, leta 1956 pa je prišlo v Beethovnovo hišo v Bonnu.
25.8.2016
SLOVENKA - BORBENOST V DRUGI SVETOVNI VOJNI
Digitalna knjižnica Slovenije postopoma digitalizira pomembne dokumente preteklega časa. Predvsem medvojno gradivo nujno potrebuje digitalno kopijo, saj je v slabem stanju zaradi težkih okoliščin v katerih je nastajalo. Tokrat objavljamo časopis Slovenka (1943-1945), glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze za Primorsko, ki je nastajal v času druge svetovne vojne po različnih partizanskih tehnikah: "Nanos", "Čaven", "Porezen", "Grmada", "Špik", "Snežnik", "Matajur", "Krn", "Sabotin", "Javornik", "Žena", tiskarna "Slovenija" in druge, neugotovljene tehnike. Časopis so likovno opremili tudi tako pomembni avtorji, kot je denimo Ive Šubic. Propagandni odsek v drugi svetovni vojni je resnično zajemal vse segmente družbe in nagovarjal slehernega Slovenca oz. Slovenko. Uvodne besede uredništva v prvi številki tako nagovorijo celotno populacijo Slovenk: "Slovenka hoče biti zrcalo, v katerem se bo odražalo življenje in borba žena na Primorskem, brez ozira na stan, starost in poklic. Delavke, kmetice, služkinje, meščanke! "Slovenka" želi postati v resnici - glasilo vaših želja, upov in pričakovanj, pa tudi vaših teženj in naporov v teh težkih časih." V času druge svetovne vojne se je mnogo žensk podalo v borbo in se hrabro zoperstavilo okupatorju. Časopis tako ne apelira zgolj na tipične ženske vloge matere in žene, kot je velikokrat značilno za druge t.i. ženske časopise, ampak v Slovenkah podžiga tudi borbenost in spodbuja aktivizem.

7.7.2016
PREŠERNOVA ROKOPISA IZ CLEVELANDA
Z izjemnim veseljem in navdušenjem vam sporočamo, da lahko sveže odkrita Prešernova rokopisa najdena letos v Clevelandu, prelistate tudi na naši spletni strani dLib.si.
Prešernov rokopis pesmi Slovo od mladosti je napisan v bohoričici, zato lahko nastanek rokopisa umestimo med leto 1830, ko je bila omenjena pesem prvič objavljena v prvem zvezku Krajnske čbelice in leto 1843, ko je bohoričico zamenjala gajica, za kar so bile zaslužne predvsem Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice. Drugi Prešernov rokopis pa je pesem Dohtar, ki lahko datira med 4. zvezkom Krajnske čbelice iz leta 1833 in letom 1846, ko so nastali cenzurni rokopisi Poezij. Dohtar je sicer napisan v gajici.
Slovenskemu muzeju in arhivu v Clevelandu je rokopis daroval Evgen Favetti. Tudi njegov oče je rokopis prejel v dar, ko je delal kot knjigarnar na Stritarjevi ulici pri Magistratu v Ljubljani. Družina se je po drugi svetovni vojni preselila v ZDA, z njimi pa tudi Prešernovi rokopisi. 
5.7.2016
RAZSTAVA V OBLJUBLJENO DEŽELO: SLOVENKE V ZDA
Severna Amerika je vse od odkritja dalje veljala za obljubljeno deželo - vanjo so se zgrinjale trume ljudi, ki so iskale boljše pogoje za življenje. Slovenci so se tja najbolj množično preseljevali v 19. in v prvih desetletjih 20. stoletja, po letu 1945 pa je sledil nov val. Še v začetku 20. stoletja so tako v Sloveniji rojeni priseljenci predstavljali večino skupnosti, danes pa so vodilno vlogo prevzele tamkaj rojene generacije, ki predstavljajo več kot 90 odstotkov slovenske izseljenske populacije.
Razstava V OBLJUBLJENO DEŽELO: SLOVENKE V ZDA, ki bo na ogled do 26. novembra 2016, želi predstaviti zgodovino preseljevanj in naselitvena območja, stanje v določenih slovenskih središčih danes in pomembne osebe, ki jih v slovensko-ameriški zgodovini ni manjkalo. Rdeča nit razstave je tipična slovenska izseljenska zgodba dekleta z imenom Micka, ki je s štirinajstimi leti odšla v svet in v daljni deželi postala Mary. V Razstavni dvorani NUK se boste srečali z zgodbami nekaterih Slovenk, ki so dale svoj pečat izseljenski zgodbi.Vljudno vabljeni!
13.6.2016
ZAKLJUČNA POROČILA ARRS
ARRS je leta 2007 začela, v letu 2008 pa sistematično pristopila k javni objavi zaključnih poročil sofinanciranih raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov in ciljnih raziskovalnih programov v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si). V informacijskem sistemu SICRIS so v predstavitvi posameznih programov in projektov na voljo povezave na zaključna poročila, ki jih lahko pregledate na portalu dLib.si.
Ob prejemu zaključnih poročil projektov, ki so se iztekli v letu 2015, smo zabeležili 2.220 objavljenih poročil.
Statistiko si lahko gledate tudi na spletnem mestu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

25.5.2016
SLOVENSKI IZSELJENSKI IN ZAMEJSKI TISKI
Slovenci so se v različnih zgodovinskih obdobjih izseljevali iz matične domovine in povsod, kjer so se naselili, pustili svoje sledi. Negovali so svojo kulturo, jezik, običaje in poskrbeli za pisano besedo. Kar ena petina pripadnikov slovenskega naroda živi izven meja Republike Slovenije, številna je tudi tiskana beseda, ki je nastajala in še nastaja izpod slovenskih izseljenskih in zamejskih peres. Del te »produkcije« je v digitalni obliki dostopen na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, kjer lahko listate med izjemno raznovrstnim časopisjem in mnogimi knjigami
4.5.2016
SIMPOZIJ OB 75-LETNICI BREDE SMOLNIKAR
21. aprila 2016 je v čitalnici Rokopisne zbirke NUK potekal simpozij ob 75-letnici pisateljice Brede Smolnikar in njeni razstavi Ena s špago zvezana.

Prispevke si sedaj lahko ogledate tudi na posnetku.
26.4.2016
PRAZNIK DELA, 1. MAJ
Bliža se 1. maj, mednarodni praznik dela, zato vas vabimo, da na našem portalu raziščete odmeve na praznik dela skozi različna zgodovinska obdobja. 
1. maj je vzniknil leta 1886 v Chicagu z množičnimi delavskimi demonstracijami. Delavci so se uprli težkim razmeram in nečloveškim urnikom (tudi po 16 ur, 7 dni na teden). Njihovo geslo treh osmic je pomenilo naslednje zahteve: 8 ur dela, 8 ur počitka in 8 ur kulture oz. zabave. V kasnejših spopadih so stavke zaznamovale tudi smrtne žrtve, veliko je bilo ranjenih, voditelje delavskih gibanj pa so obsodili na dosmrtno ječo, celo na smrt. 
Dve leti kasneje, leta 1888, so na kongresu federacije dela v Saint Louisu razglasili 1. maj za dan spomina na žrtve majskih stavk. Mednarodno pa je bil praznik dela priznan na zasedanju Druge Internacionale v Parizu leta 1889 ob 100-letnici francoske revolucije. 
Pri nas je Narodna vlada SHS v Ljubljani izdala uredbo o uvedbi osemurnega delovnika 30. decembra leta 1918. Takrat je deloval še 48-urni delovnik, kar je pomenilo, da se je delalo tudi ob sobotah. 


18.4.2016
DIGITALIZACIJA SAVINJSKIH NOVIC
V sredo, 20. aprila, ob 19. uri bo v Galeriji Mozirje predstavitev digitaliziranega arhiva Savinjskih novic. Gre za končno dejanje projekta, pri katerem so sodelovali Savinjske novice, Osrednja knjižnica Celje in Osrednja knjižnica Mozirje.
Aktivnosti digitalizacije omenjenih sodelujočih je obrodilo sadove, saj je arhiv Savinjskih novic, zgornjesavinjskega časopisa, od leta 1969 do danes objavljen na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si). 
Predstavitvi tega velikega dosežka bo sledila predstavitev nove spletne strani Savinjskih novic, ki bo omogočala branje zgornjesavinjskega časopisa v elektronski obliki.

26.2.2016
PROPAGANDNA GRAFIKA 2. SVETOVNE VOJNE - JANEZ VIDIC-JANEZ
Likovna umetnost v času narodno osvobodilnega boja na Slovenskem je bila pod okriljem propagandnega odseka, kjer se je razvila v unikum svetovnega merila. Predvsem grafične podobe vse do danes veljajo za umetniške mojstrovine, takrat pa so bile predvsem močno orožje proti okupatorju. Propagandna grafika je sovražnika prikazovala razčlovečenega, premaganega, ga smešila in s tem krepila moralo naši vojski. 
V digitalizacijo smo prejeli del dragocene zapuščine Janeza Vidica-Janeza, ki je mojstrsko upodabljal prikazni vojnega časa. Partizanom se je pridružil leta 1944 in v pokrajinski tehniki TRILOF v Davči ustvaril najvidnejše propagandne grafike NOB. Ogledate si lahko trosilne listke, letake in linoreze, ki denimo krasijo bibliofilsko partizansko izdajo Prešernove Zdravljice ob stoletnici njenega nastanka. Prvič do zdaj smo digitalizirali tudi raritetno grafiko, odtisnjeno na tekstil

23.12.2015
SLOVENSKI POROČEVALEC V NOB
Digitalna knjižnica Slovenije vas z veseljem obvešča, da smo v sklopu počastitve 70. obletnice konca druge svetovne vojne v celoti digitalizirali in objavili medvojnega Slovenskega poročevalca. Poročevalec je prvič izšel leta 1938 in s svojim delovanjem ponovno nadaljeval leta 1941. Od takrat je bila redakcija časopisa vključena v propagandni odsek, Slovenski poročevalec pa je bil podnaslovljen kot Informacijski vestnik Osvobodilne fronte.
Dr. France Škerl-Bregar, eden od urednikov Poročevalca v medvojnem času, se je spominjal pomembnosti časopisa za OF: »Prevzeti uredništvo osrednjega glasila našega osvobodilnega gibanja, je pomenilo predvsem prevzeti težko odgovornost tako pred tistimi, ki so mi tako dolžnost naložili, še bolj pa pred našim narodnoosvobodilnim gibanjem, ki mu naj Slovenski poročevalec kaže pot, ga spodbuja, krepi, mobilizira in organizira v boju za narodno in socialno osvoboditev slovenskega naroda.« 
Poročevalec je nosil osrednjo propagandno vlogo v narodnoosvobodilnem boju med drugo svetovno vojno na slovenskih tleh. O tem priča dejstvo, da so okupatorji lahko celo ubili človeka, pri katerem so našli številko Poročevalca, kar se je zgodilo denimo mladi Vidi Pregarc. Vseeno pa je časopis povečeval naklado in se širil iz centra delovanja, osvobojenega ozemlja in Ljubljane, na vsa področja našega ozemlja, od Primorske, Štajerske ter Gorenjske. Slovenski poročevalec in Ljudska pravica sta se leta 1959 združila v časopis Delo.
8.12.2015
KOROŠKI FUŽINAR, INFORMATIVNI FUŽINAR IN METAL DOSEGLJIVI NA SVETOVNEM SPLETU
V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne smo digitalizirali vse letnike Koroškega in Informativnega fužinarja ter časopisa Metal. Že več let je bil ta projekt med prioritetami digitalizacije, saj je bilo povpraševanje po teh virih kar veliko. Skupaj to pomeni sto deset letnikov in okoli 22 000 strani časopisov, ki so izhajali v naši ravenski železarni.
Časopisi so ob pisanju o delovanju železarne na Ravnah  prikazovali tudi  preteklost koroških krajev in industrije, pa narodne običaje, kronike župnij, društev…
Vsi trije časopisi so bili in bodo nepogrešljiv vir številnim uporabnikom, posameznikom, delavcem, fužinarjem ter raziskovalcem in publicistom.

4.12.2015
TRUBARJEVO PRIZNANJE 2015
Spoštovani prijatelji Digitalne knjižnice Slovenije!

Veselo in ponosno smo se na včerajšnji slovesni večer okitili s Trubarjevim priznanjem, ki je podeljeno za pomembne prispevke oz. zasluge na področju varovanja in ohranjanja nacionalne pisne kulturne dediščine.
Priznanje nas bo motiviralo, da temeljnim dediščinskim in ustvarjalnim dosežkom še naprej gradimo most med tradicijo in tehnološkim napredkom, ki bo vse trdnejši in močnejši.

 
3.12.2015
10 LET DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE

Včerajšnji posvet Kultura in znanost v digitalni dobi je razširil naše horizonte. Radostni in ponosni smo, da je deseti jubilej Digitalne knjižnice Slovenije počastilo toliko zanimivih in lucidnih (so)govorcev. Tako tuji kot domači gosti, ki se zanimajo za naša prizadevanja, so kompas usmerili proti novim zmagam. Kultura in znanost sta si podali roke in dokazali, da je prihodnost na strani sodelovanj. Iskrena zahvala vsem, ki ste bili z nami.

Praznovanja pa še ni konec! Na Prešernov rojstni dan slavimo tudi mi, saj bo Digitalna knjižnica Slovenije prejela Trubarjevo nagrado!

Danes, 3. 12. 2015, ob 18:30 uri vas vabimo v Veliko čitalnico Narodne in univerzitetne knjižnice, da praznujete z nami!


30.11.2015
10 LET DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE
Posvet ob 10. obletnici Digitalne knjižnice Slovenije (www.dLib.si) z naslovom Kultura in znanost v digitalni dobi, bo potekal 2. decembra 2015 v Mestnem muzeju, Ljubljana. 
Prva dva dela (od 9:00 do 13:15) bosta zajemala referate sledečih strokovnjakov: Zoran Krstulović, NUK: Digitalna knjižnica Slovenije po desetih letih, Samo Zorc, Direktorat za informacijsko družbo, MIZS: Digitalna knjižnica - od kod in kam?, Sofija Klarin Zadravec, NSK, Zagreb: Izazovi uspostave digitalne knjižnice, Miran Hladnik, FF UL: dLib in slovenska književnost, Vuk Ćosić, spletni umetnik: e-Farenheit 451, Maja Bogataj Jančič, IPI: Reforma avtorskega prava v EU?, Matija Ogrin, Znanstvenoraziskovalni center SAZU: O velikih in majhnih igralcih na digitalnem polju. Različne vloge, komplementarni učinki, Tamara Butigan Vučaj, NBS, Beograd: National library of serbia: back to the (digital) future, Maja Žumer, FF UL: Digitalna knjižnica: z uporabniki za uporabnike in Luka Frelih, Ljudmila: Slovenska kultura na spletu: Dostopnost onkraj komercialnih algoritmov?
Posvet pa bo zaokrožila okrogla miza (od 11:30 do 15:00), ki jo bo moderirala novinarka, soustanoviteljica in urednica spletne postaje Metina lista, Nataša Briški s sogovorniki, direktorjem ARRS, Józsefom Györkösem, predstojnikom Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL, Mihaelom Kovačem, profesorico slovenščine, Marjetko Krapež, novinarjem Dela, Lenartom Kučičem in pomočnikom ravnateljice za vodenje strokovnega dela NUK, Zoranom Krstulovićem
Zaradi izrednega zanimanja so vsa mesta že zasedena.

16.11.2015
NAPOVEDUJEMO
Posvet ob 10. obletnici Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si) z naslovom Kultura in znanost v digitalni dobi bo potekal 2. decembra 2015 v Mestnem muzeju, Ljubljana.  Ideja Digitalne knjižnice Slovenije je dostopnost in ohranjanje kulturne dediščine tudi za prihodnje rodove. Digitalne kopije daljšajo življenje originalnemu gradivu in s tem tudi slovenski kulturi nasploh. Vse več je tudi izvorno digitalnega gradiva, ki spreminja dinamiko založniškega trga in zahteva večje, močnejše ter hitrejše spletne platforme. Po desetih letih delovanja spletnega portala Digitalne knjižnice Slovenije (www.dlib.si) je čas, da retrospektivno razmislimo o dosežkih in se zazremo v prihodnost. Tuji in domači strokovnjaki z različnih polj delovanja bodo kritiško presejali današnje in prihajajoče trende tehnološkega razvoja v kulturi. Razmislek nam bo vodilo k nadgradnji vaše uporabniške izkušnje v prihodnosti.
6.11.2015
TONE MLAKAR - SPOMINI NA PROFESORJA PLEČNIKA
Ob zaključku razstave Odloči se pravilno! v Narodni in univerzitetni knjižnici objavljamo prvi del intervjuja z arhitektom Tonetom Mlakarjem, ki je v času druge svetovne vojne sodeloval v propagandnem odseku partizanske ilegalne tehnike, katere originalno gradivo ste lahko videli na naši razstavi. Pričujoči video v fokus postavlja Mlakarjeve spomine na svojega profesorja Jožeta Plečnika, pri katerem je leta 1954 tudi diplomiral.
Vabljeni k ogledu!
21.9.2015
RAZSTAVA ODLOČI SE PRAVILNO!
V Razstavni dvorani NUK poteka razstava Odloči se pravilno! Propaganda v času druge svetovne vojne na slovenskih tleh. Do 7. novembra 2015 si lahko ogledate originalne tiske, ki so nastajali v improviziranih tiskarnah po celi Sloveniji. Največ je časopisja, ki so ga ustvarjale  različne vojaške formacije. Angažma ljudi je bil neverjeten, naslovnice posameznih serijskih publikacij so ponekod prave umetnine. V domeni propagande je bila tudi kultura. Narodno zavest so budili Prešeren, Cankar, Jurčič, Gregorčič in seveda tudi takratni pesniki kot je bil denimo Kajuh. Tudi likovna umetnost je bogato zastopana preko propagandnih plakatov, ki so jih ustvarjali umetniki kot so Ive Šubic, France Mihelič, Nikolaj Pirnat in mnogi drugi. Gradivo postopoma digitaliziramo, v prvi fazi pa že lahko prelistate virtualno razstavo trosilnih listkov, ki v sebi nosijo kratka a bistvena sporočila takratne dobe. 
10.9.2015
VABIMO!
V sredo, 16. septembra 2015, ob 18. uri vas vabimo v Razstavno dvorano NUK na odprtje razstave Odloči se pravilno! Propaganda v času druge svetovne vojne na slovenskih tleh.
Medvojna propaganda je bila premetena, marsikdaj lažniva, a hkrati tudi domiselna in ustvarjalna v najrazličnejših pojavnih oblikah, od glasil, letakov, trosilnih listkov in plakatov. Zvijačnost propagande je na kocko postavila marsikatero življenje, zato v NUK obeležujemo 70-letnico konca druge svetovne vojne prav skozi prikaz močno sporočilnega gradiva takratne dobe. 

Odločite se pravilno in pridite!
31.8.2015
31. GRAFIČNI BIENALE LJUBLJANA - NAD TABO/TI
Prvi ljubljanski grafični bienale sega v leto 1955 in letos praznuje 60. obletnico nastanka. Pravzaprav se lahko pohvali kot ena najstarejših grafičnih prireditev na svetu in je mednarodnega značaja. Jubilej nas vselej nagovarja k oziranju v preteklost, zato smo tudi na portalu Digitalne knjižnice Slovenije raziskali lastno gradivo. Ogledate si lahko plakat, denimo prvega iz ustanovnega leta 55. Preberite odmeve na dogajanja v revijah kot so Naša sodobnost in Sodobnost. Preko starejših objav lahko natančneje spoznamo razvoj bienala, njegov pomen in vsebino. Vabimo vas k virtualnemu raziskovanju zgodovine, hkrati pa naznanjamo, da v letošnjem letu Narodna in univerzitetna knjižnica sodeluje kot gostiteljica ene od razstav 31. grafičnega bienala. Od 29. avgust do 15. september ter od 23. oktober do 30. november 2015 je v Plečnikovem hodniku NUK na ogled razstava Med spanjem rasteš britanske umetnice Becky Beasley. 

10.8.2015
2. SVETOVNA VOJNA – REŽIMSKO ČASOPISJE
Časopisje je med vojno oz. že nekoliko prej prešlo v roke okupatorja. Publicistika, ki je bila odločno proti fašizmu in nacizmu, je izgubila svoj glas. Tipičen režimski časopis je postal na primer Slovenski dom (1935-1945). Tu sta svoje nagovore objavljala ljubljanski škof Rožman in domobranski general Rupnik. Priloga Slovenskega doma in Slovenca, Teden v slikah (1936-1937), je bila zaradi slikovne narave časopisa še posebej ilustrativna. Kljukasti križi nacistične stranke, Mussolini, ki podeljuje nagrade - vse je bilo v službi sovražnikove propagande. Beležil pa je tudi pomembna dogajanja tistega časa, kot so na primer fotografije postavljanja temeljev Narodne in univerzitetne knjižnice. Slovenski glasnik (1943) je bil predvsem osredotočen na prikazovanje partizanske strani kot monstruozne rdeče pošasti in je veliko pisanja posvečal ruski Sovjetski zvezi, ki jo je seveda prikazoval skrajno negativno. Šlo je za boj proti boljševizmu, časopis pa je želel apelirati predvsem na slovensko kmečko prebivalstvo. Upokojenec (1936-1942), glasilo Društva državnih upokojencev za Dravsko banovino v Ljubljani, se je ukvarjal z denarnimi problemi, izplačili pokojnin, pokojninskimi skladi v razburkanih časih, ko se je oblast spreminjala in je prebivalstvo živelo v negotovosti. Aprila 1941 je Ljubljana pristala v rokah okupatorja. Tako v časopisu zasledimo razglase rajha, fašističnemu komisarju za Ljubljansko pokrajino, Emiliu Grazioli, pa so celo zaželeli veliko uspeha pri izvrševanju poslov.

29.7.2015
ZAMEJSKA DEMOKRACIJA

Demokracija je nastala kot glasilo zahodno, demokratsko in protikomunistično usmerjenih Slovencev v današnjih mejah Republike Italije, ki so v času angloameriške vojaške uprave januarja 1947 ustanovili stranko Slovenska demokratska zveza (SDZ) v Gorici, decembra istega leta pa še SDZ za Svobodno tržaško ozemlje v Trstu. Na začetku sta jo ustvarjala Andrej (Slavko) Uršič in Polde Kemperle. Prva številka je izšla 25. aprila 1947 v Gorici, ko je nastopila nova razmejitev, se je list preselil v Trst. Zavzemal se je za demokratične in enakopravne odnose med Slovenci in Italijani, za samostojno nastopanje Slovencev v politiki in na volitvah, ohranitev Svobodnega tržaškega ozemlja (do 1954) ter uveljavljanje manjšinskih pravic v Italiji. Celotno zbirko hrani knjižnica Dušana Černeta v Trstu. Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije jo objavljamo v digitalni obliki.

22.6.2015
TIK PRED 2. SVETOVNO VOJNO
Ko je Evropa dosegala stanje vrelišča, so tudi slovenski časopisi doživljali preobrazbe. Slovenska zemlja je popisovala utrip časa v letih 1935, 1936 in 1940. Veliko jih je bilo kratkega roka. Tednik Stara pravda (1936) je deloval le eno leto. Prav tako ilegalno študentsko glasilo Slovenski študent (1937), ki se je zavzemalo za enakopravnost, svobodo in razvoj slovenske kulture ter znanosti. Mladi na univerzah so bili kasneje tudi prvi, ki so se odločno postavili proti fašizmu in nacizmu. Spogledovanje s socializmom najdemo v kranjskem tedenskem časopisu Sobota (1937-1938). Z odlokom Notranjega ministrstva so časopis prepovedali. Kraljevina Jugoslavija se je z vstopom Evrope v 2. svetovno vojno nagnila k fašizmu in nacizmu, da bi se oddaljila od komunizma, ki se je vse bolj krepil na področju Jugoslavije. Levičarsko časopisje jasno ni bilo zaželeno. Tudi mesečnik Tržiški zvon (1938) je glasno protestiral proti bodočemu okupatorju in zato izgubil svoj glas. Na drugi strani je bilo glasilo Jugoslovanskega ljudskega gibanja Zbor (1936-1938), ki je absolutno zagovarjalo Kraljevino Jugoslavijo. Reich je gibanje celo nezakonito financiral.
15.6.2015
NOVICE IZ AVSTRALIJE
Novice=Bulletin je glasilo, ki ga izdaja Slovensko društvo Planica (Springvale, Victoria) iz Avstralije.
Društvo, kjer se od leta 1972 aktivno zbirajo izseljeni Slovenci, je poleg druženja in ostalih aktivnosti, v letu 1980 začelo še z izdajanjem svojega glasila z naslovom Novice=Bulletin.
Na našem portalu objavljamo številke od začetka izhajanja glasila pa vse do danes.
Vabljeni k branju!


8.6.2015
ZADRUGA GORIŠKA MOHORJEVA
Slovenski Primorec (1945-1948) je izhajal v Gorici kot tednik katoliško usmerjenih Slovencev na Primorskem. List je poročal o cerkvenem življenju v svetu in doma, prinašal novice iz domačih krajev in imel odprto Okno v svet. Po obliki je bil skromen – 2 do 4 strani, vendar v načelnih vprašanjih odločen in pogumen, kar so si takrat mogli privoščiti samo duhovniki, ki so list izdajali. V listu so objavljali največkrat nepodpisani sodelavci, predvsem duhovniki, a tudi laiki,  ki so bili pod drobnogledom jugoslovanskih političnih oblasti. Prinašal je tudi leposlovne prispevke, izvirno poezijo ter esejistične zapise o znanih Primorcih. Slovenskega Primorca je leta 1949 nasledil Katoliški glas (1949-1995), tega pa Novi glas, ki je nastal z združitvijo Katoliškega glasu in Novega lista (1955-1995). Gradivo je bilo digitalizirano v sklopu projekta Digitisk-Digispomin, ki ga je finančno podprla Dežela Furlanija-Julijska krajina. Digitalna knjižnica Slovenije kot koordinator digitalizacije pozdravlja tovrstna povezovanja, ki segajo izven meja Republike Slovenije. Gre za zgledni primer dobrega sodelovanja.
1.6.2015
PUBLICISTIKA PO 1. SVETOVNI VOJNI
Časopisje, ki je med prvo svetovno vojno utihnilo, je po koncu ponovno zaživelo. Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije lahko prelistate po preteklosti. Nekatere revije so bile lahkotnejše tematike in namenjene razvedrilu, kot na primer Vesna (1921), ilustrirana kulturna in modna revija, ki je bila namenjena predvsem tedanji ženski populaciji. Izhajal je Roman (1929-1935), ki je bil več ali manj trivialnega značaja. Razburkano politično dogajanje po vojni je bilo vseprisotno. Socialistično glasilo Zarja (1922-1923) je naznanjalo razredni boj, prav tako Ujedinjenje (1920) s proruskimi težnjami. Na prvi strani časopisa zasledimo napis: »Marx in Engels: Proletarci vseh dežel, združite se!« Tudi Socialist (1923-1925), kot  lahko razberemo že z naslova, protežira delavstvo. Na drugem bregu je stal Slovenski republikanec (1924-1925) kot glas slovenskega kmečkega ljudstva. Prav tako novomeški tednik Sedanjost (1921-1922) s poudarjenimi krščanskimi vrednotami. Kljub raznolikosti časopisja pa je duh slovenstva in želja po večji avtonomnosti zapisana v vseh. 
20.5.2015
VESTI S HRIBA - GLASILO SLOVENCEV V AVSTRALIJI

SDM vesti s hriba  - glasilo, ki ga izdaja Slovensko socialno in športno društvo iz Melbourna v Avstraliji.
Ideja o glasilu je nastala zaradi potrebe po komunikaciji med člani društva, nekateri od njih sicer nič več ne opravljajo vidnejših funkcij v društvu, vseeno pa želijo ostati informirani in obveščeni o dogodkih in aktivnostih, ki se dogajajo v njihovi skupnosti, okolišu in seveda tudi v matični domovini.
Glasilo izhaja od leta 2006, posamezne številke Vesti s hriba najdete tudi na našem portalu.

28.4.2015
ČASOPISJE PRED 1. SVETOVNO VOJNO
Časopis je od nekdaj medij, ki vestno popisuje družbo lastnega časa. Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije lahko odstirate bogastvo zgodovine, ki je sporočilna tudi danes. V letih pred 1. svetovno vojno so izhajala mnoga glasila, ki pripovedujejo o duhu dobe, ljudskih skrbeh, narodnih prioritetah itd. Gospodarska vprašanja so obravnavana v posojilniškem glasilu Zadruga (1884-1887), utrip socialističnih začetkov lahko spoznavate skozi glas Rudarja (1910-1914), ki se angažirano bori za delavske pravice. Prav tako je zaradi takratne izjemne pomembnosti železnic zgovoren Železničar (1908-1923). Močna narodna zavednost je prisotna povsod, izpostavimo pa lahko na primer Slovenski dom (1909-1914). Vabimo vas, da raziščete svet preteklosti.
31.3.2015
DE MUSICA DISSERENDA
Muzikološka znanstvena revija De musica disserenda, je namenjena objavljanju znanstvenih razprav z vseh področij sodobne muzikologije, (tako historičnih kot sistematičnih), ter tudi interdisciplinarnih razprav v zvezi z glasbo. Za pokušino na portalu Digitalne knjižnice Slovenije objavljamo članke iz let 2011 do 2013. 

16.3.2015
SLOVENŠČINA 2.0
Spletna publikacija Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave je revija Trojine, zavoda za uporabno slovenistiko. Znanstvena jezikoslovna revija, ki združuje tako strokovnjake s področja informatike in tehnologije, kot jezikoslovce želi zapolniti vrzel, ki nastaja v slovenskem jeziku moderne dobe med teoretičnimi in interdisciplinarnimi, zlasti jezikovno-tehnološkimi raziskavami. Revija je začela izhajati predvsem zaradi povečane jezikovne digitalizacije, digitalne humanistike, obsežnih elektronskih jezikovnih virov, sodobnih tehnologij in njihove vloge v raziskovalnih namenih. Digitalna knjižnica Slovenije z veseljem pozdravlja tovrstna prizadevanja, ki so za našo stroko še kako pomembna.
2.3.2015
IRT 3000
Revija IRT 3000 je vsebinsko namenjena inovacijam, razvoju in tehnologijam v industriji, proizvodnji in logistiki pa tudi na drugih področjih. Vsebuje strokovne in poljudnoznanstvene članke, poročila s strokovnih mednarodnih sejmov, srečanj in strokovnih posvetov, konferenc in drugih dogodkov, ki podpirajo in spodbujajo inoviranje, razvoj in prenos tehnologij. Revija izhaja enkrat na dva meseca.
17.2.2015
GLASILO ŠENT
Slovensko združenje za duševno zdravje izdaja svoje glasilo Šent že od leta 1995. Z letom 2014 pa se je prelevil v digitalno publikacijo in zato svoje mesto dobil tudi na našem portalu. Namen glasila je predvsem predstavitev dogajanja v društvu. Prispevke pišejo člani društva iz cele Slovenije. Objavljajo svoje pesmi, kolumne, razmišljanja, fotografije in popisujejo svoja druženja. 
2.2.2015
OTROK IN KNJIGA
Revija Otrok in knjiga, ki jo tokrat predstavljamo na našem portalu, je edina strokovna revija v Sloveniji s področja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Ustanovljena je bila leta 1971 z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot pomembno ustvarjalno področje, ki ga je potrebno strokovno in sistematično obravnavati ter enakovredno proučevati v okviru literarne vede. Revijo izdaja Mariborska knjižnica, ki je tudi dovolila njeno objavo v Digitalni knjižnici Slovenije.
19.1.2015
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO
Glasilo četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana, Ljubljana - Šentvid, je glasilo, ki nastaja kot plod sodelovanja šentviških zanesenjakov, ki imajo radi svoje mesto in predel Ljubljane v katerem prebivajo. Z mislijo, kako bi še izboljšali kakovost bivanja v četrtni skupnosti Ljubljana Šentvid, pospremijo vsak izid glasila Šentvid nad LjubljanoRevijo izdaja Mestna občina Ljubljana, ki je tudi podala  dovoljenje k objavi glasila na našem portalu.
7.1.2015
LITER JEZIKA
Liter jezika je študentska literarno-jezikoslovna revija, ki je bila ustanovljena na Oddelku za slovanske jezike in književnosti (Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru) v začetku leta 2010. V reviji objavljajo svoja literarna dela številni mladi neuveljavljeni literati, pa tudi že bolj uveljavljeni avtorji (Sebastijan Pregelj, Lučka Zorko, Jan Šmarčan, Gregor Lozar). Revija goji tudi mlado literarno kritiko in prevode še neobjavljenih del, predvsem poljskih in makedonskih del.
12.12.2014
MATERIALI IN GEOOKOLJE
Revija RMZ - Materials and geoenvironment (RMZ - Materiali in geookolje), je revija, sicer ustanovljena kot zbornik leta 1952 in v letu 1998 preimenovana v revijo RMZ - M & G, ki na leto izhaja v štirih zvezkih. V reviji so objavljeni prispevki s področja rudarstva, geotehnologije, materialov, metalurgije, geologije in geookolja.
Revijo izdajata Naravoslovnotehniška fakulteta in Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje. 
2.12.2014
GRATAE POSTERITATI (LJUBEMU ZANAMSTVU)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je v Digitalno knjižnico prispevala delo Gratae posteritati iz leta 1560, ki  je eno od sedmih avtobiografskih del najbolj znanega člana rodbine Herberstein, slovitega diplomata Žige Herbersteina
Gre za drugo izdajo tega dela, ki pa je v primerjavi s prvo iz leta 1558 obsežnejša, privlačnejša in bolj bogato ilustrirana. Poseben čar knjigi dajejo ročno kolorirane grafike, na katerih so podobe devetih vladarjev tistega časa, Herbersteinov grb in šest celopostavnih portretov Žige Herbersteina.
Ptujski izvod Gratae posteritati je eden redkih ohranjenih koloriranih izvodov na svetu in je še posebej dragocen, ker izhaja iz knjižnice grofov Herbersteinov, ki so bili lastniki ptujskega gradu med leti 1873 in 1945. V digitalni različici je na voljo tudi na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
24.11.2014
NEKAJ ZA BIOLOGE IN LJUBITELJE NARAVE
Objavljamo Trdoživ - bilten terenskih biologov in ljubiteljev narave. Publikacija prenaša in prinaša najrazličnejše informacije o delu slovenskih terenskih bioloških društev. V biltenu so v sproščeni in poljudni formi objavljene najrazličnejše zanimivosti in novice o občudovanju, raziskovanju in ohranjanju slovenskega živalskega in rastlinskega sveta ter različni drugi prispevki, kot so recenzije literature, potopisi in prispevki z znanstvenih in strokovnih srečanj. 
17.11.2014
NOVO NA DLIB.SI - PROTEUS
Vas zanima, kaj je novega na področju naravoslovja? V Digitalni knjižnici Slovenije v skladu z dogovorom z založnikom, objavljamo revijo, ki je v slovenskem prostoru prisotna že več desetletij. Revija Proteus, je najstarejša slovenska poljudnoznanstvena revija, ki izhaja že od leta 1933. Revijo izdaja Prirodoslovno društvo Slovenije. 

3.11.2014
ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA
Naši zbirki znanstvene periodike se je pred kratkim pridružil še en naslov, ki bo marsikomu v pravo zadovoljstvo. Z izdajateljico revije Acta geotechnica Slovenica, Fakulteto za gradbeništvo Univerze v Mariboru, smo namreč sklenili Dogovor o vključitvi Acte geotechnice Slovenice v Digitalno knjižnico Slovenije. Revija objavlja izvirne in pregledne znanstvene prispevke domačih in tujih avtorjev, prav tako pa tudi strokovne prispevke s širokega področja geotehnike.

20.10.2014
STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
Novo na portalu dLib.si: Studia mythologica Slavica je mednarodna znanstvena revija, ki se posveča mitologiji, duhovni kulturi in tradiciji ne le slovanskih, pač pa tudi drugih narodov in ljudstev. Izdajata jo Inštitut za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Oddelek za tuje jezike in literaturo Univerze v Vidmu. Eden glavnih ciljev revije je predstaviti primerjalne raziskave, ki definirajo in opredeljujejo slovansko kulturo v odnosu do širšega evropskega in neevropskega sveta. 
6.10.2014
KNJIGE IZ GORIŠKE KNJIŽNICE NA VIRTUALNI POLICI
V zbirko Knjige na portalu dLib.si, smo pred kratkim dodali nekaj novih naslovov. Digitalizacijo teh knjig je omogočila Goriška knjižnica Franceta Bevka iz Nove Gorice, ki knjige tudi hrani. 
Vabljeni k branju!
4.9.2014
CERKOVNA ORDNINGA SE NA OGLED POSTAVI
Vabimo vas v NUK, na ogled razstave avtorja doc. dr. Kozme Ahačiča. Razstava bo odprta do 4. oktobra 2014.
Videti original je neprecenljivo, za pokušino pa vam ponujamo na ogled digitalizirano kopijo, ki so jo pripravili v Stadtarchiv Memmingen.

1.9.2014
VARSTVOSLOVJE
Na naš portal smo dodali znanstveno revijo Varstvoslovje, ki izhaja štirikrat letno. Izdaja jo Fakulteta za varnostne vede v Mariboru, s sofinanciranjem Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Vsebuje interdisciplinarne razprave in izmenjave ugotovitev s področja varnosti, vključuje različne vidike oziroma poglede na varnostne pojave in prispeva h globljemu razumevanju vloge in delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti.
25.8.2014
ŠOLSKA IZVESTJA IZ NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE
V depojih Zbirke posebnega knjižničnega gradiva - PKG v Narodni in univerzitetni knjižnici hranimo med drugim tudi šolska izvestja oz. letna šolska poročila izobraževalnih ustanov (večinoma gimnazij, srednjih šol in fakultet), ki so v zgodovini delovale na slovenskem ozemlju. Nekatera od njih datirajo daleč v 18. stoletje, spet druga so iz polpreteklega obdobja 20. stoletja. Nedvomno pa so vsa izjemen vir za raziskovanje razvoja in sprememb organizacije šolstva na Slovenskem.
11.8.2014
ŠOLA: GLASILO GORIŠKIH UČITELJEV
Kljub temu, da je trenutno čas brezskrbnih počitnic in je šola do septembrskih dni zaprla svoja vrata, na portalu objavljamo glasilo, ki se imenuje Šola. To je glasilo Goriških učiteljev, ki je izhajalo od leta 1880 do 1884. Prvo številko je uredništvo ob izdaji pospremilo z naslednjimi željami: "Živo smo pogrešali učitelji Goriškega in sosednjih okrajev glasila, v katerem bi našli lepo priliko izjavljati svoje nazore o šolskih rečeh ter na tak način dosegli blag namen, za katerega se mora vsak za ljudski razvoj vnet učitelj potezati." Naj vam bo branje Šole v pouk in zabavo!
4.8.2014
DAMIR FEIGEL IN NJEGOVA DELA NA DLIB.SI
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je digitalizirala knjige svojega rojaka Damirja Feigel-a, katere v svojih zbirkah tudi hrani. Damir Kajetan Feigel, (njegov stric je bil znani skladatelj Danilo Fajgelj), je bil slovenski pisatelj, rojen 18. julija 1879 v Idriji, vendar je večino svojega življenja in kulturnega udejstvovanja preživel v Gorici. Poleg Franceta Bevka je bil najvidnejši književnik, njegova dela objavljamo na našem portalu.
28.7.2014
LETOPISI SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
Nova pridobitev v zbirkah Digitalne knjižnice Slovenije.Na portalu namreč objavljamo Letopise, ki jih izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU)
Letopisi poročajo o delu ustanove, ki je ustanoviteljica javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center SAZU (ZRC SAZU) in, ki združuje 18 inštitutov in raziskovalnih skupin in ima preko 300 sodelavcev. Letopisi, ki so vam trenutno na voljo, se nahajajo tukaj.
21.7.2014
MOHORJEV KOLEDAR IZ GORIŠKIH LOGOV
Tudi v Goriški Mohorjevi družbi je izdajanje koledarja za čim širši krog ljudi tradicija že od nekdaj. Prvi je bil izdan v letu 1925, z nekaj prekinitvami pa izhaja še danes. Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica je z digitalizacijo omogočila, da je Koledar Goriške Mohorjeve družbe na voljo tudi v Digitalni knjižnici Slovenije. 
14.7.2014
IZVIR IZ AJDOVŠČINE
Dijaki Srednje šole oz. Gimnazije Veno Pilon Ajdovščina izdajajo šolsko glasilo Izvir, ki bo kmalu praznovalo Abrahama, saj izhaja že od leta 1967.
Glasilo, ki izhaja občasno in se je skozi vrsto let tudi spreminjalo tako po izgledu kot vsebini, med mladimi in nadobudnimi bralci vselej ostaja toplo sprejeto. Izvir objavljamo v digitalni obliki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, kjer bo doseglo "ajdovske" vrstnike v Sloveniji in nenazadnje tudi po svetu.
Vabljeni k branju!

10.7.2014
KLASIFIKACIJSKE NOGOMETNE TEKME
Letošnje svetovno nogometno prvenstvo se bliža vrhuncu! Pred stoletjem pa so na današnji dan v časopisu Dan objavili novico o začetku klasifikacijskih nogometnih tekem ljubljanskih nogometnih klubov.
7.7.2014
LJUBITELJI LESA IN GOZDOV - POZOR!
Na portalu vaše najljubše knjižnice objavljamo prispevke iz nove znanstvene revije Acta Silvae et Ligni, ki je nasledila Zbornik gozdarstva in lesarstva. Acta Silvae et Ligni objavlja izvirne ali pregledne znanstvene ali strokovne prispevke s področja gozda in gozdarstva, lesarstva, gozdnega prostora, narave ter okolja. Revijo izdajajo Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Oddelek za lesarstvo. Acta Slivae et Ligni izhaja od leta 2013 dalje. 

4.7.2014
PETEK JE ... GREMO NA LEPŠE
Vabimo vas, da si pri izbiri kraja za preživljanje prostega konca tedna pomagate tudi z našo zbirko razglednic in vedut.
Prijeten konec tedna vam želi ekipa dlib.si!
2.7.2014
PONOSNI SMO!
Raziskovalno nalogo zmagovalcev znanstvene olimpijade Genius 2014 lahko preberete tudi na našem portalu. Alešu in Jaki čestitamo za izjemen uspeh!
28.6.2014
IZREDNA NOVICA
Prestolonaslednik nadvojvoda Franc Ferdinand in njegova soproga umorjena v Sarajevu. Neizmerna žalost pretresa danes vsa avstrijska srca in v vsaki duše se druži z grozo neskončen gnev nad strašnim dejanjem, ki se je zgodilo v Sarajevu. Dedič cesarske krone, prestolonaslednik nadvojvoda Fran Ferdinand in njegova soproga vojvodinja Zofiia sta bila od zločinskih rok umorjena.
Tako so točno pred stotimi leti pisali v Slovenskem narodu na današnji dan. 
16.6.2014
ČASOPIS ZA PSIHOLOGIJO IN FILOZOFIJO TER ZA SODELOVANJE HUMANISTIČNIH VED
V Digitalni knjižnici Slovenije smo v našo zbirko Znanstveno časopisje in članki dodali novo znanstveno revijo. Časopis Anthropos je slovenska znanstvena revija, ki jo izdajata Društvo psihologov Slovenije in Slovensko filozofsko društvo. Revija sicer izhaja že od leta 1969, na portalu pa so vam trenutno na voljo prispevki od leta 2004 dalje.  
28.5.2014
PODATKI O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Na portalu smo objavili elektronsko izdajo publikacije Podatki o zdravstvenem zavarovanju, kjer lahko spremljamo poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zlasti na treh področjih: izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, zdravstvena analitika in ekonomika, finance in računovodstvo. Publikacija je namenjena tako strokovni kot tudi širši javnosti.
21.5.2014
BOGOSLOVNI VESTNIK
V zbirki znanstvene periodike smo objavili novo publikacijo. 
Bogoslovni vestnik, revija, ki jo izdaja Teološka fakulteta v Ljubljani in izhaja štirikrat letno, vam je na portalu dLib.si na voljo tako v obliki številk kot v obliki posameznih člankov. 
12.5.2014
PHAINOMENA - REVIJA ZA FENOMENOLOGIJO IN HERMENEVTIKO
Na policah Digitalne knjižnice Slovenije je odslej na voljo tudi revija Phainomena. Revija objavlja predvsem članke in prevode s področja fenomenologije, hermenevtike, socialne hermenevtike, filozofije religije, teorije znanosti, filozofije umetnosti in zgodovine filozofije ter filozofije kulture. Izdaja jo Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko. V dogovoru z založnikom objavljamo revijo, v obliki številk jo najdete v skupini znanstvenega časopisja.
5.5.2014
REVIJA ZA GEOGRAFIJO
Na portalu objavljamo strokovno publikacijo, ki jo izdaja Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Revija za geografijo izhaja dvakrat letno, njeni začetki segajo v leto 2006. Revija objavlja številne prispevke, ki so povezani s stroko in so pisani v slovenskem in tudi angleškem jeziku.
22.4.2014
NOVA PRIDOBITEV V ZBIRKI ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ
Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije tokrat objavljamo strokovne članke iz revije Acta dermatovenerologica Alpina, Panonica et Adriatica. Revija izhaja že od leta 1992. Izdaja jo Združenje slovenskih dermatovenerologov, ki ima sedež v Ljubljani. Dostopni so članki od leta 2003 do 2013.


14.4.2014
VESTNIK = MESSENGER

Vestnik Melbourne je tretja najstarejša tiskana periodična publikacija v slovenskem jeziku v Avstraliji, ki je kmalu presegla društvene okvirje glasila in se usmerila na celotno populacijo slovenskih izseljencev v Avstraliji. Glasilo Slovencev v Avstraliji je izhajalo mesečno med leti 1955 in 1995. Informiralo je bralce o druženju, športnih in kulturnih prireditvah med tam živečimi Slovenci ter spodbujalo k ohranjanju slovenske tradicije. Posamezni izvodi glasila so dosegljivi tudi na našem spletnem portalu.

7.4.2014
CILKA ŽAGAR - SLOVENSKI OPAL V AVSTRALIJI
Po končanem učiteljišču v Celju se je Cilka Žagar leta 1963 podala v Avstralijo. Od leta 1965 do 2000 je poučevala v avstralskih šolah, specializirala se je za medkulturne povezave in se posvetila predvsem staroselcem, Aboriginom. Zbrala in izdala je njihove legende in nekaj pesmi, pisala je o njihovi kulturi in navadah. Sestavila je tudi slovar njihovih besed. Neumorno pa je pisala o slovenskih priseljencih in o njih objavila več zgodb ter pesniških zbirk, večinoma v samozaložbi. Knjige z njenim dovoljenjem objavljamo na portalu in vam želimo prijetno branje.
3.4.2014
KOSOVELOVI ROKOPISI
Stodeset let je minilo od rojstva pesnika Srečka Kosovela (1904-1926), ki je ne glede na kratkost svojega življenja, za seboj pustil pomemben pečat v slovenskem literarnem in družbenem prostoru. Njegova književna zapuščina obsega predvsem liriko, deloval pa je tudi kot kritik in publicist.
Z veseljem sporočamo, da je velik del Kosovelove rokopisne zapuščine sedaj dostopen tudi na portalu dLib, kjer smo objavili rokopise njegovih pesmi, kratke proze, esejev in pesnikove korespondence.    
1.4.2014
TEČAJ DLIB
Vabimo vas, da se nam v četrtek, 3.4.2014, pridružite na brezplačnem tečaju Učinkovite rabe portala dLib.si. Skupaj si bomo ogledali praktične načine iskanj in kako najučinkoviteje do gradiv, ki jih ponuja portal.
Tečaj bo potekal od 10.00 do 12.00 ure v računalniški učilnici NUK na Turjaški 1
Prijave na tečaj zbiramo na naslovu: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si 
Vabljeni!
10.3.2014
SLOVENIJA V ŠTEVILKAH IN STATISTIČNI PORTRET SLOVENIJE V EU
Publikaciji Slovenija v številkah in Statistični portret Slovenije v EU prikazujeta na podlagi raziskav in analiz, različne podatke o prebivalstvu, državi, klimatskih razmerah, onesnaženosti in odstranjevanju odpadkov, socialnih razmerah, izobraževanju, zaposlenosti oziroma brezposelnosti, o potrošniški dejavnosti, industrijski in razvojni dejavnosti, uvozu in izvozu dobrin, turizmu in še marsičem … Nekatere številke obeh publikacij, ki ju izdaja Statistični urad Republike Slovenije, so sedaj dosegljive tudi na našem spletnem portalu.
3.3.2014
ROD TORIJEVIH V ZASAVJU – ZGODOVINA TRBOVELJ SKOZI OČI TORIJEVCA

»…Za hip vidim in slišim takratne Trbovce ... še danes mi pride na jok ali smeh ... vendar vsi ti oblaki spominov ostanejo vedno na sinje modrem nebu mladosti …«

Citat iz knjige, katere avtor, Savo Tory, je bil rojen leta 1919 v Trbovljah. Življenjska pot ga je zanesla v Avstralijo, po upokojitvi pa je nekaj mesecev na leto preživel v Sydneyu, nekaj v Washingtonu in nekaj na Majorci. Vmes pa je še našel čas in raziskal zgodovino svoje rodbine in jo v lepi, kleni slovenščini predstavil v knjigi Rod Torijevih v Zasavju, ki jo najdete na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.


24.2.2014
NAŠA ZGODOVINA, NAŠA ZGODBA
Slovenski izseljenci v Kanadi z izdajanjem publikacije z naslovom Our story, ki izhaja občasno, poskrbijo za ohranitev slovenske besede, kulture in zgodovine. Naša zgodba oz. zgodovina je z nekaj kliki dosegljiva tudi na našem spletnem mestu. Objavili smo  številke iz let 2011, 2012 in 2013.
17.2.2014
DIGITALIZACIJA ZAMEJSKIH IN MEDVOJNIH TISKOV
Na portalu smo objavili nekaj naslovov časopisja, ki je izhajalo na slovenskem in zamejskem območju med 2. svetovno vojno. Publikacije kot so Goriški list, Ljubljanska mladina in Nova doba so sedaj dostopne tudi v digitalizirani obliki. Digitalizacijo je omogočila Narodna in univerzitetna knjižnica.

7.2.2014
PREŠERNOV DAN - SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
Ob slovenskem kulturnem in državnem prazniku, ki ga obeležujemo 8. februarja, smo na portal Digitalne knjižnice Slovenije dodali rokopise našega največjega pesnika Franceta Prešerna. V digitalizirani obliki vam je na voljo izbor najpomembnejših ohranjenih originalnih del našega največjega poeta. Izvirne pesnikove rokopise sicer hrani Rokopisni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
27.1.2014
PESNIŠKE RIME IZ AVSTRALIJE
Marcela Bole (1914-2006) je bila rojena na Krasu, v petdesetih letih pa se je z možem preselila v Avstralijo. Vključila se je v družabno življenje slovenskih izseljencev in začela pisati pesmi. Njen rodni Kras odseva v vseh treh pesniških zbirkah, ki jih z dovoljenjem hčerke Danile Štolfa objavljamo tudi na portalu dLib.si.
20.1.2014
KOROŠKE PODOBE
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika je digitalizirala lepo število fotografij, ki smo jih objavili na našem portalu. Slike so razdeljene na več sklopov glede na vsebino: Knjižnica Ravne - grad Ravne - zunanjost, Gimnazija Ravne, Dr. Franc Sušnik - portreti, Gimnazija Ravne – dijaki, Koroška osrednja knjižnica Ravne (prireditve, slovesnosti), Grofje Thurn (Ravne), Dr. Franc Sušnik – družina in Štafeta mladosti – Ravne na Koroškem.
13.1.2014
ZBIRALEC
Združenje zbirateljev vojaških insignij Slovenije je, da bi se predstavilo širši javnosti, pred desetimi leti začelo izdajati glasilo, ki predstavlja oris njihove dejavnosti, dogodkov in načrtov, ki so si jih zadali. Številke glasila Zbiralec, ki izhaja občasno, so odslej na voljo tudi na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
6.1.2014
KNJIGA O REPUBLIKI SLOVENIJI
Ko je pred dobrimi 20 leti Slovenija postala samostojna država, so pri njenem mednarodnem priznanju veliko vlogo odigrali tudi Slovenci, ki živijo izven matične domovine. Z namenom, da bi angleško govoreči bolje spoznali novo evropsko državico, je v daljni Avstraliji izšla knjiga Nevenke Golc Clarke. Knjiga z naslovom Republic of Slovenia na zanimiv način predstavlja zgodovino Slovenije, njene glavne značilnosti, razloge za osamosvojitev ter dogodke, ki so do tega pripeljali.
16.12.2013
VILI STEGU – PESNIK, MISLEC IN PREVAJALEC
Letos mineva 70 let, odkar se je na Premu pri Ilirski Bistrici rodil (pre) malo poznani pesnik, mislec in prevajalec Vili Stegu. Največ je objavljal v reviji 2000 in »zaradi razmeroma kratkega življenja in usode zdomca (dolga leta je bil zdomski duhovnik)« ni zmogel napisati in prevesti tega, kar je zasnoval. Na portalu lahko prebiramo tri Stegujeva dela oziroma dela o njem, ki so izšla v počastitev njegove 70 letnice.
25.11.2013
MOHORJEV KOLEDAR - DOLGA TRADICIJA
Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje in Mohorjevo družbo Celje, najstarejšo slovensko založbo, objavljamo publikacijo, ki ima zelo dolgo tradicijo izhajanja, saj izhaja že od leta 1860. Sprva v skromnejši obliki in obsegu, kasneje pridobi tako na vsebini kot tudi obsegu in ilustracijah, publikacija vmes tudi večkrat spremeni ime. Danes jo poznamo po imenu Mohorjev koledar in izhaja enkrat letno.
Digitalizacijo starejših letnikov je omogočila Osrednja knjižnica Celje, v dogovoru z Mohorjevo družbo Celje pa objavljamo tudi novejše letnike.
8.11.2013
SLOVENSKI ČEBELAR
Objavljamo vse letnike Slovenskega čebelarja, najstarejše nepretrgoma izhajajoče revije pri nas. Leta 1898 jo je začelo izdajati Slovensko čebelarsko društvo za Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko. Novejše številke objavljamo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije
Revija je namenjena čebelarjem, pa tudi ljubiteljem čebelarstva in narave ter vsem, ki jih privlači skrivnostno življenje čebel.
4.11.2013
ŠPICARJEVI ROKOPISI
V Koroški osrednji knjižnici so digitalizirali rokopise iz zapuščine Jake Špicarja, katere knjižnica tudi hrani. Jakob Špicar je bil slovenski ljudski dramatik, gledališki igralec, režiser in prevajalec, ki je deloval na Jesenicah, v Radovljici in na avstrijskem Koroškem. Poleg prevajanja in prirejanja gledaliških besedil je bil tudi eden prvih piscev slovenskih radijskih iger. Njegovi rokopisi, kot so V Korotan!, Triglav, Spominska plošča in mnogi drugi, so obogatili našo virtualno zbirko rokopisov.
25.10.2013
POTOVANJE SKOZI ČAS
Ustvarjalna sila ne pozna meja, dokaz za to je knjiga Potovanje skozi čas, ki je nastala v sodelovanju Jožice Marn Gerden in Petra Jandáčka. Napisala in likovno opremila sta jo umetnika, ki bivata vsak na svojem koncu sveta, eden  v Avstraliji, drugi v Združenih državah Amerike, knjiga pa je izšla v Sloveniji v slovenskem jeziku. Avtorja podarjata povest slovenski mladini v domovini in po svetu in vsem želita, da ostanejo mladi!
21.10.2013
KNJIGE IN ROKOPISI IZ KNJIŽNICE DOMŽALE
Knjižnica Domžale, s katero Digitalna knjižnica Slovenije že več let uspešno sodeluje, je v bogato zakladnico digitalnih vsebin ponovno prispevala nove vsebine. Zbirka rokopisi na portalu je bogatejša za šest novih naslovov, v skupini knjige boste našli vsakega malo,  od zgodovinskih orisov Domžal in okolice ter vse do romanov in spominov.

14.10.2013
NOVA PRIDOBITEV ZNANSTVENE ZBIRKE NA DLIB.SI
Filozofska fakulteta v Ljubljani že od leta 1995 izdaja revijo Andragoška spoznanja, slovensko znanstveno in strokovno revijo na področju andragogike in izobraževanja odraslih. Revija s prispevki o učenju odraslih in ustvarjanju priložnosti za njihovo učenje, nagovarja tako znanstveni in strokovni kot tudi širši krog bralcev, ki si v svojem okolju z izobraževanjem odraslih prizadevajo h boljšemu delu, življenju in sožitju ljudi.

7.10.2013
ZORA CANKARJEVA
Med vojno vihro, leta 1994 na ozemlju Bosne in Hercegovine, je izšla prva številka Zore Cankarjeve, revije za kulturna in družbena vprašanja. Revija, ki jo izdaja Slovensko kulturno društvo "Cankar" iz Sarajeva, je nasledila revijo Zora, ki je izhajala od leta 1937 do 1940.
Namen društva in dvojezične revije je vzpostavljanje in ohranjanje nacionalne identitete Slovencev v Bosni in Hercegovini, predstavljanje slovenske kulture v bosansko-hercegovski družbi, vzpostavljanje in negovanje vzajemne kulturne komunikacije in pričevanje o družbenih in kulturnih okoliščinah sedanjega časa.
Od leta 2003 je glavna in odgovorna urednica almanaha društva Sanja Bogdanović.

23.9.2013
TROBLA IZ VELIKIH LAŠČ
Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije je na voljo lepo število občinskih glasil. Tej pisani zbirki se pridružuje tudi Trobla. Glasilo izdaja občinska hiša iz Velikih Lašč. Sedem številk letno izhaja že od leta 1995. Za pokušino objavljamo številke od leta 2005 dalje.

9.9.2013
KNJIGE IZ AVSTRALIJE
Avstralska Slovenka Draga Gelt, ki v Melbournu že vrsto let živi in deluje za ohranjanje in širitev slovenske besede in kulture, nam je ponovno prijazno dovolila objavo nekaterih njenih del. Med novo dodanimi najdete učbenika za učenje slovenščine Učimo se slovensko = Let's learn Slovenian in Znaš slovensko? ter knjigo o delovanju slovenskih frančiškanov in redovnih sester v Avstraliji, Pax et Bonum in Kroniko slovenskih šol in učiteljev slovenskega jezika v Avstraliji, ki pomeni počastitev vseh učiteljev slovenskega jezika, slovenske kulture in zgodovine Slovencev v Avstraliji v obdobju zadnjih 50-ih let.
23.8.2013
AVSTRALSKA PERIODIKA
Časopisu Misli (Thouhgts), ki je že objavljen na portalu, se sedaj pridružuje še nekaj naslovov periodike, ki so plod delovanja avstralskih Slovencev.
Leta 1979 je bil ustanovljen Avstralski Slovenec in je izhajal do leta 1984. Nekaj številk objavljamo tudi na portalu.
Pesnica Pavla Gruden je bila pobudnica leta 1982 ustanovljene revije Svobodni razgovori, ki kasneje postanejo glasilo Slovensko - avstralskega literarno -umetniškega krožka (SALUK).

19.8.2013
DVE DOMOVINI
Od leta 1990 pri Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU izhaja interdisciplinarna večjezična revija Dve domovini, ki obravnava različne vidike migracij. Na portalu dlib.si je revija od 25. številke dalje dostopna v tako v obliki celotnih številk kot v obliki posameznih znanstvenih in strokovnih člankov ter poročil.
12.8.2013
GLEDALIŠKI LIST NARODNEGA GLEDALIŠČA V LJUBLJANI
V digitalni obliki je na voljo časopis Gledališki list Narodnega gledališča v Ljubljani.
Od sezone 1929/30 je izhajal ločeno, in sicer kot Gledališki list Narodnega gledališča v Ljubljani. Drama in Gledališki list Narodnega gledališča v Ljubljani. Opera. Digitalizacijo Gledališkega lista je omogočila Narodna in univerzitetna knjižnica, ki hrani publikacijo tudi v fizični obliki.
5.8.2013
MOSTIŠČAR
Na portalu objavljamo glasilo Mostiščar, ki izhaja mesečno in ga izdaja občinska hiša na Igu. Novice, sporočila in druge aktualne zanimivosti s področja naselij JV od Ljubljane in z območja Ljubljanskega barja, katerega del je bil leta 2008 razglašen za Krajinski park, so sedaj dostopne tudi širšemu krogu bralcev.
29.7.2013
SLOVENCI IN CITRE
Le klik stran se nahaja prvi slovenski učbenik za citre: Poduk v igranju na citrah, katerega je spisal Fran Korun-Koželjski in datira v leto 1895.
Učbenik je oral ledino na tem področju, saj so slovenski citrarji doslej tovrstno literaturo prebirali le v nemščini.
Pri tiskarju Schwentnerju v Ljubljani pa je istega leta pričela izhajati Zbirka kompozicij in prevodov za citre, Slovenski citrar. Izhajala je občasno, na dLibu so na voljo številke prvega letnika.
22.7.2013
PONOVNO IZ GLASBENIH LOGOV
Med novejše digitaliziranim gradivom Narodne in univerzitetne knjižnice, najdemo tudi poročila o delovanju Filharmoničnega društva v Ljubljani v letih 1863 - 1918 in poročila društva Glasbene matice v Ljubljani. Slednja so precej obsežna, saj pričajo o častitljivih 70 letih delovanja društva (1874 - 1945).
16.7.2013
ZAPOJTE Z NAMI
Odslej na portalu tudi Pevec, mesečno glasilo Pevske zveze, ki je izhajalo v letih 1921 - 1937/38. Pevca, in njegovo prilogo Pevčeva pesmarica, je urejalo več urednikov, med njimi tudi Frančišek Kimovec, Marko Bajuk, Anton Dolinar in Matija Tomc.
Pevca in Pevčevo pesmarico sicer hrani Oddelek glasbene zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici.
8.7.2013
DIGITALIZACIJA KNJIG IZ MESTNE KNJIŽNICE LJUBLJANA
Objavljamo monografije, ki jih je digitalizirala Mestna knjižnica Ljubljana in jih najdete na dLib.si v zavihku besedila. Za pokušino navajamo nekaj naslovov: Julij 14: sinovom v svarilo, Slovenci v desetletju 1918-1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine in Enaintrideset in eden: knjiga o vojnem ujetništvu.
Vabljeni k branju!
1.7.2013
V DRUŽINSKEM KROGU
V letih 1929 in 1930 je na goriškem izhajala Družina, mesečnik za zabavo in pouk, ki je v slovenske družine prihajala s krojno in modno prilogo ter opremljena z ilustracijami Toneta Kralja.
Že leta 1920 pa je v Gorici začel izhajati družinski list Mladika, ki se je po treh letih preselil na Prevalje in kasneje v Celje. Urejala sta jo France Bevk in F. S. Finžgar.
27.6.2013
KOPITARJEV GLAS
Kopitarjev glas enkrat mesečno v poštnih nabiralnikih pričaka občane Vodic in okoliških naselij. Občinsko glasilo, ki ga izdaja Občina Vodice, je odslej tudi na portalu dLib.si. Objavili smo številke od leta 2005 pa vse do danes.
24.6.2013
PRVA SVETOVNA VOJNA V ČASNIKIH
Mestna knjižnica Ljubljana je v letošnjem letu zaključila projekt digitalizacije serijskih publikacij, ki so izhajale v obdobju prve svetovne vojne.
Na portal Digitalne knjižnice Slovenije smo v zbirko časopisje dodali: Jugoslovan (1917), Novi čas, Občinska uprava (1905), Pozdrav iz domovine in Samouprava (1918).
21.6.2013
POLETI, SOKOLIČ!
V času Avstro-Ogrske je bilo sokolstvo pomembno gibalo v povezovanju slovenskega naroda. Tudi kasneje je Sokolska organizacija spodbujala narodno in kulturno zavest ter privzgajala disciplino telesa in duha. Leta 1919 je pričel izhajati Sokolič, list, namenjen sokolski mladini in njeni vzgoji.
19.6.2013
GLAS SLOVENSKE MLADINE
Mladinski list za leposlovje in kulturna vprašanja je izhajal le od oktobra 1938 do maja 1940, urejali pa so ga Anton Slodnjak, Dušan Pirjevec, Kostja Nahtigal in Ivo Grahor.
"Zavest, da nismo sami, nam bo dvignila moralno moč, delo slehernega posameznika v tej skupnosti pa bo imelo tako tudi svoj globlji smisel," so zapisali v uvodni številki.
14.6.2013
ŠE VEČ O KNJIŽEVNOSTI
Primerjalna književnost je slovenska znanstvena revija, ki objavlja razprave s področja primerjalne književnosti, literarne teorije, literarne metodologije, estetike in drugih sorodnih ved. Izhaja od leta 1978. V sodelovanju z naročnikom smo dgitalizirali vse letnike revije od začetka izhajanja do 2004.
12.6.2013
NOVICE ZA ZDRAVJE
Serijskim publikacijam se je pridružil spletni časopis z naslovom Novice za zdravje. V njem so objavljeni predvsem poljudni prispevki s področja medicine. Osrednji področji časopisa sta urologija in seksualna medicina, ter okrevanje po posegih. Vsi, ki vas tematika zanima, vabljeni k branju novega spletnega časopisa.
10.6.2013
REVIJA ZA UNIVERZALNO ODLIČNOST
Revija za univerzalno odličnost je interdisciplinarna revija, ki združuje organizacijske vede oz. menedžment in univerzalno odličnost, t.j. poslovno, organizacijsko in osebno odličnost. Izdajatelj revije je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, izhaja v elektronski obliki, trikrat letno.
5.6.2013
SVOBODA V DOMOVIH DELAVSKIH DRUŽIN
V uvodni številki družinskega lista Svoboda je uredništvo naznanilo, da je novo književno glasilo namenjeno tistim, ki so bili do tedaj potisnjeni ob stran: delavcem. S preprostimi, a kvalitetnimi literarnimi deli pa je ta prva proletarska literarna revija pri nas svoje bralce razveseljevala le kratek čas. V letih 1919 in 1920 je izšlo 12 številk.
3.6.2013
SLOVANSKA ČASOPISA
V sedemdesetih letih 19. stoletja je Matija Majar - Ziljski zasnoval časopis Slavjan (1873-1875). Njegov cilj je bil oblikovanje vseslovanskega jezika in strnitev slovanskih izobražencev okrog časopisa.
Dlje (1888-1899) je izhajal Podgornikov Slovanski svet, ki je poleg političnih člankov prinašal poročila iz drugih slovanskih dežel, besedila v drugih slovanskih jezikih ter prevode slovenskih del v ruščino. Posebno pozornost je namenjal ženskemu vprašanju. Proruska usmeritev je časopisu nakopala jezo škofa Mahniča.
31.5.2013
BARVITI RAZGLED
Družabna revija je odpirala razgled le na najboljše: modne smernice, znane osebnosti, lepote slovenskih gora, kulturno dogajanje in družabne dogodke. Manjkali nista niti križanka in stran s šalami.
V letih 1927 in 1928 je izšlo 12 številk.
29.5.2013
SLOVENCI OB JADRANU
Kmalu po revolucionarnem letu 1848 je v Trstu začelo delovati Slavjansko društvo (prvi predsednik Janez Vesel Koseski), ki je poleg lista Slavjanski rodoljub izdajalo tudi Jadranskega Slavjana. Ta je v slovenskem in hrvaškem jeziku spregovoril o pedagoških, zgodovinskih, jezikoslovnih in gospodarskih temah. Izšlo je 6 številk.
Popis prebivalcev leta 1848 je sicer v Trstu naštel 25.300 Slovencev.
27.5.2013
MLADINA Z OBEH STRANI RAPALSKE MEJE
"Oživelo se je dijaštvo! In kdo bi ji branil! Mladina z vedrim srcem, z vzvišenimi smotri se je prebudila iz prisiljenega spanja," je leta 1919 v prvi številki Jugoslovanskega učiteljiščnika zapisalo uredništvo pod vodstvom Toneta Seliškarja. Da so bili dijaki in prosvetni delavci v teh povojnih letih dejavni na kulturnem in političnem področju, se lahko prepričamo, če pokukamo v Preporod, Novi rod, Naš glas ali Vidovdan.
24.5.2013
PREBIRALI SMO ZRNJE ...
... in v digitalno obliko prestavili Zrnje, mariborski kulturni vestnik. V sezoni 1920/1921 ga je pričelo izdajati Narodno gledališče. Izšlo je 28 številk, ki so govorile predvsem o gledaliških predstavah, prinašale pa so tudi literarne prispevke in krajše eseje.
Zrnje so poskušali obnoviti leta 1928.
22.5.2013
DOMAČA GRUDA
Revija Gruda (1924 -1941) si je prizadevala vzgajati slovensko kmečko mladino v duhu kmetske misli in jo navdušiti za vzajemno delo na vasi. Sestava revije se je z leti spreminjala, vseskozi pa je bralce seznanjala s poglavitnimi deli slovenske kulture.
Pri ustvarjanju Grude so z besedili, ilustracijami in notnimi zapisi sodelovali številni znani avtorji.
20.5.2013
UMNI GOSPODAR
V Gorici je med letoma 1863 in 1865 izhajal Umni gospodar, list, ki je slovenskemu kmečkemu prebivalstvu poleg naznanil in povzetkov iz uradnih spisov prinašal vse tiste novice in vsebine, ki "jih uredništvo samo za dobre spozna".
S tem praktičnim glasilom je kmete razveseljevala Goriška kmetijska družba, ustanovljena že davnega leta 1765.


 
17.5.2013
MAJSKI ŠOPEK
Objavljamo dva dijaška lista: ljubljanski Žar (1929-1933), ki je vzpodbujal mlade literate in kritike, in Stražne ognje (1924 - 1926), literarno glasilo mariborskega katoliškega dijaštva. Za nameček pa še Torbico, mladinski list iz osemdesetih letih 19. stoletja. Med uredniki in pisci prispevkov vseh treh revij boste našli znana imena!
14.5.2013
ČEZ LUŽO ŠE SLIŠIMO GLAS MLADOSTI
Slovenska narodna podporna jednota (SNPJ) je bila ustanovljena 1904 v ZDA. Njeni voditelji so kmalu spoznali, kako pomembno je, da je tudi izseljenska mladina v stiku s slovenskim jezikom in kulturo. V letu 1922 so pričeli izdajati Mladinski list. Slovenski naslov je bil leta 1945 zamenjan z angleškim.
8.5.2013
TEORIJA IN PRAKSA
Najstarejša še izhajajoča slovenska družboslovna revija pod okriljem Fakultete za družbene vede izhaja od leta 1964 dalje. Pokriva področja politologije, sociologije, novinarstva, komunikologije in obramboslovja, v zadnjem času pa tudi za področje kulturologije. V Narodni in univerzitetni knjižnici smo digitalizirali leta 1964 - 2000, novejša pa so objavljena v sodelovanju z založnikom.
6.5.2013
ZADRUGA IN SLOVENSKA ZADRUGA
Digitalizirali smo Zadrugo, glasilo zveze slovenskih posojilnic, ki je mesečno izhajala v Celju v letih 1884 - 1887. Na voljo so leta 1884, 1885 ter delno 1886.
Pod enakim naslovom (sprva Slovenska zadruga, od 1907 Zadruga) je kasneje, od 1898 dalje, v Celju izhajalo glasilo Zadružne zveze. Digitalizirali smo letnike 1907 - 1915.
29.4.2013
MLADINA NEKOČ ....
Revija Mladina (v zadnjih letih Svobodna mladina), ki je izhajala v letih 1924 - 1929, se je sprva zavzemala za vrnitev k vrednotam slovenskega kmetstva, po letu 1925, ko je prešla pod vpliv Kosovelovega Literarno-dramatičnega krožka, pa je sledila radikalnim in utopičnim socialističnim idejam. Kljub prevladi politične in družbene misli je bila revija pomembna za širjenje ekspresionizma pri nas.
25.4.2013
DOBRODOŠLI V ČITALNICI
Objavljamo prvo slovensko poljudnoznanstveno revijo!
Čitalnico je izdajala slovenska graška inteligenca med leti 1865 in 1966. Izšli so štirje zvezki s 368 stranmi. Bralce je seznanjala z gospodarskimi in pravnimi vprašanji, zgodovino, naravoslovjem in drugimi temami.
22.4.2013
ZA BIBLIOTEKARJE: ZGODOVINA IN STROKA
Obvestila Republiške matične službe, predhodnica Knjižničarskih novic, ki so izhajala v obdobju 1968 - 1990, so neprecenljiv vir za zgodovino in razvoj bibliotekarske stroke pri nas, Letna poročila NUK od 1947 pa do 1991 pa jih dopolnjujejo ter prinašajo vpogled v razvoj nacionalne knjižnice.
17.4.2013
PREDVOJNI MENTOR
Mentor je bil dijaški list, ki je izhajal najprej v Šentvidu pod okriljem Zavoda sv. Stanislava, nato pa ga je v Ljubljani izdajala Prosvetna zveza. V letih 1908 - 1941 je dijaški živelj bogatil z leposlovjem ter poučnimi in vzgojnimi vsebinami.
15.4.2013
KNJIŽEVNOST ZA VSAK ŽEP
"Vsakdo kljub krizi lahko mesečno žrtvuje 5 din kot naročnino za Književnost, ki je najcenejša revija v naši državi!" so zapisali davnega leta 1932 v uvodniku k prvi številki tega mesečnika za umetnost in znanost. Urejal in izdajal ga je Bratko Kreft.
Književnost si lahko privoščite tudi danes, potrebujete le dostop do svetovnega spleta.
12.4.2013
OPERA INSTITUTI ARCHAEOLOGICI SLOVENIAE
V zbirki strokovnih monografij in zbornikov, ki jo izdaja Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Zbirka celovito predstavlja posamezna arheološka najdišča ali arheološke teme z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
4.4.2013
TEČAJ ZA UPORABNIKE DLIB.SI
Dragi uporabniki! Po nekaj letih premora, vas ponovno vabimo, da se nam pridružite na brezplačnem tečaju Učinkovite rabe portala dLib.si. Poleg predstavitve portala in storitev, ki jih zaobjema, si bomo skupaj ogledali tudi praktične načine iskanj in najučinkovitejše poti do gradiv.
Tečaj bo potekal 12. aprila od 12.30 do 14.30 ure v računalniški učilnici NUK na Turjaški 1. 
Prijave na tečaj zbiramo na naslovu: masa.oliver@nuk.uni-lj.si. Vabljeni!
2.4.2013
NAŠ ROD
Revija, ki jo tokrat predstavljamo, nosi naslov Naš rod in jo je digitalizirala Narodna in univerzitetna knjižnica. Slovenski mladinski list, ki je izhajal vsak mesec v letih 1929 - 1944, je izdajalo Udruženje jugoslovanskega učiteljstva.
Poleg slovenskega leposlovja Naš rod obravnava tudi pesništvo ter v zabavnih rubrikah Mladina piše, Cicibanov rod in Mlado brstje, še danes predstavlja zanimivo vsebino za mlade bralce.

27.3.2013
ŠTAJERSKI GOSPODAR
Objavili smo časopis Štajerski gospodar , ki od leta 1945 nosi vzporedni naslov Der steirische Landwirt. Za pretvorbo v digitalno obliko je poskrbela Osrednja knjižnica Celje. Publikacija, ki je tedensko izhajala med leti 1941 - 1945, je bila v vojni vihri za marsikoga edino čtivo, danes pa seveda predstavlja velik doprinos k spoznavanju takratnih razmer in raziskovanju zgodovinskega dogajanja na naših tleh.
20.3.2013
PRVI ZGODOVINSKI ATLAS SLOVENIJE
Leta 1948 je v domala nemogočih razmerah v begunskem taborišču v Špitalu v Avstriji izšel prvi Zgodovinski atlas Slovenije. Narisal, napisal in sestavil ga je Roman Pavlovčič, profesor latinščine, ki je poučeval na begunski gimnaziji v Lienzu. Atlas je izšel februarja, novembra pa mu je avtor dodal še 20 listov prilog. Izvod, ki ga objavljamo na portalu dLib.si, je bil last dr. Jožeta Velikonje, ki ga je tudi pobarval. Za digitalizacijo je poskrbel Arhiv Slovenije.
Leta 1960 je Atlas v prenovljeni in razširjeni obliki ponovno izšel v Buenos Airesu.
18.3.2013
ŠALEŠKI RAZGLEDI
Zbirka Šaleški razgledi, ki govori o Šaleški dolini in njenih prebivalcih ali pa so pisci posameznih knjig  po rodu iz teh krajev, odslej tudi na policah naše virtulane knjižnice. Digitalizacijo del iz zbirke, ki neprekinjeno izhaja že od leta 1988, sta izvedli Osrednja knjižnica Celje in Knjižnica Velenje.
12.3.2013
ŠOTORSKA KNJIŽNICA
Objavljamo publikacijo Šotorska knjižnica, ki je izhajala v Egiptu, kljub temu pa so njene strani pisane v slovenskem jeziku. Izhajala je v letih med 1942 - 1945, izdajal jo je Jugoslovanski odbor iz Italije. Digitalizacijo Šotorske knjižnice, ki jo hrani rokopisni oddelek NUK, je omogočila Narodna in univerzitetna knjižnica.
6.3.2013
BOGATEJŠA ZBIRKA ČASOPISOV
Zbirka časopisje na dLibu se pridno veča, sedaj se ji pridružujejo še trije novi naslovi, katerih digitalizacijo je omogočila Narodna in univerzitetna knjižnica.
Mnoge zanimive vsebine boste našli v Laibacher Kneipzeitungu in časopisih Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthum Krain ter Wöchentliche Ordinari Zeitungen. Prijetno branje vam želimo!
28.2.2013
ČESTITKE PLANINCEM!
Planinska zveza Slovenije je 27.2.2013 praznovala svoj 120. rojstni dan! Že od leta 1895 Planinska zveza izdaja Planinski vestnik, ki velja za najstarejšo še izhajajočo revijo pri nas. V digitalni obliki so vam zdaj poleg novejših na voljo tudi starejši letniki Vestnika, ki vas bodo popeljali po stezah zgodovine slovenskega planinstva.
27.2.2013
NOVI ROJI ČEBEL
Začetki periodičnega čebelarskega tiska segajo v drugo polovico 19. stoletja. Leta 1873 je bilo ustanovljeno Kranjsko čebelarsko društvo za umno čebelarstvo in začela je izhajati revija Slovenska čebela, vzporedno pa tudi njena nemška različica Die Krainer Biene. Že leta 1882 je društvo prenehalo delovati. Naslednje leto je Čebelarsko in sadjarsko društvo za Kranjsko na Jesenicah začelo izdajati list Slovenski čebelar in sadjerejec, ki je izhajal do 1889. V začetku 90. let 19. stoletja je izhajal časopis Imkers Rundschau, še danes pa izhaja Slovenski čebelar, ki ga je 1898 začelo izdajati Slovensko čebelarsko društvo za Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko.
25.2.2013
ZAKLADI IZ KNJIŽNICE PTUJ
Knjige in rokopisi iz knjižnice rodbine Herberstein, ki jih hrani Knjižnica Ivana Potrča na Ptuju,  so sedaj na dosegu roke. Z digitalizacijo nekaterih del zgodovinarja, potopisca, misijonarja, kartografa in enega najpomembnejših Slovencev svojega časa, Žige Herbersteina je omogočila, da so zakladi v Digitalni knjižnici Slovenije dostopni tudi širši javnosti.


18.2.2013
DIGITALIZACIJA NEMŠKEGA ČASOPISJA
Nemški časopisi Laibacher Tagblatt (1868-1880), njegov naslednik Laibacher Wochenblatt (1880-1893) in Theologische Zeitschrift (1849), ki so izhajali v 19. stoletju na našem ozemlju, odslej tudi v digitalni obliki. Za digitalizacijo je poskrbela Narodna in univerzitetna knjižnica, ki publikacije v fizični obliki tudi hrani.
13.2.2013
NOVA PRIDOBITEV NA DLIB.SI
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je omogočila preobrazbo nekaterih rokopisov, katere tudi hrani, v digitalno obliko. Rokopise z naslovi Koroşhke ino Shtajarske peşme, Pesmi stare jinu nove, Arzniske bukue u katereh se najdejo resnizhne arznije za sakega zhloueka, Pesmi in Rokopisi in prepisi Jurija Thomasisha  najdete tudi na policah Digitalne knjižnice Slovenije.
6.2.2013
PRVI PTUJSKI ČASOPIS PONOVNO MED NAMI
Na domove meščanov Ptuja in okoliških prebivalcev je 10. februarja 1878 ponesla novice prva številka v domačem kraju tiskanega časopisa Pettauer Wochenblatt. Ob 135-letnici  je prvi ptujski časopis ponovno med nami, saj ga najdete tudi na portalu dLib.si. Za njegov preporod v digitalno obliko je poskrbela Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.
28.1.2013
RAZKRITE PODOBE KNJIŽNIC
Monografija Knjižnični kalejdoskop s svojo vsebino razkriva podobe knjižnic posameznih mest s katerimi je mesto Ptuj sklenilo listino o pobratenju mest. Izšla je v okviru projekta Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelovanje. Naj barvni stekleni drobci v podobi pričujoče monografije, ki jo je prispevala Knjižnica Ivana Potrča, tudi na vas naredijo vtis.
9.1.2013
DIGITALIZIRANA DELA IZ KNJIŽNICE LJUTOMER
Na portalu smo objavili knjige, ki jih je digitalizirala Splošna knjižnica Ljutomer. Dve, v katerih Anton Krempl, slovenski narodni buditelj, duhovnik, zgodovinar, pesnik in pisatelj, opisuje zgodovino, način življenja in duh svojega časa, datirata v 19. stoletje.
Tretja knjiga iz leta 1926, z naslovom Ljutomer: zgodovina trga in sreza, po Slekovčevih kronikah in drugih virih raziskuje zgodovino Ljutomera.
7.1.2013
NOVI ODGOVORI NA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
Med številnimi zanimivimi publikacijami, ki jih izdaja Inštitut za narodnostna vprašanja, sta tudi monografiji Priseljenci in Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani?. Zdaj sta na voljo tudi v digitalni obliki.
2.1.2013
NAŠ ČEBELAR
Georg (Jurij) Jonke, po rodu Kočevar, je živel v prvi polovoci 19. stoletja. Za nemško govoreče čebelarje na Kranjskem je na lastno pobudo napisal Navodilo za praktično čebelarjenje. Za slovenske čebelarje je dal prevesti obe izdaji: osnovna je v prevodu izšla leta 1836, dopolnjena različica pa leta 1844 z naslovom Krajnski zhbelarzhik. Poleg bibliografije, ki jo je pripravil dr. Andrej Šalehar, med knjigami na portalu najdete tudi monografijo o znamenitem kranjskem čebelarju.
18.12.2012
PROBLEMI IN REŠITVE NA PODROČJU PODATKOVNIH STORITEV
       V Arhivu družboslovnih podatkov so v okviru projekta Odprti podatki, v sredo 5.12.2012, organizirali delavnico z naslovom Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. Delavnica je bila namenjena tistim, ki že danes izvajajo posamezne podatkovne storitve in potencialnim nosilcem podatkovnih storitev.
Delavnice so se udeležili tudi predstavniki Narodne in univerzitetne knjižnice, ki je od leta 2009 nacionalni agregator digitalnih vsebin s področja kulture. Več o priporočilih udeležencev delavnice si lahko preberete tukaj.
12.12.2012
100. OBLETNICA ROJSTVA PISATELJA FERDA GODINE
Se še spomnite naslovov: Siničke v škornju, Sezidala si bova hišico ali romana Bele tulpike? Vsa našteta dela so nastala pod peresom pomurskega pisatelja Ferda Godine.
Ob 100. obletnici pisateljevega rojstva je digitalizacijo nekaterih njegovih del omogočila Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota.

4.12.2012
PTUJSKO ČASOPISJE V 19. STOLETJU
Prva številka glasila ptujskega nemštva Pettauer Localanzeiger je izšla 21.12.1889. Že po desetih številkah se je glasilo preimenovalo v Pettauer Zeitung, ki je kot njegov predhodnik, izhajal trikrat mesečno. Sprva časopis z nepolitično vsebino, se je leta 1894 prelevil v politični časnik. Pettauer Zeitung, spodnještajersko glasilo je bilo močno naperjeno proti slovenstvu in vsakemu razvoju le-tega. Boj za prevlado ni potekal le s prelitim črnilom na papirju temveč tudi na številnih drugih ravneh. Obe glasili je digitalizirala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, ki vam tako odstira digitalno pot v raziskovanje spodnještajerske zgodovine, kot so jo ob koncu 19. stoletja videla in zapisala nemško usmerjena novinarska peresa.
3.12.2012
JOSIPINA: BLIŽINA DALJAVE
Ob veselem dnevu kulture vas ob 19. uri vabimo v veliko čitalnico NUK, kjer bo po podelitvi Trubarjevih priznanj premierno uprizorjena Bližina daljave, dramtizirano branje pisem Josipine Turnograjske in Lovra Tomana. Izbor pisem ter še nekaj drugih presenečenj pa najdete tudi v novi zbirki Digitalne knjižnice.
26.11.2012
PESMICE IN BESEDILA ZA OTROKE
Na portalu lahko nekaj zase najdejo tudi otroci in mladina. Objavili smo lepo število knjig, ki so namenjene tako mlajšim bralcem kot tudi otrokom po srcu. Med njimi smo izbrali le nekaj naslovov: Nedolžnim srcem, Bob za mladi zob, Kolački in Starejše pesnice in pisateljice; na vas pa je, da pobrskate po dLibu in najdete še kakšno knjigo, katere digitalizacijo je omogočila Narodna in univerzitetna knjižnica.

19.11.2012
BOETIJ IN TOLAŽBA FILOZOFIJE
V prevodu Gorazda Kocijančiča je izšla Boetijeva Tolažba filozofije.
Starejše primerke knjig tega poznoantičnega avtorja in še posebej izvod, tiskan v Ljubljani leta 1682, prevajalec predstavlja na razstavi v NUK. Če pa ste preveč neučakani, si lahko knjige, ki jih hrani NUK, ogledate v Digitalni knjižnici že danes!
7.11.2012
PESEM ŽIVLJENJA IN NJE ODMEVI
Pod tem podnaslovom knjige se skriva zgodba ne povsem običajne ženske, stare mame Tomazin, ki se je na začetku 20. stoletja rodila v Dolnjem Logatcu. Njena vnukinja, Sonja Tomazin, je z objavo njene življenjske poti postavila pravi spomenik odločni in značajni gospe. Za vprašanja je Sonja na voljo na elektronskem naslovu soniatomazin@hotmail.com.
24.10.2012
DRUGOTNOST
Svet, ki se skriva tudi na portalu dLib.si, ko odprete publikacijo Jašubeg en Jered, ki je v začetku nastala z namenom podpore fantazijskemu projektu Vitezi in čarovniki, danes pa posega tudi na druga sorodna področja. V samozaložbi jo izdaja Bojan Ekselenski in izhaja dvakrat mesečno. Na portalu je magazin Jašubeg en Jered na voljo vse od prve številke pa do danes.
15.10.2012
STATISTIKA V SLOVENIJI
Na portalu smo objavili Bilten Statističnega društva Slovenije, ki z izjemo kratkih presledkov, izhaja že od leta 1978. Njegov cilj je obveščanje članov o delu društva in njegovih organov in izmenjavi mnenj o strokovnih vprašanjih. Na voljo so vam številke iz let 2005, 2007 in 2008.
10.10.2012
ROMSKI LIST - ROMANO LIL
Namen revije Romano lil, kot tudi Romskega društva Anglunipe, Romskega informacijskega centra in Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik, je informiranje romskega prebivalstva v Sloveniji kot tudi ozaveščanje tako Romov kot večinskega prebivalstva v Sloveniji o pravicah manjšin in etničnih skupin. Revija poroča tudi o dogodkih na slovenskem, evropskem in mednarodnem političnem področju, ki se tičejo romske problematike.
3.10.2012
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V SLOVENIJI
Z željo odraslim pomagati do ustreznih informacij glede izobraževanja, ki jih potrebujejo pri odločanju, organizaciji in načrtovanju nadaljnih poti v izobraževanju in razvoju kariere, je Andragoški center Slovenije pred desetimi leti ustanovil mrežo regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih - središča ISIO. Predstavljamo tri številke skupnega časopisa središč za izobraževanje odraslih.
28.9.2012
MEDNARODNA REVIJA ZA EVRO-MEDITERANSKE ŠTUDIJE
The International Journal of Euro-Mediterranean Studies (IJEMS) je revija, ki se ukvarja s tematiko medkulturnega dialoga, razvojem človeških virov in zagotavljanjem večjega medsebojnega razumevanja v evro-mediteranskem prostoru. Publikacijo, v kateri najdete kakovostne znanstvene članke, razprave in študije, izdaja Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI), ki ima sedež v Portorožu.
24.9.2012
KAKO SO SE NEKDAJ BRATI UČILI
lahko preberete na našem naslovu, saj smo objavili lepo število monografskih publikacij, ki jih najdete na portalu v rubriki knjige. Izbrali smo le peščico beril in drugega čtiva, ki je bilo v uporabi v slovenskih šolah v prvi polovici prejšnjega stoletja.
21.9.2012
BILTEN E-ŠOLSTVO
Bilten e -šolstvo je nastal z namenom, da obvešča vzgojnoizobraževalne zavode o aktivnostih projekta E-šolstvo. Izhaja dvakrat letno in tudi v okviru tematskih številk. Za vse, ki ste vključeni v izobraževalni proces in se vsakodnevno srečujete z novodobnimi tehnologijami in procesom informatizacije, objavljamo nekaj številk tudi na portalu dLib.si.
17.9.2012
KPK VESTNIK
Vas zanima tematika preprečevanja korupcije, nezdružljivosti funkcij, integritete,  nadzora in preiskave domnevnih primerov korupcije? Potem je med drugim tudi dlib.si pravi naslov za vas, saj objavljamo KPK vestnik; publikacijo, ki jo izdaja Komisija za preprečevanje korupcije. Na portalu trenutno najdete nabor številk iz leta 2011 in 2012.
12.9.2012
NOVE OBJAVE NA PORTALU
Publikacijam, ki jih je dal v digitalizacijo NUK in katere smo vam predstavili v eni izmed prejšnjih novic, sta se na portalu pridružila še Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino  (1938-1941) in revija Dejanje: revija za kulturo, gospodarstvo in politiko, ki je izhajala od 1919-1931.


7.9.2012
KERIA - REVIJA ZA PODROČJE GRŠKO - RIMSKE ANTIKE

V Digitalni knjižnici Slovenije - dLib.si je sedaj na voljo tudi revija Keria, ki obravnava vprašanja s področja rimsko - grške antike. Publikacije, ki jo izdaja Društvo za antične in humanistične študije, bodo veseli predvsem klasični filologi, zgodovinarji, arheologi, pravniki, slavisti, romanisti in še kdo, ki se podrobneje ukvarja z omenjeno tematiko.

 

3.9.2012
KAKOVOSTNA STAROST
Revija Kakovostna starost je znanstveno-strokovna revija, ki jo izdaja Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Revija se ukvarja izključno z obravnavanjem vprašanj na temo starost in vsemi z njo povezanimi vprašanji. Na portalu za pokušino objavljamo nekaj vsebin iz revije.
27.8.2012
SLOVENSKE LITERARNE REVIJE
Svoje mesto na portalu so našle revije iz slovenske literarne sfere, katerih digitalizacijo je omogočil NUK. Vsaka po svoje je prispevala delček k razvoju in podobi slovenskega jezika, kakršen je danes. Med vidnejšimi publikacijami naj omenimo le nekatere: Kres (1881-1886), katere urednik je bil Jakob Sket in Kritika - ta je izhajala od leta 1925 do 1927 pod uredniško taktirko Josipa Vidmarja. Sledijo še Odmevi - revija, ki je izhajala v letih 1929 - 33 ter Svoboda (1929 - 1936), ki jo je tiskala Ljudska tiskarna v Mariboru. Slednjo je nasledila Vzajemna Svoboda (1937 - 1940), revija, ki je izhajala mesečno.
22.8.2012
PESTRA PALETA BRANJA ZA POLETNE DNI
V Digitalni knjižnici Slovenije smo za vas pripravili pestro izbiro časopisov, s katerimi si boste lahko krajšali dolge in vroče poletne dni. Od glasila Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana Naša misel, do Dnevnika mladega liberalca Mlade liberalne demokracije in Saš novic, ki jih izdaja Gospodarska zbornica Slovenije ter revije Vodenje in prodaja pod založništvom BM consulting. Vabljeni k branju!
17.8.2012
NOVICE IZ DOMAČIH LOGOV ...
... so prinašale Domače novice, ki jih je izdajal občinski odbor SZDL Lenart, kasneje pa Delavska univerza Lenart.
Objavljamo številke iz obdobja začetka izhajanja, od leta 1961, pa vse do časa osamosvojitve Slovenije, kar je skupno 134 številk. Digitalizacijo Domačih novic je omogočila Knjižnica Lenart.
13.8.2012
PRILETELA JE MODRA PTICA
Literarno-kulturno revijo Modra ptica, ki je izhajala med letoma 1929 in 1941, je zasnoval in urejal Janez Žagar, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik in ustanovitelj istoimenske založbe. Slednja je bila med obema vojnama ena najpomembnejših slovenskih založb. Okrog revije so se zbirali zlasti mlajši avtorji. Tu so izšle skoraj vse novele V. Bartola.
8.8.2012
PISAN ŠOPEK IZ PRVE POLOVICE 20. STOLETJA
Vigred je bila slovenska katoliška ženska revija, ki je v letih od 1923 do 1944 izhajala enkrat na mesec in je imela pomemben vpliv na politično aktivnost žensk na slovenskem.
V šopku sveže digitaliziranih časopisov pa so še glasilo prosvetnih društev Naš čolnič, glasilo katoliškega slovenskega dijaštva Križ in Križ na gori.
3.8.2012
SKODELICA ŽITNE KAVE Z DOMAČIM PRIJATELJEM
Literarno-reklamno revijo Domači prijatelj je izdajal lastnik praške tovarne žitne kave in drugih prehrambenih izdelkov, František Vydra. Časopisa ni bilo mogoče kupiti niti se nanj naročiti, brezplačno so ga dobili samo naročniki Vydrove žitne kave.
Vseh deset let izhajanja (1904 – 1914) je revijo urejala Zofka Kvedrova. V njej so objavljali Ivan Cankar, Vida Jeraj, Anton Aškerc, Etbin Kristan ...
30.7.2012
PARIZ - TUDI SLOVENSKO MESTO!
Leta 2010 je Društvo Slovencev v Parizu praznovalo že 50. obletnico delovanja, glasilo Korenine pa izdajajo od leta 1984. In kakor pravi glavna urednica gospa Ana Stegu Vičič, "poskušajo z zaupanjem in vztrajnostjo prenašati na mlajši rod svojo ljubezen in spoštovanje do slovenskega jezika, svojih korenin in bogastva kulturne zapuščine."
Na portalu je na ogled posebna, majska številka iz letošnjega leta.
25.7.2012
MED SLOVENCI NA ŠVEDSKEM
Na Švedskem je svoj drugi dom našlo veliko slovenskih družin. Ena najbolj dejavnih je družina Budja. Avguština Budja je v začetku 60 let z možem »obiskala« njegove sorodnike v Landskroni in tam tudi ostala. Kmalu so za njima prišli še ostali člani širše družine in se aktivno vključili v tamkajšnje življenje izseljenske skupnosti. Gospa Budja je sprva prijela za vsako delo, vmes je pridno pisala in kot dopisnica zalagala izseljensko časopisje s svojim  prispevki in poučevala otroke izseljencev. Že v zrelih se je uspešno posvetila študiju.
Za portal dLib.si je prispevala 7 svojih knjig in Slovensko glasilo, ki ga že od vsega začetka ureja.
20.7.2012
SOPOTJA – SLOVENCI NA HRVAŠKEM
Po novem bodo Slovenci, ki živijo na Reki in v njeni okolici zdaj  dvakrat letno obveščeni o dogajanjih v svojih društvih in dogodkih iz Slovenije. Mesečnik Kažipot so nasledila Sopotja, prvi dve številki pa že lahko prebirate tudi na portalu dLib.si.
17.7.2012
AMERIKA, AMERIKANCI IN SLOVENCI
Kar ena petina pripadnikov Slovenskega naroda ne živi znotraj matične domovine, največ med njimi jih je novi dom našlo v Združenih državah Amerike.
Na portalu Digitalne knjižnice Slovenije najdete dve knjigi o tem, zakaj in kako so se Slovenci v Novi svet preseljevali, kam so se naselili in kako so organizirani. Krasen pregled stanja slovenske naselitve v ZDA v času, ko sta nastali – to je v začetku 20. stoletja!
Na portalu je že nekaj časa dostopno tudi slovensko časopisje iz ZDA.
13.7.2012
GRADBENIŠTVO - NOVE PERSPEKTIVE
Na portalu objavljamo številke glasila Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Gradbeni vestnik vsebuje znanstvene in strokovne članke s področja gradbeništva in druge prispevke, ki so povezani s stroko. Na voljo so vsebine iz let 2008-2010.
9.7.2012
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA VSE MOČNEJE ZASTOPANO
CEPS journal, revija Centra za študij edukacijskih strategij, je namenjena tistim, ki se ukvarjate z poučevanjem, učenjem, vzgojo in izobraževanjem in pedagogiko, še zasti pa izobraževanju učiteljev in spodbujanju njihovega profesionalnega razvoja.
6.7.2012
TRIGLAV - ČASNIK V GOTICI
Raziskovalci, zgodovinarji in ostali poznavalci nemške gotice boste po zaslugi prebiranja časnika Triglav: Zeitschrift für vaterländische Interessen zagotovo pozabili na čas. Objavili smo številke iz celotnega obdobja izhajanja. Časnik je v Ljubljani izdajal J.Blashnik.
4.7.2012
TUDI LETOS DOBRODOŠLI DOMA!
NUK in Digitalna knjižnica Slovenije se tudi letos pridružujeta vseslovenskemu praznovanju 4. julija. S pomočjo sredstev Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu smo to leto digitalizirali slovenske tiske iz Kanade. Na portalu dLib.si tako lahko prebirate vse letnike Slovenske države (1950-2001), ki je vseh 50 let izhajanja zvesto sledila idejo o samostojni Sloveniji, Razgovore in razglede (1955 - 1957) - list študijskega krožka za slovensko kulturo, Slovensko misel (1961 - 1965) z aktualnimi dogajanji doma in med Slovenci v Kanadi, Edinost (1942-1948), ki je v Torontu izhajala s podnaslovom Neodvisno glasilo kanadskih Slovencev ter vse številke Glasila kanadskih Slovencev (1997- ), ki še vedno mesečno izhaja.

29.6.2012
NOVICE IZ AMERIKE
Prinašal jih je časnik Prosveta, ki je leta 1916 nasledil Glasilo slovenske narodne podporne jednote. Publikacija iz Chicaga v Ameriki izhaja še danes in se tako ponaša s častitljivo starostjo. Na voljo vam je lepo število letnikov Prosvete, ki jih najdete na portalu.
27.6.2012
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V DIGITALNI KNJIŽNICI
Osrednja naloga TVU - novičk, ki jih izdaja Andragoški center Slovenije, je izobraževanje odraslih in delo na področju kulture vseživljenjskega učenja. Številke informativnega biltena izvajalcev izobraževanja in učenja iz let 2000-2011, lahko prebirate tukaj. Na portalu so objavljene tudi številke publikacij E-novičke ter Novičke, ki jih ravno tako izdaja Andragoški center Slovenije.

22.6.2012
NOVI LIST
Tednik Novi list = El nuevo periodico je v Buenos Airesu v Argentini bralcem prinašal slovenski jezik in na ta način propagiral domačo govorico med Slovenci, ki so preko oceana našli svoj drugi dom. List sta v letih 1933-1936 izdajala Viktor Sulčič in dr. Kosta Veljanović, urejal pa ga je dr.Viktor Kjuder. Po letu 1937 je list izhajal pod imenom Slovenski list.
18.6.2012
SLOVENCI V BEOGRADU
Leta 2001 so Slovenci v Beogradu ustanovili svoje društvo Sava z namenom ohranjanja jezika, kulture in običajev dežele iz katere izvirajo. Leto zatem je že izšla prva številka Biltena, ki dvakrat letno med Slovence v Srbiji in drugod prinaša novice o delovanju društva, srečanjih, kulturnih dogodkih, izletih ter pomembnejših vprašanjih, ki se dotikajo slovenske skupnosti v Srbiji. Vsi prispevki so opremljeni z bogatim fotografskim in slikovnim materialom, seveda pa ne manjka tudi izvrstnih receptov za slovenske in srbske dobrote!
14.6.2012
ODMEV IZ AFRIKE
Družba sv. Petra Klaverja, zavetnika misijonarjev, je zbirala sredstva za podporo misijonom, ki so delovali v Afriki, ter izdajala in širila vesti o uspehih pri širjenju krščanstva ter o razmerah v Afriki. V besedah misijonarjev pa še danes odmeva glas črne celine, njenih ljudstev, življenja in navad.
11.6.2012
IN MEMORIAM

Ivan Minatti
(1924-2012)
 "Tam bom s steklenimi očmi strmel v modrino neba,
ki z zvezdami se pogovarja, in šum vetrov poslušal,
ki v tišino noči pojo, dokler ne vstane zarja."
(Ivan Minatti, Ko bom umrl, 1974)
8.6.2012
AVE MARIA
Novembra 1906 je prišel za stalno v ZDA prvi slovenski frančiškan, p. Kazimir Zakrajšek, in ustanovil prve slovenske župnije. Marca 1909 je izdal prvo številko mesečnika Ave Maria, ki je nastarejši slovenski časopis, ki nepretrgoma izhaja. Namenjen slovenskim izseljencem predvsem v Združenih državah Amerike, pa tudi drugod po svetu. Digitalizirali smo letnike do 1951.
4.6.2012
KOROŠKA DOMOVINA
Digitalizacijo publikacije Koroška domovina - Kärntner Heimat: neodvisen tednik za koroške Slovence je omogočil NUK. V digitalizacijo so zajeti izvodi, ki jih NUK tudi hrani. Tednik pisan v slovenskem in nemškem jeziku je izdajal France Memmer v Celovcu. Na portalu so številke iz let 1930 in 1931.
1.6.2012
JEZIK JE NAŠE BOGASTVO
Slavistična revija je osrednji slovenski znanstveni časopis za področje jezika in literarne vede. Izhajati je začela leta 1948, njena pestra tematika pa kaže na to, da je revija širše humanistično zasnovana. Starejše letnike smo digitalizirali, novejše pa bomo objavili v sodelovanju z založnikom.
30.5.2012
IZSELJENSKI LISTI
Trije naslovi izseljenskih listov se pridružujejo časopisju na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Izseljenec=El emigrante, ki ga je v letu 1928 v Buenos Airesu izdajal Anton Mrkun. Drugi list je Glasilo Rafaelove družbe: Izseljenski vestnik - Rafael, ki sta ga Rafaelova družba in Izseljenska zbornica izdajali v letih 1929-1940 in tretji list, ki je izobraževal, kratkočasil in odpiral obzorja: Glas izseljencev: list izseljeniških organizacij v Franciji in Belgiji, ki je izhajal v Parizu le kratek čas treh let (1936 - 1939).
28.5.2012
CANKARJEV GLASNIK
Literarni mesečnik, namenjen delavcem in izobražencem, ni želel tekmovati z enakimi ali podobnimi v domovini, želel pa je širiti lepote našega jezika med izseljenci v Ameriki. Cankarjev glasnik je urejal Etbin Kristan, zanj pa so pisali Ivan Zorman, Ana Krasna, Louis Adamič in številni drugi. 
24.5.2012
MATEMATIKA, BOTANIKA ALI KAJ O ŠOLSTVU ....
... vsakega malo najdete tu. Na portal smo namreč dodali članke iz revije Presek: list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje, kjer ne manjka zanimivih vprašanj in nalog s področja matematike. List izdaja Društvo matematikov, fizikov in astronomov. Kaj je novega v botaniki, lahko izveste v reviji Botaničnega društva Slovenije, Hladnikia. Na portalu najdete številke iz let 1993-2009. Pogled na vsebine Šolskega polja vam ponuja prispevke s področja vzgoje in izobraževanja. Revijo izdajata Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut.
21.5.2012
PRAVNIK SLOVENSKI
Pravnik slovenski (1870-1872), list za pravosodje, upravo in državoslovje, odslej tudi na dLib.si. Izhajal je dvakrat mesečno in se ukvarjal z aktualno tematiko pravne narave. Izdajal ga je J. R. Razlag. Z naslovom Slovenski pravnik se nadaljuje do leta 1944.
18.5.2012
ARHITEKTURA
Namen revije Arhitektura, je bil "usmeriti pestro sliko stavbarstva sodobne Jugoslavije v premo črto enotnosti dela in izraza". Znane vile, vrtovi in poslopja, ki jih občudujemo še danes, ter interierji od kopalnic do luksuznih dnevnih sob, nas popeljejo v prvo polovico tridesetih let 20. stoletja.
16.5.2012
SEEDI LETOS V LJUBLJANI!
Vsako leto se na mednarodni konferenci SEEDI (South-Eastern European Digitisation Initiative) srečajo predstavniki institucij in podjetij, ki se spopadajo z digitalizacijo. Dvodnevni dogodek gostimo v Ljubljani 17. in 18. maja.
Veselimo se izmenjave izkušenj in zanimivih predavanj!
15.5.2012
LJUBLJANA V BITIH – BITI V LJUBLJANI
Prvi ljubljanski kongres digitalizacije kulturne dediščine bo potekal 16. maja 2012 v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na Maistrovi 10 v Ljubljani. Razpravljali bomo o osrednjih vprašanjih, s katerimi se danes, v digitalni dobi, sooča znanstvenoraziskovalna in kulturna srenja.
7.5.2012
SLOGA IN PROLETAREC
Tematika izseljevanja Slovencev, njihovega dela in bivanja v domovini preko oceana, ni nikdar izpeta. Dokaz za to je bogat nabor izseljenskih časnikov, ki jih hrani NUK. Digitalizirani vsebini dveh sta odslej dostopni tudi na dLib.si. Sloga: list za slovenski narod, ki je izhajala v ameriškem Clevelandu in Proletarec: list za interese delavskega ljudstva iz Chicaga s prilogama Prvi maj in Majski glas, pišeta mnoge zgodbe. Preberite jih!
26.4.2012
V GORE S PRVIMI NOGAMI
Planinsko društvo Lisca Sevnica je častitljive starosti. Ustanovili so ga leta 1905 ljubitelji gora in rodoljubi, ki so v naše gore ponesli slovensko besedo in slovensko pesem. Objavljamo njihovega Mladega planinca od leta 1977 do 2011 ter vas vabimo v planine, ki razveseljujejo srca in pomlajujejo noge.
23.4.2012
ILIRSKI PRIMORJAN
Ilirski Primorjan, periodična publikacija, ki je izhajala v letu 1866 in je obsegala 24 številk je dostopna na portalu, da jo prelistate in občutite utrip tedanjega časa in življenja ljudi, katerim je bil Ilirski Primorjan - "podučiven, omikaven in kratkočasen list za slovensko ljudstvo" tudi namenjen. V Trstu jo je izdajal časnikar Ivan Piano.
20.4.2012
VODENJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Revija, ki jo izdaja Šola za ravnatelje, je namenjena vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij in vsem, ki se pri pedagoškem delu srečujejo z nalogami, povezanimi z vodenjem. Revija bralce seznanja s teoretičnimi pogledi na vodenje v izobraževanju, a hkrati odpira prostor za praktične, strokovne članke, ki nam lahko neposredno pomagajo pri vsakdanjem delu.
18.4.2012
VETRNICA - GLASILO METEOROLOGOV
dLib.si - Digitalna knjižnica Slovenije iz dneva v dan raste in širi nabor gradiva, ki je na tem mestu javno prosto dostopno. Naši raznovrstni zbirki se je pridružila publikacija Vetrnica, glasilo Slovenskega meteorološkega društva, katere namen je širjenje meteorologije kot  naravoslovne vede in skrb za izmenjavo informacij ter podajanje različnih vidikov preučevanja atmosfere in njenega vpliva na naše življenje. Na voljo so številke iz let 2009, 2010 in 2011.


3.4.2012
SLOVENCI V NOVI DOMOVINI
Zgodovina ameriških Slovencev je v veliki meri zgodovina Slovencev v Clevelandu, kamor se jih je največ izselilo med letoma 1880 in 1920, ko jih je okoli 330.000 v Ameriki našlo svoj drugi dom. Od Clevelanda je bila po številu Slovencev večja le še slovenska prestolnica Ljubljana.
O življenju Slovencev v novi domovini poroča Ameriška domovina, nadaljevanje časnika Clevelandska Amerika oz. Nova domovina. Nekatere številke časnikov, ki jih hrani NUK, so zelo slabo ohranjene.
28.3.2012
GLAS SVOBODE
Oktobra 1902 sta v Pueblu slovenska izseljenca Konda in Medica začela izdajati liberalno usmerjen list, Glas svobode. Že naslednje leto sta ga preselila v Chicago, med uredniki pa sta bila tudi znana socialista slovenskega rodu, Ivan Molek in Jože Zavertnik.
Zadnja številka Glasu svobode je izšla 28. decembra 1928, na portalu dLib.si pa so vam na voljo kopije vseh izvodov, ki jih hrani NUK.
23.3.2012
MOTNJE NA PORTALU DLIB.SI
Cenjene uporabnike in obiskovalce spletne knjižnice dLib.si obveščamo, da bo od petka, 23. marca, do nedelje, 25. marca 2012, zaradi del moteno normalno delovanje portala.
Za nevšečnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
19.3.2012
DRAGOCENO GRADIVO – RAZNOLIKOST IZBIRE
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je digitalizirala zbirki fotografij iz zapuščin dveh vidnejših Slovencev, ki sta živela in delovala na Koroškem:  Julija Felaherja (Druga svetovna vojna, Potres v Ljubljani 1895, Prva svetovna vojna in boji za severno mejo) in Ljube Prenner (Gordijski vozel). Na portalu boste našli tudi digitalizirano rokopisno gradivo: Šopek s koroških bregov, Koroška bol, Križev potPrerokouanje od tega ebekshvstarja in Sheulenje, regieranje inu smart tiga Antichrista; dragoceno gradivo, ki ga hrani Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika.    
6.3.2012
JEZIČNE RAZPRAVE
Od 1863 do smrti 1893 je Josip Marn, literarni zgodovinar, časnikar in šolnik, izdajal Jezičnik. Ta je izhajal kot priloga Učiteljskega tovariša, da pa našim uporabnikom prihranimo brskanje za posameznimi članki, smo digitalizirali še celotne letnike glasila, namenjenega jezikoslovnim in literarnim vprašanjem.
2.3.2012
VODNIKOVE NOVICE
Lublanske novice so izhajale od 4. januarja 1797  do 27. decembra 1800 najprej kot poltednik, nato pa kot tednik. Veljajo za prvi slovenski časnik. Pobudo zanje je dal Žiga Zois, uresničil pa jo je Valentin Vodnik, ki je bil tudi urednik, pisec, prevajalec  in tehnični oblikovalec.
28.2.2012
UPRAVA
Revija z naslovom Uprava, ki jo od leta 2003 izdaja Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, pri obravnavanju teoretičnih in praktičnih vprašanj ter rešitev s področja javne uprave pokriva široko in raznoliko področje javne uprave in ponuja odgovore na marsikatera vprašanja. Pestre vsebine člankov in številk iz let 2003 - 2009 lahko prebirate tudi na portalu dLib.si.
21.2.2012
GLAS NARODA – PRVI SLOVENSKI ČASNIK V NEW YORKU
Slovenska izseljenska skupnost se je oblikovala tudi v New Yorku. Kmalu so v želji, da ohranjajo svoj jezik, kulturo in stike z domovino, začeli izdajati svoj časopis. Leta 1893 je ugledal luč sveta Glas naroda – najstarejši list slovenskih delavcev v Ameriki, ki je kljub spremembam pod tem naslovom izhajal vse do leta 1963. Na portalu vas čakajo številke do leta 1945.
9.2.2012
AMERIKANSKI SLOVENEC
Med 1890 in 1924 se je v ZDA izselilo več kot 250.000 Slovencev. Ustanavljali so svoje župnije, kulturna društva in podporne organizacije, stike s staro domovino pa so ohranjali s pomočjo pisem in časnikov.
Prvi slovenski časnik v ZDA je bil Amerikanski Slovenec, ki je že 1891. začel izhajati v Chicagu in je prevzel pionirsko vlogo združevanja ameriških Slovencev. Digitalizirali smo izvode do leta 1945, ki jih hranimo v NUK.
7.2.2012
PREOSTANE NAM - KULTURA
Številne slovenske knjižnice bodo 8. februarja zaprte. Če se ne boste odpravili v muzej, na izlet ali prireditev, vas vabimo, da se potopite v zakladnico slovenske ustvarjalnosti kar od doma.
A na sam kulturni praznik zaradi vzdrževalnih del pričakujemo tudi nekaj krajših prekinitev delovanja Digitalne knjižnice. Za nevšečnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
31.1.2012
E-STOLETJE PTUJSKIH ČASOPISOV
Štajerc (1900-1918) je bil prvi časopis, ki je pričel na Ptuju izhajati v
slovenskem jeziku, in prvi časopis, ki ga je digitalizirala Knjižnica
Ivana Potrča s Ptuja. Digitaliziranemu Štajercu sta se v Digitalni knjižnici Slovenije pridružila še dva predvojna časopisa:
Ptujski list (1919-1922) in Narodna sloga (1931-1932).
V sodelovanju z družbo Radio-Tednik Ptuj, d.o.o., je ptujska
knjižnica v mozaik digitaliziranih ptujskih časopisov dodala
še Naše delo (1948-1950), Ptujski tednik (1951-1961),
Tednik (1961-2003) in Štajerski tednik (2003-2010).
Ptujsko časopisje v skupnem obsegu preko 70.000 digitaliziranih
strani vabi, da raziskujete preteklost najstarejšega mesta na sodoben način!


16.1.2012
SLOVENCI POD JUŽNIM KRIŽEM
16. januarja 2012 mineva 20 let, kar je Avstralija priznala samostojno Slovenijo, veliko vlogo pri tem so odigrali tudi tamkaj živeči Slovenci. O njihovi ustvarjalni moči pod južnimi zvezdami pričajo številne knjige in glasila, ki so jih v slovenskem in zadnje čase tudi angleškem jeziku ustvarili v Avstraliji. Nekaj tega gradiva lahko že danes po zaslugi g. Florjana Auserja prebirate na portalu dLib.si., še več pa sledi v naslednjih tednih.
POVEZAVA DO ČASOPISOV MISLI IN GLAS SLOVENIJE
10.1.2012
SLOVENSKO CERKVENO ČASOPISJE
Številnim vsebinam na portalu se pridružujejo novi naslovi. Slovenski cerkveni časopis, Zgodnja Danica (1849-1902) in Danica, ki je njeno nadaljevanje in sega v leta med 1903 in 1906.Vse tri katoliške in cerkvene liste je izdajal Janez Krizostom Pogačar v Ljubljani.
12.12.2011
NEKOČ V ZABAVO, DANES PRIČEVANJE
Satirični listi Škrat, Rogač in Brus so bili rezultat prizadevanj, da bi slovenski liberalni tabor v osemdesetih letih 19. stoletja dobil svoj satirični list. Njihova vsebina odraža tedanja politična in nazorska razhajanja na Kranjskem, pa tudi razvoj slovenskega časnikarstva ob koncu 19. stoletja.
Liste je digitalizirala Mestna knjižnica Ljubljana.
3.12.2011
NOVA ZBIRKA IN NOVE MOŽNOSTI
Novi tehnološki pristopi in rešitve, ki smo jih razvili, omogočajo tudi iskanje po video vsebini. Gradivo, v katerem je bila izgovorjena določena beseda ali besedna zveza, lahko iščete na enak način, kot druge dokumente, iskanje znotraj posameznega gradiva pa omogoča iskalna vrstica ob okencu s filmom.
Prvo zbirko video vsebin (Osamosvojitev Slovenije) so pripravili na RTV Slovenija.
1.12.2011
ANTHROPOLOGICAL NOTEBOOKS
Znanstveno glasilo Društva antropologov Slovenije, ki izhaja trikrat na leto, je dosegljivo na portalu. Prispevki v angleščini obravnavajo raznolika in zanimiva področja antropologije in sorodnih vsebin. Anthropological Notebooks v vsaki številki obravnava drugo tematiko, ki jo avtorji v člankih pestro predstavijo. Izbirate lahko vsebine med leti 2005 – 2011.

29.11.2011
SLOVENSKI JADRAN
Tednik je izhajal med leti 1952 – 1963 kot glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL). Razvil se je iz Istrskega tednika, kasneje pa se je združil s Primorskimi novicami, ki so postale okrajno glasilo SZDL za celotno Primorsko.
25.11.2011
IZ TEORIJE V PRAKSO IN NAZAJ
Teorija in praksa, starosta med slovenskimi družboslovnimi revijami, pod okriljem Fakultete za družbene vede izhaja od leta 1964 dalje. Že od samega začetka je bila matična strokovna publikacija za področja politologije, sociologije in novinarstva, kasneje komunikologije in obramboslovja, v zadnjem času pa tudi za področje kulturologije. Danes posveča posebno pozornost interdisciplinarnemu in multidisciplinarnemu povezovanju.
18.11.2011
STARO NEMŠKO ČASOPISJE NA CELJSKEM
V Digitalni knjižnici Slovenije lahko prebirate časopise, ki so sicer pisani v nemškem jeziku, a vendar niso zaradi tega nič manj slovenski. Kljub prevladi nemškega jezika nad slovenskim, katerega izražanje je bilo še v povojih, so bili Cillier Wochenblatt, Cillier Zeitung, Deutsche Wacht in Deutsche Zeitung med najodmevnejšimi tiski na Slovenskem v 19.stoletju. Vabljeni k raziskovanju prvega dela projekta digitalizacije, katerega je omogočila Osrednja knjižnica Celje.
27.10.2011
DAN REFORMACIJE
Prekmurščina, pokrajinski jezik z dolgo književno tradicijo, je bila standardizirana v 18. stoletju, med očete jezika pa štejemo Števana Küzmiča, pisca, prevajalca, učitelja, duhovnika. Večina njegovih del žal ni ohranjena, ob dnevu reformacije pa nam Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota poklanja Nouvi zákon, ki je v jeziku in v veri združeval Slovence na Ogrskem.
21.10.2011
IN MEMORIAM


Tone Pavček (1928-2011)Na tla, med prst sem legel in poslušam,
kako osvobojena od motnjave
ničevosti utripa mala duša
zelene trave,

kako na mreži rosne pajčevine
neznaten droben hrošček je obvisel
in zdaj v iskanju pota iz mračine
najdeva smisel,

kako vsesilno in z veseljem diha
neznatno, enodnevno med podrastjem
in skoraj sam občutim, da ne usiham,

da rastem, rastem
ne kvišku, k tlom in k zemeljskim plastem
s prstjo na prstih, v prsih, lep, prsten.


19.10.2011
PO KOROŠKEM PLEBISCITU
Koroška osrednja  knjižnica dr. Franca Sušnika je ob 90. obletnici koroškega plebiscita digitalizirala gradivo, ki priča o tistem času. Združili smo ga z digitaliziranim slikovnim gradivom NUK in oblikovali zbirko, ki je tudi letos obudila spomin na plebiscitarni čas, propagando, obljube in posledice.
17.10.2011
PROTI REVŠČINI!
Ob svetovnem dnevu boja proti revščini vam ponujamo orožje: znanje, informacije in pisano besedo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Z Ekonomskim ogledalom, Poročilom o razvoju, Socialnimi razgledi ter drugimi časopisi poglobimo naše vedenje in zmešajmo barve za lepšo prihodnost.
27.9.2011
11. FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Vabimo vas, da se nam 27., 28., in 29. septembra pridružite v Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.
Poiščite nas v Parku vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
9.9.2011
V NOVI PODOBI
Cenjene prijatelje, spoštovane uporabnike vabimo, da nam svoje pohvale, pripombe, mnenja ter vtise o novi verziji portala pošljejo na naslov dlib.si@nuk.uni-lj.si. Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljuje ekipa dlib.si
1.9.2011
RASTEMO V KORAKU S ČASOM
Stara oblačila so mu postala pretesna, zato smo sešili nova! V njih bo portal dLib.si zasijal v petek, 9. 9. ob 9. uri. Od četrtka popoldne pa do svečane otvoritve bo Digitalna knjižnica Slovenije nedosegljiva.
25.8.2011
DOMOVINA IN/ALI KMETSKI LIST
Bili so časi, ko Domovina in Kmetski list nista hodila roko v roki, temveč sta si bila močno v laseh, bila pa je tudi doba — od jeseni 1927 — ko sta oba dva brenkala na iste strune. Izhajala sta v obdobju med vojnama, leta 1941 pa sta združila naslova in moči. Domovino je od 1925 dalje bogatila priloga Tedenske slike.
22.8.2011
SLOVENSKI MEŠČAN IN RADIO LJUBLJANA
V digitalni zbirki objavljamo časnika, ki sta tedensko razveseljevala bralce. Tednik za radiofonijo je v obdobju izhajanja (1929 – 1941) obveščal in ozaveščal ljudi ter tako širil slovensko besedo. Slovenski meščan pa je med svoje strani zapisal utrip meščanskega življenja iz leta 1908. Oba je izdajal Konzorcij v Ljubljani.
19.8.2011
STOJI UČILNA ZIDANA ...
Zanimivo bo izvedeti, katere modrosti se skrivajo v stroki vzgoje in izobraževanja  iz časa konec 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja, ko sta pod streho Slovenske šolske Matice izhajala Pedagoški letnik in Pedagoški letopis. Isto tematiko obravnava tudi Popotnik - časopis za sodobno pedagogiko, ki ga je v letih od 1880 - 1941 izdajalo Jugoslovansko učiteljsko udruženje. Vabljeni k raziskovanju in izobraževanju!
16.8.2011
V ZNAMENJU FOLKLORE, KULTURNE DEDIŠČINE, TRADICIJE IN SODOBNEGA ŽIVLJENJA
Ob prebiranju člankov iz slovenske, evropske in neevropske etnologije in folkloristike boste lahko dojeli, kateri jaz se utegne skrivati pod kurentovo masko, kako nastaja kulturna dediščina in kakšno vlogo imajo pri tem mediji in raziskovalci in kako se je spremenilo življenje in kulturne prakse v zadnji sto, dvesto letih ... V vaši najljubši knjižnici se lepi zbirki publikacij pridružuje zbornik Traditiones, ki nastaja pod okriljem Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta in izhaja od leta 1972.
12.8.2011
SVET ARHITEKTURE
Vabljeni, da prelistate strani revije Arhitektov bilten, ki jo izdaja Društvo arhitektov Ljubljana, ter vstopite v svet teorije arhitekture. Na dLib.si najdete članke tako v slovenskem kot angleškem jeziku, ki obsegajo obdobje od 2007 do 2009. Prijetno branje vam želimo!
10.8.2011
BILTEN RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV
S svojim Biltenom so se nam pridružili rentgenski in radiološki tehniki ter radiološki inženirji, združeni v Društvu radioloških inženirjev Slovenije. Glasilo izhaja že devet let, za pokušino pa ponujamo članke iz leta 2008.

8.8.2011
STE RAZPOLOŽENI ZA LEKCIJE IZ FIZIKE?
Potem vas bo novica, o člankih iz publikacije Blejske delavnice iz fizike, zagotovo navdušila. Publikacijo izdaja Društvo  matematikov, fizikov in astronomov in nastaja na delavnicah ob Blejskem jezeru. Članki zajemajo obdobje od 1999-2010 in bodo gotovo navdušili strokovnjake iz te ali sorodne stroke. 
4.8.2011
KAM? V AZIJO IN AFRIKO!
Ko odpremo Azijske in afriške študije ter Acto linguistico asiatico je vozovnica že v žepu! Religija, književnost, kultura, politika, družba ter seveda jezik se razprostrejo pred nami kot pisana polja ter planjave daljnih dežel. Publikaciji izdaja Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
1.8.2011
V SVETU ŽENSK
List, namenjen najširšim slojem, vas najprej popelje v svet tržaških Slovenk v dvajsetih letih minulega stoletja. Izdajateljice niso zapisale, da žele ohranjati narodno zavest in rabo maternega jezika, a borile so se: proti revščini in neizobraženosti na eni fronti, a na drugi proti raznarodovanju.
Z letom 1929 se je moral Ženski svet preseliti v Ljubljano, kjer je izhajal do 1941.
29.7.2011
PREGLED CERKVENE GLASBE
Revija za cerkvene pevce in organiste Cerkveni glasbenik ima dolgoletno izročilo. Zasnovali so jo že 1878, izhajala je do druge svetovne vojne, nato pa zamrla do leta 1970. Digitalizirali smo številke in glasbene priloge iz prvega obdobja izhajanja, objavljamo in priporočamo pa tudi bibliografijo člankov dr. Eda Škulja.
27.7.2011
NARAVA, ENA IN EDINA
Zaščitni znak Zavoda za varstvo narave je pentlja, simbol varovanja narave, svoje poslanstvo pa Zavod med drugim uresničuje z izdajanjem publikacije Varstvo narave. Znanstveni članki iz zadnjih številk so že dostopni na dlib.si, naravovarstveniki pa obetajo skorajšnjo digitalizacijo starejših letnikov.
25.7.2011
STROJNIKI, POZOR!
Na vaši spletni knjižni polički je Strojniški vestnik Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer se avtorji v člankih, ki segajo v leto 2008 in 2009, spopadajo z vprašanji sodobne tehnologije. Projektiranje, gradnjo, obratovanje, varstvo okolja in druge teme, povezane s strojništvom, časopis obravnava že od leta 1955.
22.7.2011
REHABILITACIJA
Revija, ki jo izdaja Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – SOČA in obsega prispevke iz področja rehabilitacijske medicine ter druge sorodne vsebine, Rehabilitacija, je na voljo na dLib.si. Obsega članke od leta 2008 do 2009.
20.7.2011
DAN OKROGLIH ŠTEVILK
Navada je, da črto potegnemo ob koncu leta, že v času kislih kumaric pa ugotavljamo, da naša zbirka visokošolskih del obsega natanko 700 doktoratov, da prek portala dlib.si lahko brskate med 22.800 znanstvenimi članki, vsak trenutek pa bomo našteli 1.800 knjig.
In pod črto? 28.000 letos objavljenih zapisov!
18.7.2011
GLAS SLOVENCEV IZ KANADE
Ste vedeli da živi v Kanadi okoli 30.000 Slovencev? Tamkajšnja slovenska skupnost je zelo dejavna, od leta 1996 izdaja osrednje Glasilo kanadskih Slovencev, ki ga lahko odslej prebirate tudi na dLib.si. Objavljene so številke od leta 2004 dalje.
15.7.2011
PROSTO DOSTOPNA TEORIJA TRŽENJA!
Akademija MM je edina strokovno-znanstvena revija s področja trženja v Sloveniji. Izhaja že od leta 1997, njen namen pa  je umeščanje dognanj stroke v najširšo trženjsko javnost, raziskovanje aktualnih tem in prenos novih znanj v poslovno prakso. Pisano paleto danes tako zaželenih tem objavljamo v sodelovanju z založnikom in izdajateljem.
13.7.2011
?ヨ฿OЯAИ
Brezplačna revija Narobe zapolnjuje vrzel na področju manjšinjskih medijev, saj nagovarja lezbijke, geje, biseksualce in transpolne posameznike. Z vsako številko je več kot aktualna že od leta 2007. Društvo Legebitra z njo odpira omare, vrata in okna, ter ustvarja prepih, ki naj izbriše pregrade in naredi, da bo prav ne le vse, ampak tudi vsem.
11.7.2011
VAS ZANIMA ELEKTROTEHNIKA?
Tudi revijo za elektrotehniko in računalništvo z naslovom Elektrotehniški vestnik, ki objavlja znanstvene prispevke v slovenskem in angleškem jeziku, najdete na portalu dLib.si. Objavljeni so članki od leta 2006 do 2010. Revija izhaja pod okriljem Elektrotehniške zveze Slovenije.
7.7.2011
DVAKRAT ANNALES IN ACTA HISTRIAE
Revija Annales od začetka izhajanja leta 1991 objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, ki se navezujejo na preučevanje zgodovine, kulture in družbe Istre in Mediterana. Pri Univerzitetni založbi Annales izhajajo Annales, Series Historia Naturalis z naravoslovno tematiko, Annales, Series Historia et Sociologia, ki je družboslovno – humanistično obarvana, in zgodovinska revija Acta Histriae. Novo objavljene vsebine za leti 2005 in 2006 se nahajajo na spletnem portalu dLib.si.
6.7.2011
V EDINOSTI JE MOČ
Začela je izhajati v nakladi 500 izvodov, ob svoji 50-letnici, 1926, pa se je tiskala v 15.000 izvodih. Edinost, ki je bila neodvisna, svobodoljubna in miroljubna ter narodno usmerjena, je ugasnila leta 1928, ko so jo fašistične oblasti prepovedale.
Tržaška Edinost, glasilo slovenskega političnega društva, je v celoti dostopna na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
4.7.2011
VELENJSKI ČAS - NAŠ ČAS
Izhaja že od leta 1973, ko je prevzel štafeto Šaleškega rudarja, in pričel v domove velenjskega in šoštanjskega območja prinašati aktualne besede, razprave o perečih temah ter novice iz domačih in tujih revirjev. Starejše letnike je digitalizirala Knjižnica Velenje, številke iz tega tisočletja pa smo objavili v sodelovanju z založnikom.
Preberite, kako teče čas v nekoč Titovem, danes pa le še našem Velenju.
30.6.2011
DOBRODOŠLI DOMA!
Naše izseljenske rojake smo ob njihovem obisku matične domovine razveselili s spletnim dostopom do  literarne in kulturne izseljenske revije Meddobje ter pomnika časa - Zbornika Svobodne Slovenije. Digitalizirali smo ju s pomočjo sredstev Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter spletli še tesnejše vezi s Slovenci širom sveta in širom spleta.
Dobrodošli doma!
28.6.2011
RAZGLED SKOZI ČIPKO
Domoznanska revija, ki jo izdaja Mestni muzej Idrija že od leta 1956 in se ponaša s tradicijo najdaljšega izhajanja med primorskimi revijami, je digitalizirana! Da Idrijski razgledi ostajajo odprti v širši slovenski in še širši virtualni prostor, je zagotovila Goriška knjižnica Franceta Bevka.
Pokukajte v zgodovino, etnologijo, umetnostno zgodovino, sociologijo, geografijo, geologijo, literaturo in likovno umetnost idrijsko–cerkljanskega območja.
23.6.2011
SONCE, SVOBODA, SLADOLED!
Poletje, kot ga je v objektiv ujel Fran Krašovec, eden najvidnejših slovenskih fotografov, prinaša nostalgične podobe otroštva, sladki okus po počitnicah ter bleščavo sončno svetlobo nad travniki in mestnimi vedutami.
Fotografije nam je podarila Narodna galerija, razstavo fotografij Poletje iz cikla Štirje letni časi pa je pripravila mag. Irena Eiselt iz Slikovne zbirke NUK.
20.6.2011
PO STOPINJAH LUTK
Nekoč, 1948. leta, in nekje, za vašim vogalom, se je zgodilo Lutkovno gledališče Ljubljana. Ob šestem desetletju slovenskega lutkarstva so izdali knjigo brez zadnjega lista, almanah nedokončanih zgodb, album srebrnih niti, ki nas vlečejo v pravljice o prihodnosti.
16.6.2011
PRETEKLOST SE NAM JE SPET PRIBLIŽALA
Osrednja knjižnica Kranj je digitalizirala naš prvi strokovni časopis za zgodovino, ki ga je izdajalo Muzejsko društvo za Kranjsko, ter nemško različico Carniola: Mitteilungen des Musealvereins für Krain iz let 1908 in 1909, ki se je leta 1910 združila z Izvestji v dvojezično Carniolo.
Nove digitalne steze naj vas popeljejo v preteklost in poletje!
9.6.2011
PRIHAJA ŠTAJERSKI TEDNIK!
Od leta 1961 že izhaja Tednik, po letu 2003 preimenovan v Štajerski tednik, ki ga je s sredstvi Norveških finančnih mehanizmov digitalizirala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Zadnje desetletje novic s Ptuja in okolice je prispeval založnik časnika, v zbirko časopisja pa smo ga začeli dodajati s poletjem.
Pričakujte vsak dan novic s Ptuja!
2.6.2011
PRIBRENČALE SO ČEBELE
Mirnost, pridnost in krotkost odlikujejo našo kranjsko čebelo, kot jo je čebelarski javnosti leta 1857 predstavil dr. Philipp Roschütz. Čebelarski družini Rothschütz iz Podsmreke pri Višnji Gori ter zgodovini čebelarstva na kranjskem je posvečen zbornik prispevkov z letošnjega simpozija čebelarjev.
31.5.2011
OBISK ZNAMENITEGA CELJA
Bogato zgodovino mesta, ki jo je zaznamovala najvplivnejša plemiška rodbina na Slovenskem, je popisal Janko Orožen, tamkajšnja Osrednja knjižnica pa je v digitalno obliko prestavila še Ilustrovani narodni koledar, Vestnik celjske sokolske župe in Piščalko - liste s konca 19. in prvih desetletij 20. stoletja.
25.5.2011
DOGODKI NAŠE MLADOSTI
Občinska glasila in regionalni časniki so odličen vir za raziskovalce nedavne preteklosti ter tudi za tiste, ki želite le utolažiti svojo nostalgijo. Da se v morju spominov ne utopite, pa priporočamo iskanje po celotnem besedilu.
17.5.2011
ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO
Uporabna informatika, strokovna revija z najširšega področja informatike, štirikrat letno prinaša izvirne prispevke domačih in tujih avtorjev. V sodelovanju z izdajateljem, Slovenskim društvom Informatika, smo jo v digitalno knjižnico uvrstili ob svetovnem dnevu informacijske družbe.
16.5.2011
RAZ-BURLJIVA PRIMORSKA
Z digitalizacijo več kot 50 časnikov s Primorske in Notranjske je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper oživila dogodke burne preteklosti tega območja. Slovenski in italijanski časniki, dostopni v zbirki časopisja, so izhajali med 1808 in 1945.
13.5.2011
PRIMERI NAJBOLJŠIH PRAKS NA PODROČJU KNJIŽNIČNE DIGITALIZACIJE
V delu Best practice examples in library digitisation, avtorice Karmen Štular Sotošek, vam predstavljamo najboljše modele profesionalne digitalizacije. Delo je rezultat projekta EuropeanaTravel (eContentplus) in je namenjen katerikoli kulturni instituciji, ki se že ukvarja s postopki digitalizacije ali pa se na to pot šele pripravlja.
21.4.2011
OB DNEVU KNJIGE - KNJIGA!
Od dne, ko je Ljubljana postala prestolnica knjige, smo na naše digitalne police dodali skoraj 600 novih knjig! Ob letošnjem svetovnem dnevu knjige pa se vračamo k očetu Marku Pohlinu in začetnim korakom branja za Slovence: Buqve sa brati in več izdaj Abecedike naj vas spomnijo na čas, ko je bila slovenska knjiga redkost.
15.4.2011
LOŠKO GOSPOSTVO SKOZI ČAS
Blaznikova Škofja loka in loško gospostvo ter Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino Franceta Planine, dve temeljni domoznanski deli o pisani Loki in njeni okolici, bosta razveselili Ločane ter vse ljubitelje zgodovine in razvoja teh krajev.
V elektronski obliki pa so dostopni tudi Loški razgledi vse do 53. letnika.


12.4.2011
V PODUČENJE IN ZA KRATEK ČAS
Drobtinice ali Slomškove Drobtinice so izhajale v letih 1846 - 1900 in so pomemben prispevek k slovenskemu šolstvu. Poleg člankov o pouku in vzgoji, pesmi za mladino ter nabožnih beril prinašajo tudi prve zapise nekaterih slovenskih pripovedi in basni.
8.4.2011
SIJAJ, SONČECE!
Pesem Sijaj, le sijaj, sončece, posneto v NUK, lahko poslušate tudi na novi zgoščenki, ki je izšla te dni. Ljoba Jenče, znana pevka in pripovedovalka, je ljudsko pesem interpretirala na otvoritvi razstave Flores in colores, med našimi zvočnimi posnetki pa jo boste našli pod naslovom Jezus vrtnar in Ajdovska deklica

29.3.2011
ZA POLN MEH SMEHA
Leta 1870 je na Dunaju izhajal Levstikov Pavliha, ki si je s karikaturo dr. Valentina Zarnika med dvema stoloma prislužil zamero tudi med mladoslovenci. Po Pavlihi so se zgledovali Sršeni.
Karikature slovenskih razprtij iz preteklih stoletij naj vas vzpodbudijo k smehu ob sedanjih. Smeh je pol zdravja, kajne?
25.3.2011
POLEG LJUBLJANSKEGA ŠE DUNAJSKI ZVON
Stritarjev Zvon, vodilni slovenski leposlovni list iz sedemdesetih let 19. stoletja, je s spodbudami za estetsko vrednotenje slovstva ter z literarno-teoretskimi prispevki postavil enega izmed temeljev slovenske literarne vede.
21.3.2011
CVETJE POD JASNIM NEBOM
Toplejše dneve naj spremlja Pomlad - virtualna razstava fotografij iz cikla Štirje letni časi. 250 fotografij iz bogatega opusa Frana Krašovca očara z igrivimi pogledi na ljubljanske vedute ter podobe prebujajoče se narave.
Razstavo je pripravila mag. Irena Eiselt iz Slikovne zbirke NUK.
18.3.2011
ZALJUBLJENI V MODROST?
Filozofski vestnik, interdisciplinarni in internacionalni znanstveni časopis, nam široko odpira vrata v svet filozofije. Z odprtostjo za različna področja, usmeritve, šole in stile pa Filozofski inštitut ZRC SAZU vabi k diskusiji in dialogu izkušene erudite in druge ljubitelje modrosti.
16.3.2011
POMLAD VABI V GORE
Med hribolazce in alpiniste pa vas poleg lepega vremena vabi tudi Planinska zveza Slovenije z revijo Planinski vestnik, ki jo ljubitelji gora izdajajo že od leta 1895. 
Veliko svežega zraka in varno pot!

14.3.2011
KULTURNI BAZAR 2011
V torek, 15. 3. med 9. in 18.uro na Kulturnem bazarju  v Cankarjevem domu, 1. preddverje,  predstavljamo portal dLib.si, eod : e-knjige po naročilu in Europeano.
12.00 – 12.15 bo v dvorani Lili Novy delavnica o portalu dLib.si za strokovne delavce osnovnih in srednjih šol.

2.3.2011
URBANI IZZIV
Urejanje našega življenjskega prostora je tema, ki se dotakne vsakogar. Urbani izziv, publikacija Urbanističnega inštituta RS, odpira in odgovarja na širok spekter vprašanj med zelenim in sivim.
Sprejmite izziv!

15.2.2011
ZAKLADI KOPRSKE KNJIŽNICE
Mestni statuti, zgodovina Trsta, repertorij krajev ter drugi redki zakladi, so obogatili našo zbirko knjig.
Antikvarno gradivo, 14 biserov Osrednje knjižnica Srečka Vilharja Koper, datira vse od sredine 16. do konca 19. stoletja.

2.2.2011
MEDICINA ALI RAČUNALNIŠTVO?
Acta medico-biotechnica: AMB, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Informatica: journal of computing and informatics, Slovenskega društva Informatika, sta dve novi publikaciji na dLib.si, ki vam ju priporočamo za danes.
27.1.2011
POGLED V ŽIVLJENJE ŽENSK V ZAČETKU 20. STOLETJA
Kako poskrbeti za otroke, moža in prijeten dom, kako ostati mladostna tudi v zrelejših letih, kakšne so modne smernice in kako postati odlična kuharica? Še vedno aktualne nasvete boste našle v revijah Žena in dom (1930-1914) in v Slovenski gospodinji (1905-1914).

20.1.2011
NOVOMEŠČANI PRIDITE!
Digitalna knjižnica Slovenije se bo predstavila na Dolenjskem. Vsi zainteresirani vabljeni v Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, v torek, 25.1.2011, ob 17ih.

18.1.2011
OSILNIŠKA DOLINA - DOLINA NASELJENA PRED ŠTIRI TISOČ LETI
Glasilo Osilniška dolina je Civilno gibanje začelo izdajati zato, da bi seznanili slovensko javnost s kulturnozgodovinskimi in naravnimi posebnostmi doline ob Čabranki in Kolpi ter tako ohranili živo kulturno dediščino in obudili nekatere navade in običaje. Preberite kaj več o vsakdanjem življenju ljudi in razvoju te doline tudi vi.

6.1.2011
O POMEMBNIH SLOVENCIH NA HRVAŠKEM
V okviru projekta Slovenski prispevek k županijski dediščini so izšle že tri brošure, ki z besedo in sliko predstavljajo nekatere Slovence, zapisane v zgodovino Reke in njene okolice. Kdo so bili skladatelj in glasbeni pedagog Josip Kaplan, gledališki režiser, igralec in dramatik Rade Pregarc ter slikarka Božena Vilhar, si preberite v treh priročnih knjižicah.
28.12.2010
SPOŠTOVANI!
Ker v NUK prehajamo na novi požarni zid, se pojavljajo težave pri iskanju na portalu dLib.si. Opravičujemo se vam za nevšečnosti.
24.12.2010
KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE POD SMREČICO
Našim dragim uporabnikom želimo mirne praznike in uspešno ter veselo leto 2011! 
Poglejte pod smrečico: zdaj lahko brskate tudi po celih številkah Kmetijskih in rokodelskih novic!

22.12.2010
OBČINSKA GLASILA OSREDNJE SLOVENIJE
Digitalizacijo občinskih glasil, pri kateri so sodelovale Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Knjižnica Domžale, Knjižnica Litija, Knjižnica Logatec, Matična knjižnica Kamnik, Mestna knjižnica Grosuplje ter založniki, je koordinirala Mestna knjižnica Ljubljana, mi pa smo jo zapisali med uspele projekte letošnjega leta.
Upamo, da bodo prihodnja leta prinesla še veliko široko zasnovanih sodelovanj!
 
 
17.12.2010
PREKO MURE, PREKO DRAVE
Začetek letošnjega leta je prinesel sodelovanje s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. Decembra v zbirkah Digitalne knjižnice najdemo že več kot 10 naslovov serijskih publikacij v slovenskem ali madžarskem jeziku iz tega dela Slovenije, vseh zapisov pa je 1.738!
Še na mnoga leta!
15.12.2010
KAJ POČNO SLOVENCI V KANADI
O aktualnih dogodkih med Slovenci v kanadski Manitobi ter o tem, kako vidijo »stari kraj«, si preberite v glasilu Slovensko kanadskega društva iz Winnipega. Morda pa odkrijete tudi kakšen že pozabljen slovenski kuharski recept.
9.12.2010
PRVO MESTO PO ŠTEVILU DODANIH ZAPISOV ...
... med partnerskimi knjižnicami v letu 2010 pripada Osrednji knjižnici Celje. Uspešno sodelovanje je samo letos naše zbirke obogatilo za več kot 5.000 zapisov. Med uporabniki portala so najbolj priljubljeni časniki Novi tednik, Celjski tednik, Nova pot in Savinjski vestnik, nič manj pozornosti pa ne posvečajo zbirki historičnih zemljevidov, ki je na voljo že od pomladi 2009.
Čestitke v Celje in še mnogo uspešnih projektov v prihajajočem letu!  
30.11.2010
PETEK 3. DECEMBRA - DAN ODPRTIH VRAT NUK
Digitalna knjižnica Slovenije se bo ta dan predstavila dvakrat. Ob 11.00 se bo začela Tiskovna konferenca portala Digitalne knjižnice Slovenije - dLib.si in elektronske izdaje Slovenske bibliografije. Novinarjem bomo predstavili novosti na portalu dLib.si in novi spletni portal Slovenske bibliografije. Vsi ostali zainteresirani za novosti portala dLib.si pa ste vabljeni ob 15.30 v sejno sobo NUK (1. nadstropje), kjer bomo predstavili geoknjižnico, virtualni NUK, knjižno polico, označevanje/tagiranje, mini iskalnik in nove možnosti iskanja po portalu znanja in kulturne dediščine. Svojo udeležbo predhodno potrdite na:
dasa.pokorn@nuk.uni-lj.si.
26.11.2010
GORENJSKA V PRVI POLOVICI 19. STOLETJA
Politični boji in utrip vsakdanjega življenja na Gorenjskem se razprostrejo pred nami s časniki Sava, Triglav in Kranjski zvon, ki jih je digitalizirala Osrednja knjižnica Kranj: obrt in trgovina v starih oglasih, poroke in pogrebi v župnijskem listu, ter vse o Gorenjski. Prav res letoviški, industrijski, trgovski in obrtni.
23.11.2010
IZLET V PRETEKLOST GRADU VURBERK
Zbirka gradiva o gradu Vurberk nas v sliki in besedi popelje v bogato zgodovino lepega in mogočnega gradu, ki se je že od 13. stoletja dalje s strmega griča razgledoval po širnem Dravskem polju. 
Njegova strateško pomembna lega med Ptujem in Mariborom naj bo simbol odličnega sodelovanja med Univerzitetno knjižnico Maribor, Knjižnico Ivana Potrča, Turističnim društvom Vurberk in Janezom Toplakom ter Mariborsko knjižnico, ki je digitalizacijo koordinirala.
18.11.2010
SLOVENSKO DOMOBRANSTVO: D-FOND JE ODPRL VRATA
Dogodki iz časa druge svetovne vojne in po njej še danes burijo duhove, prilivajo olja na ogenj številnim političnim delitvam in so večna tema ideoloških spopadov. Zgodovinarji in vsi drugi raziskovalci slovenske preteklosti pa bodo veseli novega vira, s katerim lahko osvetlijo to viharno obdobje. Slovensko domobranstvo hranimo v Zbirki tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije.
15.11.2010
BREZPLAČNI TEČAJ ZA UPORABNIKE JE ZASEDEN
Sporočamo vam, da je brezplačni tečaj, 18.11.2010, žal že zaseden. O novem terminu vas bomo pravočasno obvestili v naših novicah.

Hvala za razumevanje.
2.11.2010
BREZPLAČNI TEČAJ ZA UPORABNIKE
Kdaj? 18. november 2010 od 10.00 do 12.00 ure. Kje? V računalniški učilnici NUK. Komu je tečaj namenjen? Vsem uporabnikom, ki bi se radi naučili veščin iskanja na portalu dLib.si. Prijavite se lahko na naslov: dlib.si@nuk.uni-lj.si.

Pridite, ne bo vam žal.
25.10.2010
ILIRIJA, VSTAN!
V sodelovanju s Francoskim inštitutom Charles Nodier vam predstavljamo uradni večjezični časnik iz dni, ko je bila Ljubljana središče Napoleonovih Ilirskih provinc: Telegraphe officiel in njegovo nemško izdajo Offizieller Telegraph.

22.10.2010
JUBILEJ ŽIROVSKEGA OBČASNIKA
Že trideset let povezuje žirovski zbornik rojake v domačem kraju in po svetu v svetovno žirovsko pišoče in beroče omrežje. Obletnico smo v sodelovanju z Muzejskim društvom Žiri ter pooblaščenim založnikom Pegaz International d.o.o. zaznamovali s spletnim dostopom do retrospektive žirovskih vprašanj, ki ga je z digitalizacijo starejših letnikov Žirovskega občasnika omogočila Osrednja knjižnica Kranj.
Marsikoga bo zbornik presenetil s svojo podobo, vsebino ter odgovori na vprašanja - vprašanja o Žirovskem. 
11.10.2010
ZNAMENITI PANJI POEZIJE
Krajnska čbelica, 'Prešernov' pesniški zbornik, je preživela cenzuro, v njej objavljene pesmi pa jezikovne viharje, ponatise in prečrkovanja. A drobne Čbelice z medenimi ljubezenskimi pesmimi in zabavljaškimi piki še brenčijo tako kot v tridesetih letih 19. stoletja. Spomnimo se, kako se že piše in kako bi se lahko pisala 'kaša'?
Osrednja knjižnica Kranj je obogatila našo zbirko z vsemi petimi zvezki glasila slovenske romantike.
8.10.2010
ZNANSTVENA DELA PEDAGOŠKEGA INŠTITUTA SO NA DLIB.SI
Monografije iz zbirk Dissertationes, Documenta in Compendia so na razpolago pod pogoji licence Creative Commons (CC). V znanstvenih razpravah boste lahko med drugim prebrali o šolskem razvoju na Slovenskem, muzejski pedagogiki, kulturi in umetnosti danes, tradicionalni vlogi ženske in o jezikovni pragmatiki znanih politikov.
30.9.2010
PORTAL DLIB.SI SE PREDSTAVLJA MODRIM LJUDEM
Vabimo vas na Festival za tretje življenjsko obdobje, ki se odvija od 29.9. do 1.10.2010 v Cankarjevem domu, od 9.00 do 18.00 ure. Predstavili vam bomo portal dLib.si, lahko se boste prijavili na brezplačni tečaj, si s pomočjo zaslona na dotik ogledali lepe in zanimive plakate, fotografije, knjige, časopise, zemljevide, vedute, sodelovali v nagradni igri in se posladkali z bonboni. Našli nas boste v drugem preddverju. Vabljeni!
23.9.2010
VELENJSKI ČASOPISI
Spoznajte zgodovino Velenja in Šaleške doline, ki jo predstavljajo velenjski časopisi Knjižnice Velenje na skupno 21.000 digitaliziranih straneh. In kateri so ti časopisi? Velenjski rudar (1953-1957), Rudar (1960-1965), Šaleški rudar (1965-1972) ter Naš čas (1973-1999).
15.9.2010
3D IZKOPANINE IZ ČASOV RIMSKE EMONE
Skupaj z Mestnim muzejem smo 14 predmetov iz časa rimske Ljubljane postavili trajno na ogled v 3D obliki in zbirko naslovili Virtualna Emona. Zbirki smo pridali tudi tridimenzionalno maketo Emone.
14.9.2010
23. SEPTEMBER – UČINKOVITA UPORABA PORTALA DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE
Zaposleni v bibliotekarski stroki, vabljeni na brezplačni tečaj, ki bo 23. septembra, od 10.00 do 13.00 ure, v računalniški učilnici NUK. Prijavnice pošljite na naslov: masa.kodric@nuk.uni-lj.si.

Pridite, zanimivo bo!
13.9.2010
ODKRIJTE SEDEM KNJIŽNIH ZAKLADOV PIRANA
V mestnem jedru Pirana se skriva sedem knjižnic, od katerih ima vsaka svoj knjižni zaklad. O zgodovini piranskih knjižnic in o njihovih dragocenostih boste več odkrili v publikaciji Sedem knjižnih zakladov Pirana, ki vam je na voljo v slovensko-italijanskem in slovensko-angleškem jeziku, prispevala pa jo je Mestna knjižnica Piran.
9.9.2010
ČAS RAZISKOVANJ IN POPOTOVANJ 16. - 20. STOLETJA
V okviru projekta Europeana Travel smo digitalizirali 469 knjig v devetih različnih jezikih, med katerimi so tudi dela Baltazarja Hacqueta in Henrika Coste, Izlet v Carigrad Antona Aškerca ter popis navad Indijancev Friderika Barage. Potopisi svetovnih dežel, geografska popotovanja in odkritja, opisi trgovskih poti, običaji in navade takratnih prebivalcev svetovnih celin vas bodo spomnili na čase pred vdorom modernega sveta.
24.8.2010
SOCIALNO DELO
Upokojitev, brezposelnost, težave otrok in mladostnikov, nasilje nad ženskami, ljudje s posebnimi potrebami in zdravstvenimi problemi, socialna izključenost etničnih manjšin … To so problemi, s katerimi se srečuje družba in o njih razpravljajo strokovnjaki v reviji Socialno delo (2006), Fakultete za socialno delo Ljubljana.
18.8.2010
PROJEKT PROGA 10: KNJIGA
Se vozite v službo z avtobusom? Naj vam na domišljijski progi 10 delajo družbo knjige, ki jih je zavodu Bunker za namen projekta Proga 10: KNJIGA podarila Narodna in univerzitetna knjižnica. V nekaterih knjigah boste našli dLibove knjižne kazalke – uporabite jih in ne pozabite, kje ste ostali pri branju, tudi ko boste prispeli na cilj.
17.8.2010
TEKSTILEC: GLASILO SLOVENSKIH TEKSTILCEV
Se želite seznaniti z modnimi trendi? Bi radi izvedeli kako poteka trgovina z bombažem? Vas zanima kako se oblikuje in izdeluje spletni katalogi ženskih poročnih oblek ali prototip tekmovalnega dresa smučarskega skakalca? Kakšne so lastnosti udobnosti kirurških oblačil ter gibanje v svetovni trgovini tekstilij in oblačil? Oddelek za tekstilstvo Naravoslovno tehniške fakultete danes predstavlja revijo Tekstilec (2008-2009).
6.8.2010
ANTIFONARIJI OSREDNJE KNJIŽNICE SREČKA VILHARJA KOPER
5 izjemnih zbirk cerkvenih napevov oziroma antifonarijev od 16. do 19. stoletja s kvadratno notacijo in lepo oblikovanimi inicialkami in nekaj knjig smo prejeli od Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Uživajte v prebiranju.
30.7.2010
TISKAJTE PROMOCIJSKE PLAKATE DLIB.SI
Predstavljamo vam novost. Od tega trenutka dalje lahko sami natisnete promocijske plakate Digitalne knjižnice Slovenije. Z njimi boste še bolje oglaševali svoje digitalizirano gradivo in polepšali svoje prostore. Na voljo je 7 motivov. Izberite najljubšega! 
20.7.2010
NAJSTAREJŠI KODEKS V SLOVENIJI ZA VSAKOGAR
Le redki izbranci imajo možnost, da v Narodni in univerzitetni knjižnici previdno listajo po zakladih, kakršen je Moralia Gregorja Velikega, najstarejši kodeks, ki ga hrani Rokopisna zbirka in zbirka redkih tiskov. Digitalna kopija zapisa, ki je nastal v 9. stoletju, pa je zdaj na voljo v priročnem listalniku - vsakomur, od koderkoli in kadarkoli. Listajmo, izbranci!
16.7.2010
VIDEO POMOČ ŽE NA DLIB.SI
Predstavljamo vam Video vodič Digitalne knjižnice Slovenije. Namenjen je uporabnikom vseh starosti.
Vsem, ki bi radi portal dLib.si podrobneje spoznali, priporočamo prvo video pomoč Predstavitev portala. Video pomoč Osnovno iskanje bo razveselila vse, ki ste pri iskanju malo manj spretni. Z njeno pomočjo se boste naučili, kako lahko na več načinov enostavno poiščete neko knjigo in jo že po nekaj sekundah lahko pričnete brati. Označevanje/Tagiranje pa je naša nova storitev, s pomočjo katere lahko interaktivno sodelujete in oblikujete Digitalno knjižnico Slovenije. Več o tem pa vam bodo razkrile naše čebelice.

Video vodič najhitreje najdete v rubriki Pomoč.

15.7.2010
FLORES IN COLORES: IZBRANI TISKI IZ 16. STOLETJA
V NUK bomo nocoj odprli razstavo barvitih dokumentov kulturne dediščine iz knjižnice Frančiškanskega samostana v Novem mestu, ki sta jo skupaj z znanstveno monografijo Flores in colores pripravila Ines Jerele (NUK) in p. Felicijan Pevec (FSNM).
Čudoviti tiski bodo na ogled do konca avgusta, kar od doma pa si lahko ogledate ročno kolorirano farmakopejo Hieronymusa Bocka iz leta 1572. Obnovo knjige in digitalizacijo je omogočilo podjetje Krka d.d.
 
14.7.2010
POLETJE JE ČAS ZA OPTIMIZACIJO METAPODATKOV
Obveščamo vas, da naši kolegi optimizirajo in urejajo bazo metapodatkov, zato se vam lahko čez poletje pojavljajo posamezne težave pri iskanju. Vendar naj vas razveselimo. Namen optimizacije metapodatkov je, da bo z njeno pomočjo iskanje še hitrejše in prijaznejše, rezultati pa bodo lažje najdljivi. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
13.7.2010
AR: ARHITEKTURA, RAZISKAVE
Digitalna knjižnica Slovenije tudi v vročih poletnih dneh ne počiva. Za vas imamo še eno novost z naslovom AR: arhitektura, raziskave Fakultete za arhitekturo (Univerza v Ljubljani). Varstvo kulturne dediščine, slovenska arhitekturna grajska in cerkvena dediščina, kakovost bivanja, podeželske gradnje, uporaba računalnika v arhitekturi … so teme o katerih razpravljajo priznani strokovnjaki s področja arhitekture.
21.6.2010
JEZIKOSLOVNI REVIJI S FILOZOFSKE FAKULTETE
Mednarodno priznani znanstveni reviji Linguistica in Verba Hispanica nastajata že vrsto let, nekaj novejših letnikov pa vam v sodelovanju z založnikom ponujamo tudi v naši zbirki.
Verba Hispanica (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) bo z razpravami s področja jezikoslovja, književnosti in kulture razveselila predvsem hispaniste, Linguistica (Slavistično društvo Slovenije) pa jezikoslovce nasploh. Upamo pa, da nad skrivnostmi in zapletenostjo jezikov sveta navdušita še marsikoga.
18.6.2010
ABECEDNI SEZNAM ČASOPISJA PORTALA DLIB.SI
V Službi za digitalno knjižnico smo vam zaradi boljše preglednosti časopisja kot pomoč pripravili seznam vseh časopisov, ki so v celotnem besedilu dostopni na dLib.si. Seznam se nahaja v zavihku  O nas pod rubriko  Abecedni seznam časopisja. Ta seznamu bo zaradi hitrega naraščanja vsebine na portalu sproti ažuriran vsaka dva meseca. Želimo vam prijetno prebiranje časopisov.
15.6.2010
PORTAL DLIB.SI IMA ŽE VEČ KOT 400.000 ZAPISOV
Portal dLib se lahko pohvali z zelo lepim številom vseh zapisov saj je le teh, drage uporabnice in uporabniki, natančno 400.048. Hvala vsem partnerjem, ki prispevate svoje gradivo, in celotni ekipi portala dLib.si, ki se trudi, da je to gradivo čim prej dostopno na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
11.6.2010
GRAFIČNI OBLIKOVALCI POZOR!
Predstavljamo vam revijo Grafičar, ki smo jo prejeli od časopisne hiše DELO, d.d. V njej boste našli veliko podatkov o tipografiji, grafiki, digitalnem oblikovanju, grafičnih izrazih, o značilnostih slikovnih zaslonov, trženju grafičnih storitev in izdelkov. Še več zanimivosti pa si preberite v Grafičarju.
10.6.2010
KAMNIŠKI OBČAN
Na portalu dLib.si lahko uživate v prebiranju digitaliziranega Kamniškega občana (1962-2005), ki ga je prispevala Matična knjižnica Kamnik. V njem boste našli novice iz raznih kulturnih prireditev, vzgoje, športa, političnega dogajanja in zgodb lokalne zgodovine. Če pa bi radi izvedeli še mnogo več o sami digitalizaciji Kamniškega občana, ste v sredo, 16. junija ob 19.00 uri vabljeni v Matično knjižnico Kamnik, kjer vam bodo z veseljem predstavili to novost.
9.6.2010
NOVICE IZ ŠVICE - ŽENEVSKE NOVICE
Številne Slovence je pot zanesla po svetu in tiste, ki so se ustalili v francosko govoreči Švici in Franciji, od leta 1991 povezuje Združenje ženevskih Slovencev. Že od 1992 dvakrat letno izdajajo glasilo Ženevske novice, v katerem na prijeten način poročajo o dogodkih, povezanih s tamkaj živečimi Slovenci, prinašajo zanimive intervjuje, na ta način tudi vzdržujejo stike med seboj, z domovino in s svojo materinščino. Okusite kanček dogajanja Združenja ženevskih Slovencev.
7.6.2010
SVET PTIC NA PORTALU DLIB.SI
Od danes naprej se pred vami s svojim lepim perjem šopirijo ptice vseh vrst in velikosti iz različnih dežel. Če vas radovednost žene naprej, si oglejte in preberite revijo Svet ptic, ki jo je prispevalo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS. Na portalu dLib.si so trenutno dostopne številke iz obdobja 2000-2008, sčasoma pa se jim bodo pridružile še novejše številke.
31.5.2010
RAZGLEDNICE SLOVENSKE BISTRICE Z OKOLICO
Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica se zahvaljujemo za barvitih 320 razglednic enega izmed najstarejših slovenskih mest, Slovenske Bistrice in njene okolice. Svet med Pohorjem in Bočem od leta 1896 do leta 2006 se je resnično spremenil. Če želite podoživeti naše lepo mesto, ali pa se odpraviti na digitalni pomladni izlet, bodo razglednice prava rešitev za vas.
18.5.2010
GOSPODARSKA GIBANJA IN MANAGEMENT
Ekonomska politika, razmere na trgu dela, protikrizni ukrepi, investicije v obnovljive vire, poslovanje, izzivi globalizacije v svetovni farmacevtski industriji, kapital, marketing, e-poslovanje so vroče teme, o katerih se danes kar naprej govori. EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. s svojimi Gospodarskimi gibanji in Fakulteta za management Koper z Managementom sta poskrbela, da si od sedaj naprej lahko marsikaj aktualnega s področja ekonomije in managementa preberemo na vašem in našem portalu.
14.5.2010
20. MAJ KULTURNI BAZAR – KULTURA SE PREDSTAVI 2010
V četrtek, 20. maja, se bo v Cankarjevem domu od 9.00 ure naprej odvijal Kulturni bazar – Kultura se predstavi 2010, na katerem ne bo manjkala niti Digitalna knjižnica Slovenije. Omenjeni dogodek organizira Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo in kulturnimi ustanovami. Bazar je namenjen vsem zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih in vsem tistim, ki se zavedajo, kako pomembna je kulturno-umetnostna vzgoja. Lepo vabljeni!
10.5.2010
Z RAZPRAVAMI IN GRADIVOM NAD NARODNOSTNA VPRAŠANJA
Objavljamo članke iz revije Razprave in gradivo, edine slovenske specializirane revije za narodnostna vprašanja, ki jo že od leta 1960 izdaja Inštitut za narodnostna vprašanja. Naša zbirka je bogatejša za kopico znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja etničnih študij, študij nacionalizma, varstva manjšin, migracij, multikulturalizma ..., ki jih za delo in študij potrebujejo številni uporabniki.

7.5.2010
TEHNIČNE TEŽAVE SPODNESLE DIGITALNE OBJEKTE
Uporabnike portala obveščamo, da zaradi tehničnih težav trenutno ne moremo zagotavljati dostopa do vseh digitalnih objektov v naši zbirki. Skupaj z vami upamo, da bodo težave čim prej odpravljene, primanjkljaji datotek pa sanirani.
Opravičujemo se in naše partnerje in uporabnike prosimo za razumevanje!
5.5.2010
POMLAD NAS PELJE NA GORENJSKO
Osrednja knjižnica Kranj je digitalizirala časnik Gorenjec s prilogo Gorenjček iz prve polovice 20. stoletja. Vabimo vas na sprehod po Kranju, na ogled izložb gorenjskih trgovcev, k prisluškovanju novicam iz gorenjskih okrajev. Predvsem pa vas vabimo na časovno popotovanje, na ekskurzijo, na kateri boste iz prve roke izvedeli, kako je svoj čas teklo življenje v Kranju in na Gorenjskem.
23.4.2010
DVAKRAT HURA ZA 23. APRIL
Današnji dan je prav poseben, Svetovni dan knjige, mesto Ljubljana pa se od danes naprej lahko pohvali z nazivom Ljubljana - svetovna prestolnica knjige. Častni naziv ji pripada do naslednjega svetovnega dneva knjige, in sicer do 23. aprila 2011. V našem glavnem mestu se bodo odvijale številne kulturne prireditve. Tudi Digitalna knjižnica Slovenije ne bo počivala, saj bomo pri nekaterih predstavitvah občasno sodelovali z Mestno knjižnico Ljubljana. Za vse, ki bi jih portal dLib.si podrobneje zanimal, bomo organizirali tudi dodatne brezplačne tečaje in pripravili še kakšno presenečenje.

 Datumi naših rednih tečajev:
•    Tečaj za uporabnike portala dLib.si: Tečaj Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si, 18. november 2010,
•    Permanentno izobraževanje za knjižničarje: Učinkovita uporaba portala Digitalne knjižnice Slovenije, 23. september 2010
22.4.2010
PISANI SVET NOVIC IZ OBČINSKIH GLASIL
S pomočjo digitalizacije občinskih glasil, so Mestna knjižnica Ljubljana in splošne knjižnice Osrednje Slovenije poskrbele za njihovo ohranitev in dostop. Projekt je financiralo Ministrstvo za kulturo v okviru Programa izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic, v njem pa so sodelovale tudi občine in nosilke avtorskih pravic posameznih glasil. Prebirajte Klasje: časopis občanov Ivančne Gorice, Naš kraj: informativno glasilo občine Dobrepolje, Zbornik občine Grosuplje, Naš časopis, Mengšan in Rokovnjač.
21.4.2010
KNJIGE! KNJIGE! KNJIGE,
ki jih je v naši zbirki vsak dan več! Danes smo dodali tisočo in tako počastili 15. slovenske dneve knjige. Oglejte si dela znamenitega Baltazarja Hacqueta, preberite, kaj je o šegah avtohtonih prebivalcev Amerike pisal naš Baraga, ali pa si privoščite kaj eksotičnega. Vsekakor pa mislite na knjige in se naužijte pisane besede, mi pa bomo proslavili naše štirimestno število.
13.4.2010
NOVE SMERNICE DIGITALIZACIJE
Spoštovane kolege, sodelavce v bibliotekarski stroki, ki se srečujejo z izzivi digitalizacije, obveščamo, da smo pripravili nove, sodobnejše smernice digitalizacije. Pomagamo vam lahko tudi s svetovanjem in skupaj z vami pripravimo ustrezno tehnično dokumentacijo. Z vašim dovoljenjem bomo sodelovali z izvajalcem digitalizacije pri pripravi testnih digitalnih kopij gradiva in končnim kakovostnim pregledom digitalnih kopij. Veseli bomo vašega klica in vprašanj, zastavljenih po elektronski pošti dlib.si@nuk.uni-lj.si
2.4.2010
DRAGOCENE SLOVENSKE KNJIGE DANSKE KRALJEVE KNJIŽNICE
Na povabilo predsednika danskega parlamenta je februarja 2010 predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar 2010 uradno obiskal Dansko, kjer si je med drugim ogledal Kraljevo knjižnico, Dansko nacionalno in univerzitetno knjižnico, ki hrani celo nekaj originalnih slovenskih knjig iz 16. stoletja. Ob tej priložnosti je generalni direktor danske kraljeve knjižnice Erland Kolding Nielsen NUK v obliki darilnega pisma predal kar šest digitaliziranih in unikatnih primerkov, vključno z deli Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina, ki jih sedaj lahko vidite na dLib.si. Kopije vseh knjig, ki jih hrani danska kraljeva knjižnica so dostopne na www.kb.dk pod naslovom »Digital facsmiles of rare books in the Royal Library – Foreign books«.
2.4.2010
SVETOVNI DAN MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI
Morda niste vedeli, da na dLib.si lahko najdete tudi pravljice, pripovedke, bajke, basni in druge zgodbe? Na Andersenov rojstni dan smo zbirko dopolnili z novimi knjigami. Vabimo vas, da jih preberete tistim, ki brati še ne znajo, ter jim podarite dve dragocenosti: pravljico in svoj čas ...  
1.4.2010
PREDSTAVLJAJO SE SLOVENCI Z REKE
Slovenci, ki živijo na Reki, so že od leta 1947 povezani v društvo Bazovica. Zbirajo se z željo, ohraniti in občutiti delček domačega kraja tudi v mestu, kamor jih je pripeljala usoda. Natanko pred petimi leti se jim je uresničila želja po tiskani besedi, aprila 2005 je namreč izšla prva številka biltena, danes mesečnika Kažipot. S ponosom ga predstavljamo tudi na portalu dlib.si in to kar vse do sedaj izdane številke. Spoznajte slovensko skupnost na Reki skozi prijetne opise in najave dogodkov. Kmalu se jim pridružijo še glasila drugih slovenskih skupnosti po svetu!
30.3.2010
PLAKATI DLIB.SI NA MEDNARODNI RAZSTAVI NA POLJSKEM
Nacionalni muzej kmetijstva in kmetijsko-predelovalne industrije na Poljskem v sodelovanju z državami osrednje in vzhodne Evrope pripravlja izredno zanimivo mednarodno razstavo z naslovom “Crops for the State! Agriculture and the Countryside in the 1950s Propaganda Poster of Central and Eastern Europe”. Med 212 razstavljenimi primerki jih bo kar 15 iz zbirke Plakati portala dLib.si, med njimi lahko občudujete dela Janeza Trpina, Karla Pečka in Antona Brillya. Otvoritev razstave bo 24. aprila, potekala pa bo vse do 10. oktobra 2010. Ljubitelji umetnosti, zgodovine in vsi radovedneži, vzemite si čas in pojdite na Poljsko.
29.3.2010
DVE DRUŽBOSLOVNI IN HUMANISTIČNI REVIJI
Objavljamo Monitor ISH in Časopis za kritiko znanosti - uveljavljeni publikaciji, namenjeni mislečim, čuječim in vsem, ki prevprašujete našo družbeno stvarnost. Reviji, ki ju boste, dragi uporabniki, nedvomno veseli. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ki ga izdaja Študentska založba, izhaja od začetka sedemdesetih let (zbirko na dLib.si smo dopolnili z letniki 1973-1991), Monitor ISH pa že desetletje nastaja v naročju Institutum Studiorum Humanitatis - Fakultete za podiplomski humanistični študij. Obema založnikoma se zahvaljujemo za njun prispevek!
19.3.2010
25. MAREC - TEČAJ UČINKOVITA UPORABA PORTALA DLIB.SI
Organiziramo brezplačni tečaj za zaposlene v bibliotekarski stroki, ki bo 25. marca od 10.00 do 13.00 ure v računalniški učilnici NUK. Prijavnice pošljite na naslov: masa.kodric@nuk.uni-lj.si

Vsi zainteresirani vljudno vabljeni.
8.3.2010
OHRANIMO LES S POMOČJO REVIJE LES
Vas zanima, kdaj so začeli z izdelovanjem lesenih modelov za znamenite loške kruhke? Katere so tipične značilnosti lesenih detajlov v arhitekturi na Gorenjskem? Kakšne so bile lesene gradnje v srednjem veku? Iz kakšnega lesa so zgrajene unikatne Benetke? Bi radi odkrivali drevesne vrste in izvedeli še kaj več o evoluciji lesnih rastlin? Vas morda zanima montažna eko gradnja, leseno pohištvo, lesene hiše in zaščita lesa pred vremenskimi pojavi? Če ste si vsaj enkrat odgovorili pritrdilno, potem boste z veseljem prebirali revijo Les, ki vam jo ponujamo skupaj z Zvezo lesarjev Slovenije. Odlično sodelovanje je že pustilo svoj pečat.
8.3.2010
TISOČ IN ENA ZGODBA ZA 8. MAREC
V zabavno branje vam ponujamo pripovedi iznajdljive in duhovite Šeherezade, znamenito zbirko Tisoč in ena noč. Svetovno znane pravljice, ljubezenske zgodbe in povesti, ki so nastajale od 8. stoletja dalje, so v slovenskem prevodu izšle v osemdesetih letih 19. stoletja.
Ali Baba in njegovi razbojniki, Aladin s svetilko in mornar Sinbad! Za dan žena vam, drage uporabnice, voščimo z obujanjem legende o razgledanem in pogumnem dekletu, ki si je s svojo ustvarjalnostjo priborilo življenje.
1.3.2010
17. MAREC – BREZPLAČNI DLIB.SI TEČAJ
Dragi uporabniki! Vljudno ste vabljeni na brezplačni dLib.si tečaj. Tečaj je namenjen vsem, ki bi se radi naučili veščin iskanja na portalu dLib.si. Podrobneje boste spoznali Digitalno knjižnico Slovenije, s pomočjo praktičnega dela pa se boste naučili načinov iskanja in poti do različnih vrst gradiv na portalu. Ogledali si boste virtualne razstave in spoznali še dodatne storitve, ki jih portal dLib.si ponuja. Tečaj bo potekal 17. marca od 10.00 do 12.00 v računalniški učilnici NUK. Na tečaj se lahko prijavite na naslov: dlib.si@nuk.uni-lj.si. Pridite in spoznajte kako uporaben in prijazen je portal dLib.si.


22.2.2010
ZAPISKI RAZISKOVALCEV NAŠEGA JEZIKA
V sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU vam ponujamo Jezikoslovne zapiske, glasilo Inštituta, ki od od leta 1991 dalje objavlja prispevke raziskovalcev slovenskega in drugih slovanskih jezikov. V štirinajstih letnikih revije najdete članke in razprave s področja slovaropisja, leksikologije, dialektologije, jezikovne zgodovine, etimologije, imenoslovja in terminologije, zanimive ne le za strokovno, pač pa tudi za širšo javnost.
10.2.2010
HERBARIJ KNJIŽNICE BARONA ŽIGE ZOISA
Oglejte si čudovit, barvit in raznolikega cvetja poln herbarij, ki ga je v svoji knjižnici hranil sam baron Žiga Zois. Herbarij je iz 18. stoletja in je čudovit primerek svoje vrste.  Icones plantarum rariorum - herbarij za vse generacije, ki jih zanima rastlinski svet.
4.2.2010
SLOVENSKI NAROD – PRVI SLOVENSKI DNEVNIK
Sporočamo veselo vest, da smo na portal dLib.si dodali prvi slovenski dnevnik Slovenski narod (1868-1943), katerega urednik je bil nekaj časa celo Josip Jurčič. Večina vsebine je politično obarvana, saj govori o raznih političnih dogodkih pri nas in po svetu (dogajanja na bojišču, novice z različnih front, pomembne odločitve politikov na visokih mestih). Slovenski narod je še danes zelo iskan časopis, zato le razširite veselo novico naprej.
28.1.2010
DLIB.SIPLUS – NOV PROJEKT, KI GA FINANCIRA MVZT
Z naraščanjem števila uporabnikov in uporabe portala Digitalne knjižnice Slovenije nastajajo nove potrebe, ki narekujejo nadaljnji razvoj portala in novih digitalnih vsebin.
Projekt dLib.siPlus vključuje pet razvojnih modulov:
• digitalizacija in vzpostavitev javnega dostopa do glasbenih posnetkov in starejših dokumentov pisne slovenske kulturne dediščine;
• obogatitev in povezovanje z metapodatki obstoječe e-vsebine v dLib.si;
• razvoj novih in  pomembnih storitev za širše okolje – vzpostavitev nacionalnega sistema sledljivosti dokumentov in nacionalni digitalni arhiv za e-vsebine na področju znanstveno-raziskovalnega dela;
• vzpostavitev novih funkcionalnosti za dostop do e-vsebin v dLib.si, kot je npr. digitalna geoknjižnica in virtualni vodič skozi e-vsebine v dLib.si;
• vzpostavitev prakse trajnega ohranjanja digitalnih virov na nacionalni ravni.
Projekt traja do 30.9.2010, rezultati bodo vsem javno dostopni prek portala dLib.si.
28.1.2010
PRVIH PETDESET JE BILO ODPLESANIH
Zgledno sodelovanje s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj je obrodilo nove sadove. V krogu naših zbirk se je zavrtela publikacija, izdana ob jubileju plesne sekcije DPD Svoboda Ptuj. Petdeset odplesanih je knjiga spominov in hkrati knjiga, ki prinaša mnogo več: opise plesov, plesnih oblek ter zgodovino plesnih korakov na Ptuju od 19. stoletja do današnjih dni.
27.1.2010
DVE NOVI PUBLIKACIJI POKRAJINSKE IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE IZ MURSKE SOBOTE
Pokrajinska in študijska knjižnica iz Murske Sobote je odprla novo sezono uspešnih sodelovanj Digitalne knjižnice Slovenije s slovenskimi knjižnicami za leto 2010. Od danes naprej lahko prebirate mesečnik z naslovom Düsevni liszt: mejszecsne verszke novine (1922-1941) in koledar Nájszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendár za lüdsztvo (1904-1944), ki je izhajal enkrat letno.
20.1.2010
ŠTUDENTJE SPET KRIČIJO!
Po enajstih letih molka je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani obudila legendarni neodvisni študentski časopis Tribuna. Prva številka prerojenke je izšla decembra, od januarja 2010 pa boste lahko aktualne številke brali tudi v naši digitalni knjižnici, kjer so vam že na voljo starejši letniki tega znamenitega časopisa, digitalizirani v sodelovanju s ŠOU. Prepričani smo, da se bo nova Tribuna tako oblikovno kot vsebnsko lahko postavila ob bok svoji predhodnici.
11.1.2010
SMREČICO SMO PODRLI, ŽELJE OSTAJAJO
Vrata v leto 2010 so odprle vaše želje, upanja in lepe misli, dragi uporabniki. Veseli smo, da med prazniki niste pozabili na nas, in se zahvaljujemo vsem, ki ste jih izrazili v okviru praznične nagradne igre. Z vsem srcem se jim pridružujemo in vam želimo mnogo lepega v letu 2010!
Srečna izžrebanka je to pot Mateja Povše, ki nam v novem letu želi vsega na pretek: "sreče dovolj za izvoz, zdravja za uskladiščenje in veselja za zmanjšano porabo elektrike".
Upamo, da slednja ne bo šla na račun manjše uporabe dLiba, draga Mateja.
6.1.2010
VEDUTE – UMETNIŠKE PODOBE POKRAJIN Z NEVERJETNIMI DETAJLI
V okviru projekta Europeana Travel smo digitalizirali prekrasne vedute od sredine 17. stoletja dalje ter vse tja do druge polovice 19. stoletja, ki jih hranimo v NUK. Tako si lahko na portalu dLib.si ogledate slovenske kraje in pokrajine: Ljubljana, Celje, Idrija, Škofja Loka, Kranj, Bohinj, Polhov Gradec, Gornja Radgona, Bled, Predjamski grad, Triglav, Škocjanske jame, slap Savica, itn. Vedute so umetniške slike, ki prikazujejo pokrajine in kraje z neverjetno dodelanimi detajli.
4.1.2010
POVABITE NAS, Z VESELJEM PRIDEMO DO VAS
Predstavitve portala dLib.si izvajamo povsod po Sloveniji (šole, gimnazije, fakultete, knjižnice, inštituti, založbe, tečaji, sejmi, kongresi,…). Med leti 2006 in 2009 smo imeli v povprečju 2 predstavitvi na mesec. Predstavitve so zanimive in poučne. Bi želeli, da pridemo tudi k vam? Pokličite nas na kontaktno številko 01 2001 167.
29.12.2009
OB KONCU LETA: KRONIKA
Zgodovinarji, prizadevni študentje in raziskovalci lokalne zgodovine, ki se niti v prazničnem času ne morejo odtrgati od predmeta svojega zanimanja, so že opazili, kako se je naša zbirka obogatila. Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, izhaja že od leta 1953. Novejše številke so bile v sodelovanju z založnikom, Zvezo zgodovinskih društev Slovenije, že vključene v našo zbirko, zdaj pa vas vabimo, da posežete tudi po starejših in se ob koncu leta zazrete v preteklost naših krajev in ljudi. Kdo ve, morda v njej ugledate lesket prihodnosti?  
28.12.2009
ZAHVALA ZA SODELOVANJE V LETU 2009
Vsem knjižnicam, ki so v letu 2009 uspešno sodelovale z nami, bi se radi javno zahvalili:
Goriška knjižnica Franceta Bevka, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Mariborska knjižnica, Matična knjižnica Kamnik, Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Celje in Valvasorjeva knjižnica Krško. Zahvaljujemo se vam za zaupanje in uspešno sodelovanje v letu 2009. Želimo vam čim več poslovnih uspehov in osebnega zadovoljstva. Naj se tako uspešna sodelovanja nadaljujejo tudi v letu 2010!
19.12.2009
PRAZNIČNA NAGRADNA IGRA: SMREČICA ŽELJA
Dragi uporabniki! Pošljite nam vaša voščila in vaše želje za leto 2010 na naslov dlib.si@nuk.uni-lj.si Na mestnih trgih, v nakupovalnih centrih in po toplih domovih v predprazničnih dneh postavljamo drevesce. Naša ekipa je okrasila prav posebno smrečico -drevesce voščil in želja. Vsako željo bomo kot okrasek obesili na smrečico in najbolj izvirne objavili. Izžrebali pa bomo tudi praktične nagrade, zato nikar ne pozabite pripisati svojega imena in naslova.
18.12.2009
NOVOMEŠKA KNJIŽNICA PRISPEVALA ŠE TRI NOVE NASLOVE
Knjižnica Mirana Jarca iz Novega mesta je prispevala še tri nove časopise: Posavsko stražo 1906-1908, Sloveniens Blatt 1848 in Belokranjca 1908-1921. Uspešno sodelovanje prinaša vedno dobre sadove. Zatorej gre današnja zahvala knjižnici Mirana Jarca iz Novega mesta. Voščimo vam veliko uspehov in se že veselimo sodelovanja z vami v prihodnjem letu.
10.12.2009
NAJ SE SLIŠI GLAS ŠTUDENTOV - TRIBUNA
Študentski časopis Tribuna 1951–1998 je bil že od nekdaj zelo odmeven in družbenokritičen. Njeni bivši ustvarjalci in pisci prispevkov so še danes vidni ljudje: Niko Grafenauer, Mitja Čander, Igor Brlek, Marko Kerševan,  Spomenka Hribar, Ivo Vajgl, Boris Paš, Lev Kreft, Slavoj Žižek in Igor Lukšič,...  Pestra pa ni le njena vsebina, ampak tudi njena oblikovna podoba.
8.12.2009
BOŽIČNA POVEST IN BASKERVILLSKI PES
Kaj imata skupnega Božična povest v prozi Charlesa Dickensa in C. Doylov Baskervillski pes? Oba romana sta bila po odlomkih objavljena v celjskem glasilu Nova doba 1919-1941. Večji del prispevkov v glasilu ponuja novice s področja kulture in gospodarstva na območju Celja z okolico. Gradivo je prispevala naša dobra prijateljica, Osrednja knjižnica Celje.
7.12.2009
NAPOLEON BONAPARTE, NAVADE IN ŠEGE MEHIČANOV IN ŠE VEČ
Bi pokukali v življenje Napoleona Bonaparteja, se seznanili s poganskimi slovenskimi prazniki ali z navadami in šegami Mehičanov? Vas zanima kaj več o požaru v Trstu 1869? Že poznate pesem o Bledu Luize Pesjakove?  Bi prebirali zanimive opise živali Frana Erjavca?
Berite Besednik 1869-1878, saj je pravi »posladek« za decembrski čas.

27.11.2009
ČETRTEK 3. DECEMBRA - DAN ODPRTIH VRAT NUK
Od leta 2000 dalje slovenske kulturne ustanove vsako leto 3. decembra odprejo svoja vrata, pripravijo različne prireditve za svoje obiskovalce in s tem počastijo rojstni dan našega pesnika Franceta Prešerna. NUK vam ponuja zelo pester program. Digitalna knjižnica Slovenije se bo predstavila dvakrat, med 10.30-11.00 uro in 15.30 -16.00 uro. Vsi zainteresirani vabljeni v sejno sobo NUK (1. nadstropje).
26.11.2009
PONUJAMO VAM PRVI SLOVENSKI ŽENSKI ČASOPIS
»Čitajmo, izobražujmo se, širimo dušno obzorje« je nasvet, ki so ga ženskam polagali na srce v prvem slovenskem časopisu za ženske. Slovenka (1897-1902) je imela namen narodno buditi slovenske ženske in dekleta in jih navdušiti za branje, ne glede na to ali so bile izobražene ali ne. Prvi del časopisa je namenjen leposlovju, v njem so  med drugim objavljali Ivan Cankar, Zofka Kveder, Oton Župančič in Fran Saleški Finžgar. Drugi del ponuja praktične nasvete, sledita razvedrilo in zabava. Drage ženske berite vaš časopis, moški pa boste našli še kak nasvet, kako razveseliti svoje ženske angele.
25.11.2009
ISKRE IN KRESOVI, KI ŠE NISO UGASNILI
Zanos in polet s konca 19. in prve polovice 20. stoletja sta znova zavela iz dijaških listov, ki jih je prispevala Knjižnica Mirana Jarca iz Novega mesta. Naj bo njihov ton humoren ali žaloben, so glasila, ki so nastajala pretežno v rokopisni obliki, edinstvena, a hkrati prijetno domača: ne glede na čas in kraj, je mladost vedno - mladost...
23.11.2009
KDO STA NAGRAJENCA DLIB.SI NAGRADNE IGRE V MKL?
V dLib.si nagradni igri so lahko sodelovali vsi, ki so se 20. novembra 2009 udeležili dLib.si predstavitve v MKL (Vič, Bežigrad in Šiška). Nagrajenca tokratne dLib.si nagradne igre sta Maša Selan in Klemen Oblak. Prejela bosta zelo praktični dLib.si darili. Čestitke obema.
19.11.2009
20. NOVEMBER – DAN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
20. november je Dan slovenskih splošnih knjižnic. Ob tej priložnosti splošne knjižnice organizirajo številne prireditve po vsej Sloveniji. Tokrat nas je v goste povabila Mestna knjižnica Ljubljana. Predstavili se bomo v treh enotah MKL. Začeli bomo ob 9.00 uri v knjižnici Prežihov Voranc (Vič), ob 11.00 uri sledi predstavitev v knjižnici Bežigrad, zadnja predstavitev bo ob 13.00 uri v knjižnici Šiška. Udeleženci nas boste lahko dodobra spoznali in sodelovali v nagradni igri. Pridite, zanimivo bo.
18.11.2009
»ŠIRIMO« NARODNO SLOGO IN NAŠE DELO
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je uspešno digitalizirala še dva tednika, ki sta izhajala na Štajerskem.
Neodvisni tednik Narodna Sloga (1931-1932) je izhajal še v času Dravske banovine, nekdanje regije bivše Kraljevine Jugoslavije. Naše delo (1948-1950) pa je glasilo, ki ga je izdajal Okrajni odbor OF Ptuj. Oba tednika sta v ptujski knjižnici zelo iskana in verjamemo, da boste radi  digitalno prebirali oba.
Razmišljajte »narodno slogo« in cenite vaše in »naše delo«.
13.11.2009
PESTRA ZBIRKA ZEMLJEVIDOV IZ NOVEGA MESTA
Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto je v digitalno obliko prestavila Kartografski del posebne zbirke Boga Komelja, ki smo jo na dLib.si predstavili kot samostojno enoto med našimi zemljevidi.
Najstarejši zemljevid v zbirki je sredi 16. stoletja izdal Sebastian Münster in predstavlja takratno Slovensko marko s Hrvaško in Bosno, med avtorji zemljevidov pa se pojavljajo imena pomembnih kartografov: Abraham Ortelius, Gerhard Mercator, Nicholas Sanson, Johann Baptist Homann, Wolfgang Lazius in seveda Janez Vajkard Valvasor.
 Gradivo obsega širok časovni razpon in bo zanimivo za poznavalce historične kartografije in topografije, geografe, zgodovinarje in druge raziskovalce. Ljubitelji pisanih podob in nostalgični radovedneži pa se lahko sprehodimo po slovenskih deželah skozi stoletja ter preplujemo svetovna morja…
11.11.2009
NOVE POVEZAVE – NOVA ZNANJA
Če boste na spletni strani SICRIS  - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji,  ki ga razvijata in vzdržujeta Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) in Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS) – iskaliporočila projektov, ki so se zaključili v letu 2008 in ki jih je financirala ARRS, boste naleteli na povezavo do dLib.si. Celotna besedila zaključnih poročil 256 programov in 67 projektov so že nekaj mesecev na voljo v Digitalni knjižnici, z dodanimi povezavami pa zagotavljamo preglednejši  in prijaznejši dostop za vse, ki jih gradivo zanima.  

10.11.2009
Z NAMI JE MARIBORSKA KNJIŽNICA
V Digitalno knjižnico Slovenije se je s publikacijama Splet znanja in domišljije ter Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost vključila Mariborska knjižnica, ki v teh dneh beleži okroglo 60-letnico. K jubileju veselo čestitamo, obiskovalce spletne strani pa vabimo, da zbornika prelistate in se pobliže seznanite z njihovimi bogatimi izkušnjami. Članki so še posebej privlačni za bibliotekarje, bibliopedagoge in tiste, ki jih zanima delovanje splošnih knjižnic. 
9.11.2009
NAŠA SKUPNOST NA DLIB.SI
Naša skupnost  (1971-1994) je še eno od bivših občinskih glasil, ki nam jih je posredovala MKL. Gre za glasilo občinske skupščine Ljubljana Moste-Polje. Prebirate lahko za tisti čas aktualne novice iz takratnih krajevnih skupnosti (Bizovik, Kodeljevo, Dolsko, Polje, Šmartno, Vevče, Zelena jama, Zadvor, Janče).
Gradimo nove vrtce, Glasba zdravi, Naš občan - Jurij Vega, Zbiranje odpadkov, Ali bomo morali nositi plinske maske? – to je le peščica od skoraj 17.000 člankov iz Naše skupnosti. Prijetno branje.
5.11.2009
NAMESTO NA DLIB.SI NA SPREHOD V NARAVO
Da bi dLib.si deloval še bolje in predvsem hitreje, bodo naši strokovnjaki začeli z nadgradnjami, zaradi katerih bo v petek, 6. 11., prišlo do krajših, v soboto, 7. 11., pa do daljših prekinitev delovanja. Upamo, da bodo zbirke Digitalne knjižnice Slovenije ponovno nemoteno dostopne že v nedeljo, do takrat pa vas prosimo za razumevanje.

4.11.2009
JAVNA TRIBUNA IN NAŠA KOMUNA
Mestna knjižnica Ljubljana ima zasluge, da sta se Zboru občanov pridružili še dve glasili bivših ljubljanskih občin, Javna tribuna1966-1990 (občina Ljubljana-Šiška) in Naša komuna1979-1994 (občina Ljubljana-Vič-Rudnik). V njih je zaznamovano takratno delovanje občanov Šiške, Viča, Rudnika ter prebivalcev sedanjih občin: Medvode, Vodice, Škofljica, Dobrova, Polhov Gradec, Horjul, Ig, Velike Lašče.
Stanovanjska vprašanja, moda, dogajanje v občini, dobrodelne akcije, taborništvo, športne aktivnosti, uspehi mladih, skrb za starejše so še danes aktualne teme. Zato le sezite po glasilih in se prepustite toku takratnega dogajanja.
29.10.2009
DLIB.SI MED NAJBOLJŠIMI SPLETNIMI STRANMI
Predstavniki Digitalne knjižnice Slovenije so se v sredo, 28. 10., kot finalisti udeležili večerne podelitve nagrad Netko 2009, ki jo vsako leto prejmejo najboljše poslovne in upravne spletne strani v Sloveniji. Letos se je k izboru prijavilo 151 podjetij in institucij, v kategoriji 'mediji in informativni portali' pa se je dLib.si  odlično uvrstil med prve tri
28.10.2009
ARTOTEKA – NOVE PODOBE
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika je našo posebno zbirko dopolnila z novimi čudovitimi podobami. Artoteka zdaj obsega 729 likovnih del, od tega kar 489 del Teda Kramolca; dr. Franca Sušnika, ustanovitelja koroške knjižnice, si lahko ogledate v dvajsetih različnih upodobitvah, našli pa boste tudi 5 podob gradu Ravne.
A številke naj obmolknejo – čas je, da spregovorijo slike!
21.10.2009
NAGRAJENCA DLIB.SI NAGRADNE IGRE NA ŠTUDENTSKI ARENI
Znana sta nagrajenca dLib.si nagradne igre na Študentski areni med 13. in 15. oktobrom. Za nagrado se je potegovalo 20 kandidatov, 2 od njih sta imela tudi srečo. Vas zanima, kdo sta? Liljana Šema in Damjan Prah. Prejela bosta dLib.si USB ključek. Čestitke!
14.10.2009
ZAGODEL NAM JO JE STREŽNIK
Številni študenti, raziskovalci in drugi radovedneži so v torek v zgodnjih popoldanskih urah naleteli na zaprta vrata Digitalne knjižnice. Prekinitev so povzročile težave s strežnikom, zaradi katerih boste na naših straneh morda naleteli na neljube napake, napačne povezave ali neustrezne metapodatke.
Prosimo vas za razumevanje in vam zagotavljamo: delamo na tem!
12.10.2009
DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE NA ŠTUDENTSKI ARENI
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se  bo med 13. in 15. oktobrom odvijala Študentska arena, že deseta po vrsti. NUK bo predstavil svoje storitve na stojnici Univerze v Ljubljani. Poleg vseh zanimivih aktivnosti, boste imeli priložnost, bolje spoznati Digitalno knjižnico Slovenije. Predstavili vam bomo prenovljeni portal, novosti in še mnogo drugih zanimivosti. Študentke, študenti in vsi zainteresirani, obiščite nas!
9.10.2009
ZNANI STA IZŽREBANKI DLIB.SI NAGRADNE IGRE
Pozdravljeni! Izžrebali smo kar dve srečnici dLib.si nagradne igre, ki je potekala v času posvetovanja ZBDS v Mariboru na naši stojnici. Nagrajenki sta Helena Rojec in Marjeta Goršič. Obe bosta prejeli dLib.si USB ključek. Vsem ostalim, ki ste sodelovali v nagradni igri, se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Morda bo sreča na vaši strani v kakšni od naslednjih dLib.si nagradnih iger.
7.10.2009
PRENOVLJENI PORTAL DLIB.SI
Dalj časa smo že napovedovali, zdaj je tu – popolna preobrazba portala dLib.si. Kot boste videli sami, je dLib.si precej drugačen. Izredno privlačna podoba portala, še prijaznejše iskanje in enostavnejše pregledovanje rezultatov ter slikovita vsebina vas prav gotovo ne bodo pustili ravnodušnih. Dodali smo tudi dve novi rubriki »Zadnje dodano gradivo« in »Na današnji dan«. Pa še nekaj! Po novem imajo pri nas tudi mediji svoje mesto. Pri celotni prenovi portala smo upoštevali vaša mnenja in predloge, za kar smo vam zelo hvaležni. Naj vam raziskovanje s pomočjo Digitalne knjižnice Slovenije postane vsakodnevni užitek.

30.9.2009
DLIB.SI S SVOJO STOJNICO NA ZBDS
Udeleženci letošnjega strokovnega posvetovanja ZBDS z naslovom »Knjižničarji in knjižnice: dodana vrednost okolju«, ki bo potekalo med 6. in 8. oktobrom, ste vljudno vabljeni, da obiščete našo stojnico. Na njej boste dobili vse informacije v zvezi s portalom dLib.si. Ker NUK sodeluje v različnih mednarodnih projektih, vas bomo seveda seznanili  še z vsemi tekočimi in razvojnimi projekti (EOD-eBooks on Demand, ARROW, Europeana Travel, Europeana Local, DRIVER II, Virtualni regijski pomnilnik KAMRA, TELplus project). Sodelovali boste lahko tudi v nagradni igri. Obiščite nas, ne bo vam žal.
29.9.2009
PREKINITEV DELOVANJA SPLETNIH STORITEV NUK
Spoštovani uporabniki!
V soboto in nedeljo, 3. in 4. oktobra, bo zaradi selitve opreme iz računalniškega centra na Turjaški v nov center na Leskoškovi, prekinjeno delovanje vseh spletnih storitev NUK (spletne strani, elektronska pošta, dLib.si, SVAROG, Mrežnik, ipd), ki jih nudimo uporabnikom in zaposlenim. Prekinitev bo predvidoma trajala v soboto cel dan,  v nedeljo pa bodo krajši izpadi delovanja. Hvala za razumevanje.
28.9.2009
REKORD MESECA SEPTEMBRA – VEČ KOT 100.000 OBISKOV
Trenutna statistika meseca septembra nam je polepšala dan. Na portalu dLib.si smo zabeležili kar neverjetnih 100.000 obiskov, še bolj razveseljivo pa je dejstvo, da se bo do izteka tega meseca to število le še stopnjevalo. Dragi uporabniki Digitalne knjižnice Slovenije, hvala vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali s tako velikim obiskom.
21.9.2009
DIGITALIZIRANA KULTURNA DEDIŠČINA ZA PREPOZNAVNOST IN UGLED SLOVENIJE
Med 4,6 milijona digitalnih objektov, ki jih ponuja Europeana, boste našli številne, ki jih je v skupno bazo prispevala Narodna in univerzitetna knjižnica. Uporabniki virtualnega paradnega konja evropske kulturne dediščine si lahko ogledajo podobo Franceta Prešerna in prebirajo njegovo poezijo, se sprehodijo med deli Maksima Gasparija ali raziskujejo zgodovino slovenskega oglaševanja. In seveda še mnogo več.
Po zaslugi Digitalne knjižnice je Slovenija med novimi članicami na prvem mestu po dodajanju gradiva. Točka za nas!
28.8.2009
ZBOR OBČANOV - VREDEN BRANJA
S pomočjo Mestne knjižnice Ljubljana, ki je prispevala občinska glasila bivših ljubljanskih občin, se bo nostalgija na čase zgodnjih 60-ih do osamosvojitve, pri marsikateremu Ljubljančanu in prebivalcu sosednjih občin, ponovno prebudila. Tokrat vam priporočamo Zbor občanov, ki se mu bodo kmalu pridružila še ostala štiri občinska glasila. Med prebiranjem posameznih rubrik, se boste na lastne oči prepričali, da se zgodovina ponavlja.
25.8.2009
MNENJE UPORABNIKOV JE MNENJE, KI ŠTEJE
 Uporabniki ste ocenili NUK in naše storitve, vaše mnenje pa smo, kot smo obljubili, analizirali in ga predstavili v zajetnem poročilu. Prelistajte ga in spoznajte povprečnega dLib.si uporabnika – nad 36 let starega moškega, zaposlenega v visokem šolstvu ali raziskovalni dejavnosti. Raziskava kaže, da je prav ta tudi bolj zadovoljen s storitvami Digitalne knjižnice kot njegov študent.
dLib.si se je dobro odrezal, v prihodnje pa bomo še boljši!
7.8.2009
ARTOTEKA - ZBIRKA LIKOVNIH DEL
Sodelovanje s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika je obrodilo vpogled v pisano zbirko likovnih del; avtorji številnih risb, akvarelov, grafik in plastik so večinoma znani umetniki, med njimi Mirsad Begić, Nikolaj Omersa, Robert Hlavaty, Aco Mavec, Marjan Manček, Marjanca Jemec-Božič in drugi.
Artoteka na spletu je rezultat projekta Europeana Local in bo dostopna tudi prek evropske digitalne knjižnice, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika pa jo podrobno predstavlja na svojih spletnih straneh.
(Na sliki akvarel G. Lazarevića.)

22.7.2009
ZBIRKA PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH POROČIL ARRS ŽE Z NAMI
Z obsežno zbirko programskih in projektnih poročilJavne agencije za raziskovalno dejavnost RS se je digitalna zbirka še povečala. Na portalu smo objavili vsa poročila programov in projektov za leto 2008, ki so bila financirana s strani ARRS. Zbirka je prav gotovo pomemben vir za raziskovalce in ljudi z raziskovalno žilico.
17.7.2009
ALKOHOLIZEM, OLIKANI SLOVENEC IN BARABINSKA OPICA
Ne, ne berete šokantne novice, povzete po množičnem mediju, pač pa delček našega seznama predlogov za poletno branje. Na vašo željo smo pripravili kar 36 knjig z zgovornimi naslovi, ki so obogatili našo zbirko. Le kaj si pravi knjižni molj more zamisliti lepšega od posedanja v hladni sobi in brskanja po starih knjigah?
2.7.2009
CARNIOLIA – ROMANTIKA NA DOSEGU KLIKA
Izjemno zanimiv in zabaven časopis Carniolia v nemškem jeziku (1838-1844) za vse ljubitelje slovenske umetnosti, slovenske zgodovine in literature tega časa. S pomočjo optične prepoznave besedila (OCR) boste v listu, tiskanem v gotici, zlahka našli zanimive novice o ljubljanskem gledališču, Prešernove pesmi in še mnogo več.
30.6.2009
ŠE NEKAJ DNI ZA PREIZKUS NOVE VERZIJE PORTALA DLIB.SI V2

Zaradi izrednega zanimanja za  novo verzijo portala Digitalne knjižnice Slovenije 2.0 smo podaljšali tesno obdobje do 7.7. 2009


Lepo VABLJENI, da ga še enkrat preizkusite in vaše komentarje oddate s pomočjo elektronske ankete.
Portal prenavljamo in razvijamo v okviru projekta »Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si« (financiran s sredstvi Norveški finančni mehanizem): delovni sklop 5 - Nadgradnja portala dLib.si.

Portal vam po novem prinaša prijaznejše iskanje in pregledovanje rezultatov ter pregledovalnik digitalnega gradiva. Iskanje po digitalni knjižnici lahko ukrojite po vaši meri, tako da uporabite “moj dLib”.
Nova verzija deluje v testnem okolju, zato povezave do vseh gradiv zaradi zahtevnosti preurejanja metapodatkov še niso vzpostavljene (glej seznam dostopnih gradiv), prav tako še nista na voljo angleška stran in zavihek pomoč.


Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,

Mag. Karmen Štular Sotošek
Vodja WP5- Nadgradnja portala Digitalne knjižnice Slovenije
29.6.2009
KAKO VKLJUČITI REVIJO NA PORTAL DLIB.SI?
Glede na velik odziv uredništev, ki želijo objaviti svoje publikacije na portalu dLib, so tu kratka navodila, kako to storite:
-  revijo v .pdf formatu oddate na portal SVAROG – sistem za varno arhiviranje oddanega gradiva;
- z navadno pošto pošljete še podpisan dogovor o sodelovanju (Dogovor o vključitvi v Digitalno knjižnico Slovenije), ki ga najdete na portalu v zavihku partnerji (na naslov: NUK, dlib.si, Turjaška 1, 1000 Ljubljana).
V najkrajšem možnem času bomo vašo revijo namestili na portal. Z veseljem pričakujemo vaše publikacije!
17.6.2009
OKROGLA ZNANOST - 10.000 ZNANSTVENIH ČLANKOV NA DLIB.SI
Vedno, kadar dosežemo okroglo številko, imamo razlog za veselje. Tako je tudi tokrat, saj smo v zbirko Znanstveni članki dodali desettisoči  znanstveni članek! Številne znanstvene in strokovne revije, ki sodijo v sam vrh svoje stroke, so tako dostopne 24 ur na dan, 7 dni v tednu, portal Digitalne knjižnice Slovenije pa prispeva k širjenju dostopnosti in promociji slovenskega znanja.
11.6.2009
REVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE
Od leta 2008 lahko štirikrat letno v Reviji za elementarno izobraževanje, ki jo izdaja Pedagoška fakulteta v Mariboru,  prebirate znanstvene in strokovne prispevke s področja specialnih didaktik in edukacijskih znanosti. Tudi na www.dlib.si.
9.6.2009
IMAGE ANALYSIS & STEREOLOGY
Stereologija, kaj je to? Multidisciplinarna metodologija o postopkih, ki omogočajo kvantitativne ocene trodimenzionalne notranje zgradbe teles iz dvodimenzionalnih presekov skoznje. Zelo strokovno, tako kot je strokovna revija z naslovom Image analysis & stereology, ki jo izdaja Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike v okviru Medicinske fakultete v Ljubljani. Tudi na portalu dLib.si do leta 2008.
3.6.2009
NAŠ GLAS IZ KRŠKEGA
S sodelovanjem Valvasorjeve knjižnice Krško smo močno povečali fond glasil, ki imajo neprecenljiv pomen za lokalne skupnosti. Z veseljem objavljamo vest, da je na portalu dostopen Naš glas – aktualni informator o dogodkih v krški občini. Doživite Krško v letih 1980 do 1997.
2.6.2009
SLOVENISTI POZOR – JEZIK IN SLOVSTVO OD LETA 1955 NA DLIB.SI
V bogat nabor jezikoslovne literature smo dodali vse številke revije Jezik in slovstvo (do 2005), ki izhaja že od leta 1955. Verjamemo, da smo z objavo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije razprave in zapise o slovenskem jeziku in literaturi približali tudi privržencem e-izdaj.
2.6.2009
BIBLIOGRAFSKO KAZALO REVIJE MEDDOBJE
Meddobje (1954 - ) je literarna in splošno kulturna revija, ki dvakrat letno izhaja v Argentini. Izdaja jo Slovenska kulturna akcija, društvo, ki že petdeset let združuje slovenske kulturne ustvarjalce po svetu. Bibliografsko kazalo za prvih štirideset let izhajanja je pripravila dr. Rozina Švent.
1.6.2009
O LIPICANCU, ŠTAJERSKI KOKOŠI IN DRUGIH SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASMAH
Reja domačih živali je bila v Sloveniji dobro razvita že v srednjem veku, vprašanje kje in kako so nastale pasme ter predvsem čigave so, pa je še vedno zelo aktualno. Več o njih si lahko preberete v novi knjigi dr. Andreja Šaleharja Zgodovinski viri o slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasmah do leta 1945, ki jo z dovoljenjem avtorja objavljamo na portalu dlib.si.
29.5.2009
TESTIRAJTE DLIB.SI V2!
V mesecu juniju vas vabimo, da preizkusite NOVO verzijo portala Digitalne knjižnice Slovenije. Portal vam po novem prinaša prijaznejše iskanje in pregledovanje rezultatov ter pregledovalnik digitalnega gradiva. Iskanje po digitalni knjižnici lahko ukrojite po vaši meri, tako da uporabite “moj dLib”.
Nova verzija deluje v testnem okolju, zato povezave do vseh gradiv zaradi zahtevnosti preurejanja metapodatkov še niso vzpostavljene (glej seznam dostopnih gradiv), prav tako še nista na voljo angleška stran in zavihek pomoč.
28.5.2009
VEDEŽ – TUDI ZA ODRAŠENE PROSTE LJUDI
Vedež je izhajal v letih 1848 do 1850 in je bil prvi slovenski tednik za mladino z vzgojno moralistično noto. Dasiravno je predvsem za šolsko mladost pisal, pa je tudi kaj taciga povedal, kar je marsikateriga odrašeniga veselilo.
14.5.2009
DLIB NA PRVEM KULTURNEM BAZARJU V CANKARJEVEM DOMU
V petek, 22. maja 2009, bo od 9. do 18. ure v Cankarjevem domu zaživel prvi Kulturni bazar, na katerem bo svojo ponudbo predstavljal tudi portal Digitalne knjižnice Slovenije. Namenjen je vsem, ki pripravljajo različne kulturne vsebine za otroke in mladino v okviru pouka, obšolskih dejavnostih ali prostem času, organizirata pa ga Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
12.5.2009
CELJE NA STARIH ZEMLJEVIDIH
Domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje v svojih nedrjih hrani dragocene zemljevide znanih evropskih kartografov. Na portalu dlib.si si po njihovi zaslugi lahko ogledate karte že iz 16. pa vse do 19. stoletja, ki prikazujejo umeščenost Celja in širše okolice v slovenski in evropski prostor.
8.5.2009
DVE GLASILI S PTUJSKEGA KONCA
Eno je iz časov velike gospodarske krize, drugo pa iz začetkov gradnje socializma, obe sta izhajali na Ptuju. Narodno slogo (1931-1932) in Naše delo (1948-1950) je digitalizirala Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in dovolila njuno objavo na portalu dLib.si.
7.5.2009
SLOVENIJA IN SVET V SLIKAH – ILUSTRIRANI SLOVENEC
Ilustrirani Slovenec (1924-1932), tedenska priloga Slovenca,  predstavlja izjemen dokument časa, v katerem je nastajal. Kitajski zid, nova ljudska kuhinja v Ljubljani, modni klobuk s Filipinov, karikature, portretne fotografije k Slovenskemu bibliografskemu leksikonu… prepričajte se sami!
24.4.2009
LISTI ZA SLOVENSKO MLADINO – ANGELČEK, VRTEC IN ZVONČEK
Za pouk in zabavo, za kratek čas in razgibanje možganov. Prelistajte drobne revije Angelček, Vrtec in Zvonček, namenjene slovenski mladini iz konca 19. oz. začetka 20. stoletja,  katerih digitalizacijo in postavitev na portal dLib.si je omogočila Mestna knjižnica Ljubljana (KOŽ).
16.4.2009
ANTOLOGIJA METELKOVA – GREMO NA METELKOVO!
Ideja o avtonomnem kulturnem centru v Ljubljani izvira že iz osemdesetih let, uresničila pa se je leta 1993, ko je skupina ljudi zasedla prostore nekdanje vojašnice JLA v središču mesta. 15-letno nastajanje centra je v dveh delih z naslovom Antologija Metelkova zabeležil njen aktivni udeleženec Marko Hren.
14.4.2009
NI BURJA, NI JUGO… TO SO JADRANSKI GLASOVI
Na portal smo dodali dve pomembni zbirki skladb za moške zbore in četverospeve, ki nosita naslov Jadranski glasovi. Mladi skladatelj Anton Hajdrih je uglasbil številne pesmi slovenskih pesnikov in je zaslužen za razvoj zborovskega petja na Primorskem.
3.4.2009
VIRTUALNO DOMOVANJE ALME KARLIN
Bila je popotnica, zbirateljica, pisateljica, teozofinja in svetovljanka, predvsem pa zelo nenavadna ženska, ki je pustila velik pečat svojemu času. V Osrednji knjižnici Celje so se odločili to unikatno osebnost predstaviti v vseh njenih razsežnostih in ji v ta namen ustvarili virtualno domovanje. Kot rezultat dobrega sodelovanja predstavljamo novi dom Alme Karlin tudi na portalu dLib.si v rubriki razstave. Lepo vabljeni v njen svet!
31.3.2009
»PODPIRATI TRI VOGALE IN ŠE KAKŠNEGA« – ŽENSKI SVET
Največja zasluga časopisa Ženski svet (1923-1941) je bil boj proti revščini ter raznarodovanju in asimilaciji, saj je sprva izhajal v Trstu. Tudi po selitvi uredništva v Ljubljano je nadaljeval s poslanstvom in bodril: »Komur je na srcu napredek lastnega rodu in blagostanje človeštva, naj stopijo v naš krog in sodeluje za prosveto ženstva, ki ima že po starem pregovoru važno in resnično nalogo: podpirati tri vogale skupni hiši človeštva«. Za zdaj na voljo prvi trije letniki.
27.3.2009
UČENJE JE LAHKO TUDI ZABAVNO - SODOBNA PEDAGOGIKA
O tem in drugih temah s pedagoškega področja si preberite v strokovni reviji Sodobna pedagogika, ki jo na portalu dLib.si objavljamo za leta 2005 do 2007.
20.3.2009
ŠKOFJELOŠKI PASIJON – NAJSTAREJŠE OHRANJENO SLOVENSKO DRAMSKO BESEDILO
Kulturni biser izpod peresa patra Romualda, ki bo v srednjeveški Škofji Loki kmalu spet uprizorjen, je nastal leta 1721 in predstavlja najstarejšo ohranjeno režijsko knjigo v Evropi. Prelistajte digitaliziran faksimile rokopisa Škofjeloškega pasijona in začutite idejo spokorniške procesije.
19.3.2009
ZBOR OBČANOV – GLASILO OBČINE LJUBLJANA-BEŽIGRAD
Bili so časi samoupravljanja, samoprispevkov, TOZD in SZDL ter akcij NNNP (nič nas ne sme presenetiti). Na portalu dLib.si objavljamo del prvega od nekdanjih petih občinskih glasil današnje mestne občine Ljubljana z naslovom Zbor občanov, ki je izhajalo v letih 1961 do 1990.
18.3.2009
POMLADNO Z VESNO IN ZORO
Dijaški list Vesna (1892-1894) in Zora, časopis za zabavo, znanost in umetnost (1872-1878), sta vsak po svoje zaznamovala drugo polovico 19. stoletja. Pomudite se v filozofskem kotičku Zmesice, rešite kakšno uganko ali pa se nasmejite ob še vedno aktualnih anekdotah.
13.3.2009
PORTAL DLIB.SI SE PREDSTAVLJA V KAMNIKU SKUPAJ S KAMNIČANOM
V torek, 17. marca ob 19. uri bo v kamniški knjižnici spet živo, saj bosta Matična knjižnica Kamnik in NUK, enota za razvoj digitalne knjižnice, predstavljala digitalizirano časopisno prilogo Kamničan (1905-1907) in portal Digitalne knjižnice Slovenije. Prelistajte Kamničana na portalu dLib.si, na spodnji povezavi pa poglejte predstavitev v kamniški knjižnici.
3.3.2009
IDRIJSKE KAPLJE – KRITIČNO ZRCALO POVOJNEGA REŽIMA
Vzniknile so leta 1966, poniknile pa prav kmalu, že leta 1972 in to zaradi objave seznama pomembnih direktorjev v nekdanji Jugoslaviji, ki so imeli samo osnovnošolsko izobrazbo. V Kaplje so svoja razmišljanja zlili številni kulturniki in razmišljajoči ljudje tistega časa, digitalizacijo pa je omogočila Goriška knjižnica Franceta Bevka.
10.2.2009
»UMETNOST JE LEPA, A UMETNIKI SO SVINJE«
je po velikem uspehu v javnosti ob izvedbi prve slovenske zgodovinske opere Teharski plemiči, a hudi nevoščljivosti kolegov, razočarano izjavil njen avtor Benjamin Ipavec (1829-1908). Ta slovenski romantični skladatelj in zdravnik je našemu narodu zapustil številna glasbena dela. Najbolj znani so njegovi številni zbori, samospevi in Serenade za orkester na lok, je pa tudi avtor spevoigre z naslovom Tičnik.
9.2.2009
KAMNIK BIL JE ŽIV
Vas zanima, kakšno je bilo društveno, kulturno in športno življenje v Kamniku ter njegovi okolici pred 100 in nekaj leti? Zahvaljujoč Matični knjižnici Kamnik, ki je omogočila prestavitev Kamničana v digitalno obliko, lahko zdaj na portalu dLib.si preberete sto let stare hece iz kamniško-domžalskega okraja in med drugim izveste, kdo je izdeloval najboljše opeke daleč naokoli. Več o Kamničanu (pdf)...
28.1.2009
TEDENSKE SLIKE – 1. SVETOVNA VOJNA V BESEDI IN SLIKI
Poročila z bojišč, podobe vojakov v jarkih in kolone beguncev, žalostna pisma domačim, ki so ostali v zaledju fronte…nad vsem tem pa lebdi podoba njegovega veličanstva, očeta domovine v težkih trenutkih, Franca Jožefa I. Vstopite v viharni čas 1. svetovne morije s pomočjo ilustriranih Tedenskih slik, ki so izhajale ves vojni čas, od 1914 do 1918.
12.1.2009
5 SCOPOLIJEVIH NARAVOSLOVNIH KNJIG
V petih knjigah idrijskega rudniškega zdravnika in raziskovalca Scopolija z naslovom Historia Naturalis si preberite prve opise človeške ribice, preverite, kako so v 18. stoletju po slovensko rekli nekaterim pticam, lahko pa se daste podučiti tudi o tem, kako kmetovati na Kranjskem.
9.1.2009
SLOVENSKE KNJIGE IN TISKI S PODROČJA ŽIVINOREJE DO LETA 1945
Za slovensko živinorejo izjemno delo prof. dr. Andreja Šaleharja, Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje: izdaje do leta 1945, je simbolično izšlo 17. januarja 2008, prav na dan sv. Antona Puščavnika, zavetnika prašičev in domačih živali. Avtor je prijazno dovolil objavo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
7.1.2009
IZVIRNI ARHITEKTURNI PROJEKT IZ 18. STOLETJA NA PORTALU DLIB.SI
Poznobaročna palača v Dajli v Istri ni bila po načrtih francoskega arhitekta de Manetota nikoli realizirana, ostal pa je odlično ohranjen zvezek s projektom, ki ga hrani Osrednja knjižnica Srečka Vilharja iz Kopra. Več o vili (pdf)…
6.1.2009
BOJEVNIK – GLASILO ZVEZE BOJEVNIKOV
Kakor nismo poznali razlik v strelskih jarkih, tako ne bomo poznali razlik pri našem delu, pravi v prvi številki Bojevnika slovenski pesnik, bojevnik in general Rudolf Maister. Na portalu dLib.si lahko pregledujete vseh 54 številk, ki so izšle med leti 1931 in 1936.
16.12.2008
PODOBE S PORTALA SO OŽIVELE
Na Gornjem trgu 29 v Ljubljani stoji zapuščena hiša, ki jo je oblikovalka Tanja Radež oblekla v pisano nostalgijo. Poleg predmetov iz stare skrinje je na ogled postavila podobe s portala dLib.si in hiši z imenom Pozabljena vdihnila novo življenje. Na ogled je vse praznične dni, še posebej lepa pa je v večernih urah.
11.12.2008
LAIBACHER ZEITUNG DIGITALIZIRAN!
Kot novoletno darilo smo v letošnjem decembru na portal postavili najobsežnejši korpus digitaliziranega gradiva – več kot 45.000 številk Laibacher Zeitunga s prilogami. Ta najbolj bran in vpliven časnik z dolgo tradicijo izhajanja (1784-1918) je imel velik pomen za slovenski prostor pred pojavom prvih časopisov v slovenskem jeziku. Njegove številne priloge so med slovenske bralce prinašale ideje razsvetljenstva, reševale aktualna vprašanja in spodbujale ustvarjalnost slovenskih avtorjev.
3.12.2008
VSE ZA NAROD, SVOBODO IN NAPREDEK – NA PORTALU GORIŠKA SOČA (1871-1915)
Namen dobrega časnikarstva je vzajemen poduk in porazumljenje, pogoj temu pa resnica in zmerna, čeravno navdušena in po potrebi ojstra pisava, je v uvodniku prve številke goriške Soče (1871-1915) napovedal njen urednik Viktor Dolenc. Svoje temeljno poslanstvo združevanja prebivalcev Goriškega v obrambi narodnih pravic je časnik uspešno vodil do vojnega leta 1915 in v zadnji številki zaradi stroge cenzure že napovedal tudi svoj konec. Zanimiv vir, ki pojasnjuje politične in družbene razmere na Goriškem v času na prelomu stoletja, je prispevala Goriška knjižnica Franceta Bevka.
24.11.2008
DELA – GLASILO ODDELKA ZA GEOGRAFIJO LJUBLJANSKE FF
Leta 1985 je na Oddelku za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete izšla prva številka znanstvene revije Dela, ki je v obliki bibliografije nanizala v tujini objavljene prispevke sodelavcev Oddelka za geografijo od leta 1945. Od leta 1986 pa vsakoletna številka prinaša rezultate raziskovalnega dela članov oddelka in prispevke udeležencev znanstvenih srečanj, ki jih organizira Oddelek za geografijo. Berite Dela od prve pa do 23. številke iz leta 2005 tudi na portalu dLib.si.
18.11.2008
DELA VLADIMIRJA LEVSTIKA NA DLIB.SI
Osrednja knjižnica Celje  hrani dragoceno zapuščino pesnika, pisatelja in prevajalca Vladimirja Levstika, javnosti  poznanega  predvsem po obsežnem prevajalskem opusu, saj je poleg lastnih literarnih del v slovenščino prevedel kar dvainšestdeset  knjižnih naslovov sedemintridesetih avtorjev.
Knjižnica je poleg zapuščine dobila tudi avtorske pravice nad njegovimi deli, ob 110-letnici rojstva pripravila stalno razstavo, izdala brošuro in poimenovala po njem osrednji prireditveni prostor. V letu 2008 je v okviru nalog osrednje območne knjižnice ter s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo RS, digitalizirala njegova objavljena  avtorska prozna dela.
14.11.2008
SLAVA VOJVODINE KRANJSKE SAMO 3 KLIKE STRAN
Izjemno delo našega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja Die Ehre des Herzogthums Crain (Slava vojvodine Kranjske) je izšlo leta 1689 v Nürnbergu v nemškem jeziku. S sodelavci je zbiral podatke in knjige opremil s številnimi risbami, ki jih je risal sam, na vsaki poti sta ga spremljala svinčnik in skicirna knjiga. Valvasorjev namen je bil predstaviti svojo domovino tujcem in še danes to delo v štirih knjigah predstavlja neprecenljiv vir za preučevanje življenja, navad in naravnih znamenitosti na področju Slovenije v 17. stoletju.
S pomočjo pokrovitelja digitalizacije, podjetja MFC.2, lahko z današnjim dnem do dragocenih knjig pridete z le tremi kliki!
3.11.2008
OBISK PORTALA DLIB.SI SKOKOVITO NARAŠČA
Obiskovalcev smo na portalu vedno veseli, saj tudi njihovo število govori o tem, da ubiramo pravo pot. Obisk je v oktobru presegel septembrskega za skoraj 65%, od januarja 2008 pa poskočil za 218%. Približujemo se številki 50.000 na mesec in vabimo vse h klikanju po novih vsebinah Digitalne knjižnice Slovenije.
28.10.2008
KULTNI ČKZ ZA VSE MISLEČE, KI JIM NI VSEENO
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo je uveljavljena slovenska družboslovna in humanistična revija, ki jo je v času študentskih nemirov v začetku sedemdesetih let ustanovila skupina radikalnih študentov in mlajših intelektualcev z namenom odpreti prostor tudi tisti znanosti, ki nastaja v toku aktualnih družbenih gibanj. Ves čas izhajanja je bila in je odprta širokemu spektru tem, uredništvo se trudi predstaviti sodobne teoretske koncepte, prevajati krajše tekste in obveščati bralce o najnovejših knjižnih objavah. Z veseljem obveščamo, da lahko na portalu dLib.si prebirate članke iz let 1992 do 2001, v pripravi pa je digitalizacija vseh številk od začetka izhajanja revije.
28.10.2008
DELA DR. TARASA KERMAUNERJA NA PORTALU DLIB.SI
Z veseljem sporočamo, da z dovoljenjem avtorjevih dedičev na portalu objavljamo e-različice knjig  letos preminulega dr. Tarasa Kermaunerja. Poznamo ga kot esejista, literarnega zgodovinarja, strastnega bralca in proučevalca književnosti, gledališčnika ter človeka z zelo posebno, vedno uporno držo do sveta. Posebno mesto svojega delovanja je namenil  analizi slovenske dramatike in objavil v slovenski kulturni zgodovini neprimerljivo zbirko monografij z naslovom Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike. Kot poklon njegovemu spominu objavljamo na portalu nekaj del iz te zbirke.
24.10.2008
SIMONIČEVA SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA - POPIS KNJIG OD 1550 DO 1900
Obsežno nalogo si je zadal dr. Franc Simonič, kustos vseučiliške knjižnice na Dunaju. Po četrt stoletja intenzivnega zbiranja in preučevanja smo Slovenci v letu 1903 izpod njegovega peresa dobili Slovensko bibliografijo knjig (1550-1900), ki predstavlja prvi celovit popis tiskane produkcije, vse od Trubarjevega Abecednika in Katekizma pa do leta 1900.
Zavedal se je, kako je »za kulturno sliko našega naroda važno, da se njegovo duševno delovanje, kakor se zrcali v knjigah, zbrano izda, da postane poraben pripomoček znanstveniku in vsakemu ljubitelju domače knjige«. Prav zato njegovo veliko delo objavljamo v celoti tudi na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
23.10.2008
5. NOVEMBRA BREZPLAČEN TEČAJ UČINKOVITE UPORABE PORTALA DLIB.SI
Vabimo vas, da se 5. novembra v prostorih NUK (računalniška učilnica) udeležite prvega brezplačnega tečaja z naslovom Učinkovita uporaba portala Digitalne knjižnice Slovenije. S praktičnim delom bomo prikazali načine iskanja in poti do različnih gradiv na portalu ter natresli še kup zanimivosti. Prijavite se lahko po telefonu 01/2001 167, po e-pošti dlib.si@nuk.uni-lj.si ali osebno v Informacijskem in referalnem centru NUK. Vabljeni!
22.10.2008
999 ŠTEVILK ŠTIRINAJSTDNEVNIKA DOLENJSKE NOVICE
»Najnovejše je to, da so začele izhajati Dolenjske Novice, ki bodo prišle vsakih štirnajst dni enkrat na svetlo. To bode gotovo Dolenjcem po volji, da bodo imeli tudi svoj časnik, ki jim bode prinašal vselej vse polno novic, od blizo in daleč, vesele in žalostne dogodke, pa tudi vse polno lepih naukov, vmes pa kako smešnico in kratkočasnico.« Tako zapiše uvodničar na prvi strani dolenjskega štirinajstdnevnika, ki je izhajal v letih 1885 do 1919. S prijaznim sodelovanjem Knjižnice Mirana Jarca iz Novega mesta, ki je omogočila njihovo digitalizacijo, pa jih dajemo na svetlo tudi na portalu dLib.si. Več...
22.10.2008
DROBNE VSAKDANJOSTI NA DLIB.SI – GLASNIK SED
Dolga je tradicija izhajanja tega osrednjega slovenskega etnološkega glasnika, ki se ukvarja z raziskovanjem vsakdanjega načina življenja. Že od leta 1956 objavlja znanstvena, strokovna in poljudna besedila s področja etnologije, kulturne antropologije ter sorodnih humanističnih in družboslovnih ved, na portalu dLib.si pa si lahko ogledate letnike 2006, 2007 in 2008.
17.10.2008
DLIB.SI V VSAKO SLOVENSKO ŠOLO
Zaključujemo niz izobraževanj za šolske knjižničarje »Učinkovita uporaba portala dLib.si«. Izobraževanja se je udeležilo več kot 300 šolskih knjižničarjev iz osnovnih in srednjih šol. Z Zavodom za šolstvo RS smo izvedli petnajst srečanj v različnih krajih po vsej Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Nova Gorica, Sežana, Bohinjska Bistrica, Dravograd, Polzela, Šentjur, Tišina in Slovenska Bistrica.
Pot do digitalnih gradiv si šole poenostavijo tudi z namestitvijo mini iskalnika dLib.si.
14.10.2008
DLIB.SI NA 9. ŠTUDENTSKI ARENI
Danes se na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani začenja tridnevna prireditev Študentska arena (14. - 16. oktober), namenjena predstavitvam študijskih in obštudijskih dejavnosti za študente ljubljanskih fakultet. Na stojnici Univerze v Ljubljani se predstavlja tudi portal Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si. Najzgodnejše obiskovalce stojnice bodo vsak dan nagradili z darilnimi vrečkami portala dLib.si.
13.10.2008
NA PREDVEČER KONGRESA ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV SLOVENIJE DLIB.SI V SREDO V TIŠINI
Na predvečer uradne otvoritve Kongresa šolskih knjižničarjev Slovenije v Radencih se v sredo, 15. oktobra, šolskim knjižničarjem s tega območja v Osnovni šoli Tišina predstavlja tudi naš portal Digitalne knjižnice Slovenije. Predstavitev je organizirana v okviru dogovora med NUK in Zavodom RS za šolstvo, ki poteka v okviru projekta Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si in je financiran s strani norveških finančnih mehanizmov.
9.10.2008
DIGITALIZACIJA V KNJIŽNICAH – IZGRADNJA DIGITALNIH ZBIRK
8. oktobra je v okviru rednih izobraževanj v NUK potekal celodnevni tečaj Digitalizacija v knjižnicah – izgradnja digitalnih zbirk. Udeleženci so se seznanili z načrtovanjem, pripravo, vodenjem in vzdrževanjem projektov digitalizacije v knjižnicah ter z osnovnimi pojmi s področja metapodatkov. Zaradi velikega zanimanja slovenskih knjižnic bosta v naslednjem letu organizirana vsaj dva tečaja s to aktualno vsebino.
6.10.2008
SLOVENSKI ČEBELAR - MARLJIV IN VZTRAJEN KOT KRANJSKA SIVKA
110 let je tega, kar je izšla prva številka revije Slovenski čebelar, ki ji pripada sloves glasila z najdaljšim neprekinjenim stažem izhajanja na Slovenskem. Že od samega začetka je njen namen svetovati »slovenskim rejcem, kako umno čebelariti«. Poslanstvo Slovenskega osrednjega čebelarskega društva, ki je ustanovitelj lista, pa še danes nadaljuje Čebelarska zveza Slovenije, ki ima na skrbi, da vsak mesec pride med bralce nova številka strokovne revije.
To pomembno obletnico smo na portalu obeležili z objavo prvega letnika revije iz leta 1898.
6.10.2008
DLIB.SI TA TEDEN V DRAVOGRADU, POLZELI IN CELJU
V okviru dogovora med NUK in Zavodom RS za šolstvo se portal dLib.si ta teden predstavlja šolskim knjižničarjem na vzhodnem koncu Slovenije. V torek gostujemo v Dravogradu, v sredo v Polzeli in v četrtek v Celju.
26.9.2008
SOCIALNA PEDAGOGIKA – MLADA, A UGLEDNA REVIJA TUDI NA NAŠEM PORTALU
Socialna pedagogika je mlada, a že dokaj uveljavljena veda, ki si bolj in bolj utira pot tudi v prakso. K temu pripomore tudi četrtletna strokovna revija Socialna pedagogika, ki jo za leta 2003 do 2007 lahko prebirate tudi na portalu dLib.si.
25.9.2008
DLIB.SI NA DELAVNICI DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE OD ZAJEMA DO UPORABNIKA V KRANJSKI GORI
Med 24. do 26. septembra je v Kranjski gori društvo Media.doc organiziralo mednarodno posvetovanje DOK_SIS 2008 na temo sistemov za upravljanje z dokumenti. Že prvi dan se je na dveurni delavnici z naslovom Digitalna knjižnica Slovenije od zajema do uporabnika predstavil tudi portal dLib.si. Obiskovalci delavnice - knjižničarji iz cele Slovenije, ki želijo digitalizirati svoje gradivo in omogočiti njegovo dostopnost na spletu – so dobili veliko koristnih in praktičnih napotkov, kako se lotiti aktualne naloge.
11.9.2008
IZOBRAŽEVANJE ŠOLSKIH KNJIŽNIČARJEV ZA UČINKOVITO UPORABO PORTALA DLIB.SI
Ta teden v okviru Projekta dLib.si v NUK potekajo izobraževanja šolskih knjižničarjev za učinkovito uporabo portala v šolskih knjižnicah. Izobraževanja so rezultat dobrega sodelovanja med NUK in Zavodom RS za šolstvo, njihov namen pa je poleg promocije in učinkovite uporabe portala tudi skrb, da bodo otroci že v osnovni šoli seznanjeni z Digitalno knjižnico Slovenije. Skupaj z Zavodom si bomo prizadevali za namestitev mini iskalnika dLib.si na spletne strani šol in tako še olajšali dostop do slovenskih digitalnih vsebin.
5.9.2008
SLOVENIJA ZA ZGLED PRI DIGITALIZACIJI
Digitalizacija je na pohodu in nadvse razveseljiva je vest, da nas v Bruslju postavljajo za zgled ostalim državam. Digitalna knjižnica Slovenije, ki je v Sloveniji vodilna na tem področju, je tudi del Evropske digitalne knjižnice in Evropske digitalne knjižnice - Europeane, skupnih projektov evropskih nacionalnih knjižnic. Kot je poudarila Viviane Reding, evropska komisarka za informacijsko družbo in medije, bo evropska digitalna knjižnica omogočila dostop do umetnin, knjig in drugega nacionalnega bogastva Evrope od kjerkoli in kadarkoli, kar pomeni tudi večjo prepoznavnost slovenske nesnovne dediščine.
18.8.2008
SO NEOPAZNE, PA VENDAR IMAJO SVOJO REVIJO!
Govorimo o srednje velikih žuželkah, ki pripadajo redu vrbnic in živijo le v bistrih, čistih potokih in rekah ter jih običajno niti ne opazimo. So pa toliko bolj zanimive za entomologe, ki jim namenjajo kar celotno revijo z naslovom Illiesia in je za leta 2005 do 2008 dostopna tudi na portalu dLib.si.
22.7.2008
BERITE PRISPEVKE TUDI S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE IN BABIŠTVA
Obzornik zdravstvene nege je strokovni-znanstveni časopis Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, strokovne članke, novosti, pobude in izkušnje s strokovnih področij zdravstvene nege in babiške nege. Prispevki obravnavajo prakso, izobraževanje, menedžment in raziskovanje ter spodbujajo zdravje posameznika, družine, skupine in skupnosti. Na portalu so dostopni članki od leta 2001 do 2004.
21.7.2008
ŠE VEČ ENERGIJE – DODANA REVIJA NAŠ STIK, GLASILO ELESA
Novo energijo smo na portal dodali s publikacijo Naš stik, revijo slovenskega elektrogospodarstva (ELES). Prelistajte številke za leta 2000 do 2008 in se poučite o raznovrstnih energijah v slovenskem prostoru.
18.7.2008
IMENITNA KNJIGA MAJE BOGATAJ JANČIČ - AVTORSKO PRAVO V DIGITALNI DOBI - TUDI NA DLIBU
Nekdaj je za deželo neskončnih možnosti veljala Amerika, zdaj pa brez težav tako poimenujemo internet. Obilica možnosti se v digitalnem okolju še kako odraža tudi na področju avtorskih pravic, kar je v svojem doktorskem delu in knjigi, ki je nastala na podlagi tega in izšla pri založbi Pasadena, temeljito obdelala dr. Maja Bogataj Jančič. Digitalna tehnologija, še posebej internet, ki je s svojo digitalno, interaktivno in razdrobljeno medmrežno arhitekturo drastično spremenil dinamiko in ekonomiko kopiranja, še dodatno obremenjuje že tako problematično in krhko ravnotežje med lastninskimi interesi na avtorskih delih na eni strani in javnim dostopom do teh del na drugi. Avtorica se v svojem delu, ki nosi oznako CC (Creative commons) in s tem natančno opredeljuje pogoje uporabe tega dela, med drugim tudi sprašuje, kako naj se odzove zakonodajalec: Ali naj določi, da je na internetu »vse prepovedano«, ali naj dopusti, da bo »vse dovoljeno«? Preberite sami!
9.7.2008
KEMIKI POZOR - NA DLIBU ACTA CHIMICA SLOVENICA
Za vse, ki jim kemija ne pomeni zgolj pripravljanja čudežnih napojev, je na portalu dLib.si na voljo osem letnikov (1998-2005) znanstvene revije Acta Chimica Slovenica. Prinaša kakovostne članke s področja kemije in njej sorodnih znanstvenih polj raziskovanja.
27.6.2008
AVTORSKO PRAVO V DIGITALNI DOBI, TISKOVNA KONFERENCA, NUK – SEJNA SOBA, 2. JULIJ OB 10.00
NUK in založba Pasadena bosta predstavila novo knjigo dr. Maje Bogataj Jančič »Avtorsko pravo v digitalni dobi - problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi«. Knjiga je rezultat raziskovalnega dela avtorice v času njene doktorske naloge. Ukvarjala se je z vprašanji pravnega varstva tehnoloških ukrepov za zaščito avtorskih del in drugimi temami v avtorskem pravu, ki se porajajo vse od njegovih začetkov do izzivov, s katerimi se sooča v dobi digitalne tehnologije in globalnih komunikacijskih omrežij. Na tiskovni konferenci bo avtorica poleg rezultatov preteklega dela predstavila trenutno problematiko njenega raziskovalnega dela. To so pravna vprašanja digitalne knjižnice. V tej luči bo mag. Zoran Krstulović, pomočnik ravnatelja NUK,  predstavil tudi Digitalno knjižnico Slovenije – dLib.si.
23.6.2008
ZAKAJ BI ŠE GOSPODINJA NE IMELA POČITNIC? – NOVA SPLETNA RAZSTAVA
Le zakaj ne, so rekli že pred več kot sedemdesetimi leti in bralkam revije Žena in dom dalnjega leta 1935 v poduk spisali praktična navodila za koristno preživetje poletnih dni. Ob ogledu reklamnih oglasov in modnih nasvetov na razstavi Zakaj bi še gospodinja ne imela počitnic? pa se morda tudi vam utrne kakšno uporabna ideja.
Obilo zabave ob ogledu!
20.6.2008
DLIB V PROGRAMU RADIA CONA – TEMA: AVTORSTVO IN AVTORSKE PRAVICE
Med 19. In 30. junijem 2008 lahko glas Digitalne knjižnice Slovenije slišite tudi v programu radia CONA http://www.cona.si/radio/, ki je odprl zanimivo tematiko avtorstva in avtorskih pravic. O tem, kako rešujemo problematiko avtorskih pravic na portalu dLib.si je spregovorila Karmen Štular Sotošek, vodja službe za e-knjižnico v NUK. Digitalna knjižnica Slovenije je podprla projekt radia CONA, pogovore na temo avtorstva pa lahko na njihovi frekvenci 88.8 Mhz poslušate vsak dan med 9.00 in 23.00.
19.6.2008
200 IN VEČ
Sodelovanje z visokošolskimi zavodi Univerze v Ljubljani še vedno uspešno poteka. Tokrat vas obveščamo o že 211 pridobljenih visokošolskih delih, ki smo jih v okviru projekta DIZZIS prejeli od vzpostavitve zbirke Visokošolska dela septembra 2007 do danes. Kar 190 jih že lahko prebirate na portalu dLib.si.
Številna dela zbirke Visokošolska dela prinašajo prispevke s področja pedagogike, računalništva, psihologije, elektrotehnike, matematike, fizike, družboslovnih ved, socialnega dela, športa, biologije, agronomije, bibliotekarstva, gozdarstva, gradbeništva, geodezije, in drugih.
Vsem avtorjem in visokošolskim zavodom Univerze v Ljubljani, ki so prispevali svoja dela, predvsem Fakulteti za elektrotehniko, Biotehniški fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko bi se radi zahvalili za sodelovanje in hkrati vzpodbudili še druge, da se nam pridružijo.
18.6.2008
DA BI VEDELI, KAM GREMO, MORAMO VEDETI, OD KOD PRIHAJAMO
…pravijo izdajatelji Historičnega seminarja ZRC SAZU in nam s pestrim izborom tem, ki niso namenjene zgolj ozkemu znanstvenemu krogu, pomagajo zaslutiti smer, v katero se podajamo.
Historični seminar 6 iz leta 2008 s prispevki o Veroniki Deseniški in nesrečnih ljubeznih v srednjem veku, pozabljenih potomcih Janeza Vajkarda Valvasorja ter ukrepih zoper kugo v srednjeveškem Dubrovniku bo prav gotovo pritegnil vaše zanimanje.
11.6.2008
BERITE MIT
Materiali in tehnologije ali krajše MIT so znanstvena serijska publikacija, ki se ukvarja z vprašanji naravoslovnih ved in tehnologij na področjih kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nanomaterialov. Na portalu lahko dostopate do starejših številk, ki so izhajale pod naslovom Kovine Zlitine Tehnologije do leta 1999, od 2000 dalje pa vse do leta 2007 jih dobite pod naslovom Materiali in tehnologije.
9.6.2008
KRONIKA, ČASOPIS ZA SLOVENSKO KRAJEVNO ZGODOVINO
Kronika izide trikrat letno in s svojimi prispevki razveseljuje vse, ki jih zanima slovenska krajevna zgodovina. Preberite si prispevke že uveljavljenih znanstvenikov in pa avtorjev, ki so šele na začetku svoje poti. Dostopno za 2002 in 2003 ter posebna izdaja Bibliografija Kronike 1953-2002.
29.5.2008
SUPRASELJSKI KODEKS – EDEN NAJSTAREJŠIH SLOVANSKIH SLOVSTVENIH SPOMENIKOV
S Supraseljskim kodeksom (Codex Suprasliensis), ki je kot prvi dokument v lasti kake slovenske institucije uvrščen na Unescov seznam Spomin sveta - Memory of the World, na portalu Digitalne knjižnice Slovenije omogočamo dostop do vira neprecenljive vrednosti za študij jezika, pisave in kulture ter enega najzgodnejših pričevanj o prevzemu krščanstva pri Slovanih.
Rokopis je nastal v prvi polovici 11. stoletja v vzhodni Bolgariji in je najobsežnejši od redkih ohranjenih rokopisov v starocerkveni slovanščini. Po srečnem naključju je v lasti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani velik del (118 listov), 151 jih je v Varšavi, 16 pa v Sankt Peterburgu. Z digitalizacijo in omogočanjem dostopnosti ljubljanskega dela rokopisa tudi mi opozarjamo na pomen ohranjanja kolektivnega spomina človeštva.
21.5.2008
PORTAL DLIB NA MEDNARODNI KONFERENCI KULTURA NA SPLETU
6. junija organizira Slovensko predsedstvo Evropske unije na Brdu pri Kranju mednarodno konferenco z naslovom Kultura na spletu, kjer bo pod naslovom dLib OnLine predstavljen tudi naš portal. Namen srečanja je ugotoviti, kakšne vrste digitalnih kulturnih vsebin so že na razpolago za uporabo in ponovno uporabo v okolju WEB 2.0, v vseh sektorjih kulture, izobraževanju, vseživljenjskem učenju in kulturnem turizmu.
14.5.2008
SODOBNOSTI SO SE PRIDRUŽILE ŠE NJENE PREDHODNICE
Sodobnost (1933-1941) je že pred drugo svetovno vojno izhajala kot pomembna književno-literarna  revija, vojna vihra pa je zarezala mejnik tudi v njeno izhajanje. Nato se je dvignila iz pepela kot Novi svet (1946-1952) in se v letu 1953 preimenovala v Našo sodobnost (1953-1962). Ta je neposredna predhodnica Sodobnosti, ki je že od lanskega poletja dostopna na portalu dLib.si.
13.5.2008
PRILOGE LAIBACHER ZEITUNGA DIGITALIZIRANE IN DOSTOPNE
Novica, da so digitalizirane in v celoti dostopne priloge Laibacher Zeitunga (1778-1918), Intelligenzblatt (1809-1816), Laibacher Wochenblatt (1816-1818),  Illyrisches Blatt (1819-1849) in Blätter aus Krain (1857-1865), bo prav gotovo razveselila marsikoga.
Še posebej smo ponosni na digitalizirano prilogo Wochenblatt, nato preimenovano v Illyrisches Blatt, ki je prinašala razsvetljensko ter kasneje romantično in domoljubno miselnost med slovensko bralstvo, v Prešernovem času pa se je okrog nje zbiral cvet slovenskih ustvarjalcev.
Med digitalizacijo smo odkrili še dve prilogi, ki sta sicer uvezani med redne številke »laibaherice«, kot ji radi rečejo njihovi preučevalci. To sta Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1855) ter Beilage zur Laibacher Zeitung (1799-1800).
8.5.2008
PODPISAN DOGOVOR O SODELOVANJU MED ZAVODOM RS ZA ŠOLSTVO IN NUK
Podpisali smo dogovor o sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, katerega namen je izobraževanje šolskih knjižničarjev za učinkovito uporabo in promocijo portala dLib.si v šolskih knjižnicah. Tako načrtujemo več blokov izobraževanj, ki naj bi se jih udeležilo približno dvesto petdeset šolskih knjižničarjev. Izobraževanje bo izvedel NUK za vključene predstavnike šol brezplačno s svojim strokovnim osebjem v okviru delovnega sklopa promocije projekta dLib.si, ki je financiran iz Norveškega finančnega mehanizma. Zavod za šolstvo pa bo za realizacijo izobraževanj poskrbel s svojo področno skupino za knjižnično dejavnost, ki jo predstavlja višja svetovalka Majda Steinbuch. Zavod si bo prizadeval, da bodo v izobraževanje vključene šole na svojo spletno stran namestile mini iskalnik dLib.si in tako olajšale dostop do slovenskih digitalnih vsebin.
6.5.2008
PTUJSKA KNJIŽNICA DIGITALIZIRALA PTUJSKI LIST
Obdobje po prvi svetovni vojni se odslikava tudi v politično gospodarskem tedniku Ptujski list (1919-1922), glasilu Jugoslovanske demokratske stranke, ki je izhajal kratek čas in imel sprva sedež uredništva kar v privatni hiši zdravnika dr. Štuheca na Ptuju. Vestno je sledil političnim dogodkom kot sta bila priključitev Prekmurja in koroški plebiscit ter obveščal svoje bralce o gospodarskih novostih. Preučevalci krajevne zgodovine pa nikakor ne smejo spregledati izvrstnih oglasov domačih ponudnikov na tednikovih zadnjih straneh.
Digitalizacijo Ptujskega lista je omogočila Knjižnica Ivana Potrča Ptuj in ga prispevala na portal. Pozdravljamo njihovo odločitev in se veselimo naprejšnjega sodelovanja.
25.4.2008
DLIB.SI JE BOGATEJŠI ZA NESKONČNOST!
Mlado društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije Prizma je leta 2006 začelo z  izdajanjem glasila Neskončnost, v njem objavljajo navdušenci spekulativne fikcije v vseh izraznih in pojavnih oblikah. Če tudi vi sodite mednje, vas nič ne bo zadržalo, da odprete katero izmed številk iz prvih dveh let življenja zanimive te revije.
25.4.2008
ODPRITE VENTIL NA PORTALU DLIB.SI
Revija Ventil je znanstveno-strokovna revija, namenjena področjem fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike. Njeno osnovno poslanstvo je prenos znanja v prakso, nadaljnji razvoj in popularizacija omenjenih področij ter skrb za strokovno izrazoslovje. Dostopne so številke revij iz leta 2007.
24.4.2008
KER DELO POTREBUJE VARNOST
Revija z naslovom Delo in varnost prinaša kakovostne in aktualne strokovne članke s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Če želite izvedeti (še) več o stresu na delovnem mestu, kako ga premagati in obvladati ali pa se naučiti ravnanja z odpadno elektronsko opremo, boste s klikom na revijo že bližje odgovoru. Na voljo so članki iz let 2006 in 2007.
10.4.2008
PRVI TRIJE TEDNI PORTALA SVAROG
Z veseljem sporočamo, da portal SVAROG, ki je začel delovati v drugi polovici marca, uspešno opravlja svojo nalogo. Prvi zavezanci za obvezni izvod elektronskih publikacij, založniki s pogodbo z ARRS ter knjižnice in nekatere druge ustanove, so že uspešno oddale svoje elektronske izvode. Vabljeni vsi, da svoja gradiva za Digitalno knjižnico Slovenije sedaj oddajajo po tej poti.
8.4.2008
PREDSTAVITEV PORTALA DLIB.SI NA MEDNARODNI KONFERENCI V LENDAVI
Na mednarodni konferenci "Narodnostne knjižnice v Sloveniji in njihovi partnerski odnosi v okviru EU" smo na povabilo organizatorjev predstavili portal. V okviru razprave pa smo se s predstavniki madžarske in italijanske manjšine dogovorili, da bomo v prihodnosti na portal dLib.si vključili tudi izbrana dela obeh manjšin v Republiki Sloveniji.
3.4.2008
KAKŠNA BO/JE KNJIŽNICA 2.0?
O tem in še marsičem na temo web 2.0 smo poslušali na strokovnem posvetovanju z naslovom Slovenske knjižnice : Knjižnica 2.0. Zanimivi predavatelji in vroča tematika so poskrbeli, da je dan NUK (2. april), v čigar počastitev je bilo posvetovanje organizirano, uspel. Več preberite na našem blogu!
31.3.2008
NOVA STORITEV DIGITALNE KNJIŽNICE – PORTAL SVAROG
Zavezancem za obvezni izvod elektronskih publikacij, založnikom, ki so sklenili pogodbo z ARRS, ter knjižnicam in drugim ustanovam, ki oddajajo svoja digitalizirana gradiva na portal Digitalne knjižnice Slovenije, je sedaj na voljo nov, hitrejši in varnejši način oddaje. To omogoča portal SVAROG – sistem za varno arhiviranje oddanega gradiva, kjer lahko poleg elektronskega gradiva oddate še podatke o njem, ter izjavo o pogojih uporabe in dostopa do gradiva.
21.3.2008
POGLEJTE V ZAKULISJE PORTALA DLIB – BERITE DBLOG IN KOMENTIRAJTE!
Vas zanima, kdo se skriva za imenom dLib.si? V ta namen smo njegovi ustvarjalci odškrtnili vrata in spustili na plano naša razmišljanja ob nastajanju portala. Začeli smo s pisanjem spletnih dnevnikov, ki jih najdete na strani dblog. Vabljeni k prebiranju in komentiranju!
20.3.2008
ZBORNIK GOZDARSTVA IN LESARSTVA
Gozdne površine pokrivajo več kot polovico slovenskega ozemlja in s skrbjo zanje se ukvarjajo tudi znanstveni in strokovni prispevki, objavljeni v Zborniku gozdarstva in lesarstva. Na dLibovem portalu so dostopni članki od 2003 do 2007.
12.3.2008
RAZŠIRITE SI OBZORJE Z GEOGRAFSKIM OBZORNIKOM
Informativna revija Geografski obzornik že od leta 1954 skrbi za širjenje geografskega znanja in pogleda na svet. Z veseljem jo objavljamo tudi na našem portalu, dostopne pa so številke iz let 2003 do 2007.
11.3.2008
KAMNINE, FOSILI, RUDNINE
O njih in še mnogih drugih temah s področja nastanka, razvoja in sestave zemlje si lahko preberete v reviji Geologija, ki že od leta 1953 med svoje bralce prinaša strokovne in znanstvene prispevke s tovrstno vsebino. Leta 2002 in 2003 zdaj tudi na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.
4.3.2008
DIGITALNA KNJIŽNICA SLOVENIJE V WIKIPEDIJI
Wikipedija, prosta enciklopedija, ki jo pišejo bralci sami, postaja vedno pomembnejši vir informacij. Pod geslom Digitalna knjižnica Slovenije najdete zanimiv opis vsebine portala in njegovo kratko zgodovino.
21.2.2008
VABLJENI NA PRVO VIRTUALNO RAZSTAVO!
Portal dLib.si je bogatejši za novo rubriko z naslovom Virtualne razstave, v katerih želimo predstaviti izbrane delčke iz bogate dLibove zakladnice.
Naša prva razstava nosi naslov V belini še belejša tiha svečka in na ogled postavlja podobe Ljubljane z začetka prejšnjega stoletja, kakor so jih ovekovečile razglednice. Pričujoči izbor je mali prispevek k prazniku, ki ga Ljubljana praznuje v letošnjem letu, ko je postala prestolnica Evrope. Obenem pa naj služi tudi kot dokaz, da se evropski duh v Ljubljani ni naselil šele z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, temveč da v njej prebiva že dolgo.
20.2.2008
100 VISOKOŠOLSKIH DEL
Ob številnih novih pridobitvah na portalu dLib.si želimo z vami deliti tudi uspehe pri projektu DIZZIS. Od meseca septembra 2007, ko je na portalu zaživela zbirka Visokošolska dela, do vključno meseca februarja letos, smo v zbirko vključili že 100 magistrskih in doktorskih del, nastalih na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani kot tudi v tujini. V kratkem se bo zbirka še povečala. Za prispevana dela se še posebej zahvaljujemo Biotehniški fakulteti, Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za elektrotehniko, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter Pedagoški fakulteti, kot tudi posameznim avtorjem, katerih dela so obogatila našo zbirko.
Uspešnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje, zato vabimo k sodelovanju vse visokošolske zavode.
18.2.2008
NOVA ZBIRKA ČASOPISJE
Portalovci vas z današnjim dnem vabimo na veselo listanje novi zbirki Časopisje. V njej najdete posamezne številke revij v celoti in tako hkrati pregledujete članke in uporabne priloge, ki so pogosto pomemben sestavni del publikacije.
18.2.2008
FARMAKON – NACIONALNI BILTEN O ZDRAVILIH
Praksa dobrega sodelovanja s slovenskimi založniki strokovnih revij se uspešno nadaljuje, saj na portalu omogočamo dostop že do druge pomembne farmacevtske publikacije. Farmakon je nacionalni bilten o zdravilih, ki izhaja že od leta 1993. Izdajata ga Slovensko farmacevtsko društvo in Slovensko zdravniško društvo v sodelovanju z Agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke.
17.2.2008
5 NOVIH NASLOVOV REVIJ Z EKONOMSKO VSEBINO
Na portal dodajamo 5 naslovov revij , ki jih izdaja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj in vse po vrsti prinašajo kvalitetne prispevke z ekonomskega, finančnega in gospodarskega področja. Posezite po IB reviji, Ekonomskih izzivih, Ekonomskem ogledalu, Delovnih zvezkih in Poročilu o razvoju ter poglobite svoje znanje o financah.
1.2.2008
22.000 OBISKOVALCEV NA PORTALU DLIB.SI V JANUARJU!
Ekipa portala dLib.si je v februar vstopila z velikim ponosom, kajti januarja je naša statistika prvič zabeležila več kot 22 000 obiskov (22096!). Iz  meseca v mesec nas pozna več uporabnikov, ki lahko brezmejno brskajo po mnogih vsebinah digitalne knjižnice Slovenije. V zadnjih mesecih smo občutno povečali vsebino vseh zbirk na portalu. Tako lahko pregledujete več kot 10500 fotografij in skoraj 4000 plakatov. Prebirate članke iz več kot 35 strokovnih publikacij in raziskujete novičke iz več kot 10 starejših časopisov…  Številke naraščajo in želje prav tako. Ostaja pa naša obljuba, da se bomo trudili še naprej!
29.1.2008
KMALU DOSTOPNE PRILOGE LAIBACHER ZEITUNGA!
Laibacher Zeitung (1778-1918) je bil med najbolj vplivnimi in branimi nemškimi časopisi, ki so izhajali na Slovenskem. Vsakodnevna uporaba v študijske namene je redke ohranjene izvode precej utrudila, zato smo se zlahka odločili za njegovo digitalizacijo.
Postopek digitalizacije bo zaradi obsežnosti fonda potekal skozi celo leto, že v pomladnih mesecih pa lahko na portalu dLib pričakujete dve njegovi najbolj znani prilogi Blätter aus Krain in Illyrisches Blatt, ki je v Prešernovih časih predstavljala središče slovenske kulturne ustvarjalnosti.
24.1.2008
NASMEJTE SE Z NAMI! GOOGLE - AVTOR PLAŠČA, MOLIERE NABIRAL TARTUFE...
Kako živahno in zabavno je v knjižnici, dokazuje brošura Nasmejte se z nami, ki jo v sodelovanju s Knjižnico Jožeta Mazovca objavljamo na portalu dLib.si. Nasmejte se ob domislicah številnih uporabnikov, ki so jih zaposleni pridno beležili in jih v letu 2007 izdali tudi v tiskani obliki. Ste vedeli, da je že Moliere nabiral tartufe, da je Prežihov Voranc napisal Dober bod, Linhart pa Sosedovo Micko?
14.12.2007
PORTAL DLIB.SI PREJEL BRONASTO PRIZNANJE NETKO 2007
Portal dLib.si, v organizaciji Narodne in univerzitetne knjižnice, je na razpisu NETKO 2007 za najboljšo poslovno spletno stran v kategoriji Mediji in informacijski portali prejel bronasto priznanje.

Nagrado Netko 2007 za najboljšo poslovno in upravno spletno stran v Sloveniji podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - Direktoratom za informacijsko družbo. Podeljujejo jo podjetjem, ustanovam, uradom, skupnostim ter posameznikom, ki izstopajo s kakovostjo svojih spletnih strani. Usmerjena je k ugotavljanju uporabnosti spletnega mesta, njegove tehnične ustreznosti in oblikovne všečnosti ter ali je portal uspel izkoristiti možnosti, ki jih tovrstni medij ponuja.

Za nazive se je v petih kategorijah potegovalo 122 prijavljenih spletnih strani. Konkurenca je bila huda, družbo nagrajencev (rtvslo, nepremičnine.si, blogorola.com ...), si lahko ogledate na: http://netko.gzs.si/slo/nagrajenci/_2007.

Vsem uporabnikom našega portala želimo prijazen in prijeten obisk tudi v prihodnje.
13.12.2007
UČITELJSKI TOVARIŠ – OSREDNJI ČASOPIS ZA PROSVETO, KI JE IZHAJAL NEPRETRGOMA 80 LET
Učiteljski tovariš je osrednji slovenski učiteljski časopis, ki je v osemdesetih letih izhajanja (1861-1941) odslikaval pomembna obdobja v razvoju slovenskega šolstva. Prispeval je k razvoju slovenskega jezika, razširjal napredne pedagoške ideje ter skrbel za izobraževanje učiteljev. Zaradi prispevkov, ki so dišali po uporništvu, je bilo kar nekaj številk v tridesetih letih zaplenjenih. Kot neprecenljiv vir za študij ga na portalu Digitalne knjižnice Slovenije ponujamo v celoti.
12.12.2007
NETKO 2007: BRONASTO PRIZNANJE PORTALU DLIB.SI
Sporočamo izjemno vest, da je dLib.si v kategoriji Mediji in informacijski portali prejel BRONASTO PRIZNANJE. V kako izjemni družbi nagrajencev smo, si poglejte na: http://netko.gzs.si/slo/nagrajenci/_2007.
Nagrado Netko 2007 za najboljšo poslovno in upravno spletno stran v Sloveniji podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za informatiko in telekomunikacije v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - Direktoratom za informacijsko družbo. Podeljujejo jo podjetjem, ustanovam, uradom, skupnostim ter posameznikom, ki izstopajo s kakovostjo svojih spletnih strani.
12.12.2007
NA PORTALU OBJAVLJAMO ZNANSTVENO REVIJO AGRICULTURA
Agricultura je znanstvena revija, ki pokriva področje kmetijstva in poljedelstva. Na portalu je dostopna od prve številke v letu 2002 pa do konca leta 2006.
11.12.2007
ŠE NEKAJ ZA BOTANIKE, ZOOLOGE IN GEOLOGE - SCOPOLIA IN SCOPOLIA SUPPLEMENTUM
V Prirodoslovnem muzeju Slovenije že od leta 1978 izdajajo glasilo Scopolia, od leta 1990 pa tudi občasno tematsko številko Scopolia Supplementum. Originalni prispevki obravnavajo problematiko s področja botanike, zoologije, geologije, paleontologije ter muzeologije in so vezani na dejavnost osrednje slovenske prirodoslovne muzejske inštitucije. Dostopni so članki za leto 2006.
11.12.2007
SLOVENSKI GOSPODAR – »PODUČIVEN LIST ZA SLOVENSKO LJUDSTVO«
Izhajajoč v Mariboru v letih 1867 do 1941, a namenjen vsemu slovenskemu ljudstvu v poduk, je Slovenski gospodar na razumljiv način razlagal gospodarska in politična vprašanja. Imel je tudi pomembno vlogo pri narodnem ozaveščanju ob severni meji, njegova usmeritev je bila katoliška in konservativna.
Še ena pomembna pridobitev za vse, ki preučujejo slovensko gospodarsko-politično zgodovino!
10.12.2007
PTUJSKI PISATELJ IN DRAMATIK IVAN POTRČ V BESEDI IN SLIKI NA DLIBU
V sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj nameščamo na portal bogato monografijo in fotografije ptujskega mojstra domače besede, Ivana Potrča.  Zapisana je ostala v njegovih novelah, romanih in dramah, poznan pa je še kot novinar in urednik ter knjigoljub. Sam o sebi je dejal: "Rad imam življenje, ljudi, naravo. Zaradi te svetle odzivnosti do sveta sem tudi občutljiv za bedo tega našega življenja in ker me prizadeva, jo v svojih tekstih skušam prikazati čimbolj neposredno, živo, elementarno." Prepričajte se o tem tudi sami in kliknite na monografijo Zapuščina Ivana Potrča v ptujski knjižnici.
7.12.2007
ZDRAVSTVENO VARSTVO - REVIJA S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA IN PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Revija Zdravstveno varstvo že več kot štiri desetletja predstavlja temeljno publikacijo na področju javnega zdravja v Sloveniji. Objavlja prispevke o javno-zdravstveni problematiki in razvoju javnega zdravja, zlasti na področju srednje in jugovzhodne Evrope. Z letom 2003 revija izhaja hkrati v slovenskem in angleškem jeziku, na dLib.si pa lahko prebirate članke od leta 2006 naprej.
5.12.2007
VSE O PTICAH V ACROCEPHALUSU
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), v svoji znanstveni reviji Acrocephalus prinaša prispevke z vseh področij ornitologije. Že od leta 1980 v slovenskem kot tudi angleškem jeziku objavlja izvirne prispevke za ljubitelje ptic in narave po vsej Sloveniji. Portal dLib.si vam bo postopoma ponudil vse številke revije Acrocephalus, začenjamo pa z leti od 1996 do 1999.
4.12.2007
ZA LJUBITELJE PLAKATOV
Sporočamo vam, da smo na portalu dLib.si obogatili zbirko plakatov. Njihovo število se je povečalo na 3.854 in so odsev 70. in začetka 80. let preteklega stoletja.
3.12.2007
S PODROČJA GEOGRAFIJE NA DLIB.SI TUDI GEOGRAFSKI VESTNIK
Reviji Acta geographica Slovenica se je pridružila še ena znanstveno-raziskovalna geografska revija – Geografski vestnik. Velja za najstarejšo samostojno geografsko revijo, ki prinaša prispevke s področja geografije in sorodnih ved že od daljnega leta 1925 naprej. Na portalu dLib.si pa lahko prebirate prispevke iz leta 2006.
3.12.2007
KOMPARATIVISTI POZOR! PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST NA PORTALU DLIB.SI
Razprave s področja primerjalne književnosti, literarne teorije, literarne metodologije, estetike in drugih sorodnih področij … vse to in še več vam ponuja slovenska strokovna revija Primerjalna književnost. Trenutno lahko pregledujete in prebirate prispevke, objavljene v letu 2006.
23.11.2007
SERIJA USPEŠNIH PREDSTAVITEV PORTALA DLIB.SI SE NADALJUJE TUDI V NOVEMBRU
Ker dober glas seže v deveto vas, smo dlibovci tudi v novembru širili vedenje o portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Predstavitev so z velikim zanimanjem poslušali na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, knjižničarji z gimnazijskimi programi v okviru Zavoda za šolstvo ter zaposleni v knjižnici Šiška.  V okviru mednarodnih obiskov je bil portal predstavljen direktorju Nacionalne in univerzitetne knjižnice "Sv. Kliment Ohridskih" iz Skopja, z velikim navdušenjem pa so o njem poslušali udeleženci slovenskega srečanja ePSI plus v Ljubljani.
Pridemo tudi k vam – le povabite nas!
23.11.2007
ŽE 43 ZALOŽNIKOV SKLENILO DOGOVOR Z DLIB.SI
Z veseljem sporočamo, da imamo z današnjim dnem sklenjen dogovor  že s kar 43 slovenskimi založnik znanstvene in poljudnoznanstvene periodike. Vsi se strinjajo z objavo celotnih besedil na portalu in s tem omogočajo dostopnost svojih revij 24 ur na dan od koderkoli, kar je še dodatno ozadje za promocijo slovenske pisane besede.
13.11.2007
ŠE VEČ NARAVOSLOVNIH VSEBIN - NATURA SLOVENIAE
Natura Sloveniae že od leta 1999 skrbi za objavljanje znanstvenih člankov, kratkih vesti ali terenskih notic s področja biologije, ki prispevajo k poznavanju favne in flore osrednje in jugovzhodne Evrope. Na portalu dLib.si poiščite prispevke od leta 2000 do 2006.
13.11.2007
RIBNICA – VELIČINA MAJHNOSTI
Le kdo še ni slišal za Ribnico, suho robo in Ribničana Urbana, po celem svetu znanega! Skozi katalog Ribnica – veličina majhnosti jo lahko pobliže spoznate tudi na portalu Digitalne knjižnice Slovenije in se prepričate o njenih lepotah in bogati zgodovini.
12.11.2007
TUDI FARMACEVTSKI VESTNIK NA PORTALU DLIB.SI
Slovensko farmacevtsko društvo je takoj po ustanovitvi leta 1945 začelo izdajati Farmacevtski vestnik, strokovno glasilo slovenske farmacije z mednarodno indeksacijo, ki neprekinjeno izhaja še danes. Na portalu je omogočen dostop do številk iz leta 2006.
9.11.2007
NOVA ZNANSTVENA REVIJA ACTA AGRICULTURAE SLOVENICA
Da naši uporabniki na portalu najdejo tudi članke s področja kmetijstva, poskrbi znanstvena revija Acta agriculturae Slovenica, ki izhaja dvakrat letno. Lihe številke so vsebinsko posvečene rastlinski, letniki s sodo številko pa živalski proizvodnji. Izbirate lahko med članki iz let 2004 do 2006.
8.11.2007
MUZIKOLOŠKI ZBORNIK – OSREDNJA SLOVENSKA MUZIKOLOŠKA PUBLIKACIJA
Naša obzorja se še bolj odpirajo, saj tokrat na portal dodajamo osrednjo slovensko muzikološko revijo – Muzikološki zbornik, ki že od leta 1965 raziskuje slovensko oziroma s slovenskim prostorom povezano glasbo. Dovoljenje za objavo imamo vse od začetka izhajanja, trenutno pa so na razpolago številke od 1991 do 2004.
8.11.2007
ZBORNIK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO NA PORTALU DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE
S krajšim premorom tik po drugi svetovni vojni, izhaja Zbornik za umetnostno zgodovino že od leta 1921. Prvi urednik te umetnostnozgodovinske revije z eno najdaljših tradicij izhajanja v svetovnem merilu je bil Izidor Cankar, ki ga štejemo za utemeljitelja slovenske umetnostnozgodovinske stroke. Na portalu so dostopni članki iz let 1997 do 2004.
8.11.2007
NA PORTALU TUDI STROJNIŠKI VESTNIK
Že od leta 1955 izhaja revija Strojniški vestnik, ki obravnava projektiranje, gradnjo, obratovanje ter varstvo okolja na področju strojništva ali z njim tesno povezanih ved. V družbi uglednih znanstvenih revij je Strojniški vestnik zastopan s številkami iz let 1999 do 2005.
8.11.2007
VAKUUMIST
Strokovnim revijam na portalu dLib.si se je pridružila nova z zanimivim naslovom Vakuumist. Prinaša članke s področja vakuumske znanosti, tehnike in tehnologije ter vakuumske metalurgije. Na portalu najdete članke od leta 1988 pa vse do 2005.
5.11.2007
KLIK – REVIJA NOVODOBNIH USTVARJALCEV NA PORTALU DLIB.SI
Projektiranje, oblikovanje, digitalni mediji, vizualizacija in animacija. 5 razlogov, zaradi katerih boste na portalu Digitalne knjižnice Slovenije kliknili na revijo Klik. Dostopni so prispevki iz let 2006 in 2007.
29.10.2007
DOSTOPEN TUDI GOZDARSKI VESTNIK
Revija Gozdarski vestnik v slovenskem in angleškem jeziku objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke na temo gozda, gozdnega prostora in gozdarstva. Izhaja že od leta 1938 z izjemo vojnih let, na portalu pa so sedaj le številke iz leta 2006.
29.10.2007
METODOLOŠKI ZVEZKI
Statistika ni vedno zabavna, je pa zelo koristna in nepogrešljiva v znanosti, zato na portal dodajamo Metodološke zvezke, strokovno publikacijo s tega področja, ki jo izdaja Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. Dostopne so številke iz leta 2006.
26.10.2007
PORTAL DLIB.SI PREDSTAVLJEN PODPREDSEDNIKU VLADE AZERBAJDŽANA
V okviru meddržavnega obiska je v petek, 26. oktobra, NUK obiskal podpredsednik vlade Azerbajdžana, Elchin Afandijev z delegacijo in si ob tej priložnosti ogledal predstavitev portala Digitalne knjižnice Slovenije. Med drugim ga je zanimalo, če bomo v prihodnosti digitalizirali tudi tujejezično gradivo.
22.10.2007
IZŠLA JE PRVA ŠTEVILKA DLIB.SI NOVIC
V želji, da bi naše uporabnike še bolje seznanili z novostmi in dogodki na portalu Digitalne knjižnice Slovenije, smo izdali prvo številko dvomesečnika dLib.si eNovice. Vsi, ki so radi dobro obveščeni, se lahko na xml novice naročijo na vstopni strani portala dLib.si.
19.10.2007
ZNANSTVENA REVIJA RADIOLOGY AND ONCOLOGY
Na Onkološkem inštitutu že več kot 40 let izhaja revija Radiology and Oncology, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene ter strokovne članke iz diagnostične in intervencijske radiologije, nuklearne medicine, ultrazvočne diagnostike, radioterapije, klinične in eksperimentalne onkologije, radiobiologije, radiofizike ter zaščite pred sevanjem.
Na portalu objavljamo članke, ki so izšli v letih 2001 do 2003.
15.10.2007
VESELOIGRE NA PORTALU DLIB.SI
Že od leta 2004 je NUK vključen v evropski projekt Slovenski prevodi nemških besedil v obdobju 1848-1918. Knjige iz omenjenega projekta so že na portalu dLib.si, najzanimivejše med njimi so veseloigre z zabavnimi naslovi, na primer V medenih tednih, Čitalnica pri branjevki, Dve tašči in Idealna tašča.
11.10.2007
KRONIKA SLOVENSKIH MEST - PREDVOJNI ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN VPRAŠANJA SLOVENSKIH MEST
Bogato ilustrirana Kronika slovenskih mest je neprecenljiv vir za preučevanje krajevne zgodovine. Izhajala je štirikrat letno in prinašala politično, kulturno in gospodarsko obarvane članke o slovenskih mestih v času pred drugo svetovno vojno, kronološke preglede, spomine ter biografske in komunalne vesti. Na portalu dLib.si jo objavljamo v celoti (1934-1940), digitalizirano gradivo je prispevala Knjižnica Otona Župančiča.
Več o tem si preberite v prispevku mag. Blaža Vurnika iz Mestnega muzeja Ljubljana.
11.10.2007
ŠTAJERC – »KMEČKI STAN, SREČEN STAN!«
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj se je odločila za digitalizacijo političnega tednika Štajerc, ki je izhajal v času od 1900 do 1918 in predstavljal glasilo štajerske stranke Štajerc – Partei. Ta je oživljala idejo sprave med slovenskim kmetom in nemškim meščanstvom ter načrtno zaustavljala slovensko narodnostno gibanje na podeželju. Še en izvrsten vir za študij krajevne zgodovine!
11.10.2007
LOŠKI RAZGLEDI - DOMOZNANSKI ZBORNIK Z NAJDALJŠO TRADICIJO IZHAJANJA TUDI NA SPLETU
Loški razgledi so domoznanski zbornik z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja, saj jih Muzejsko društvo Škofja Loka izdaja vse od leta 1954. Ker predstavljajo bogato zakladnico znanja s področja humanistike in naravoslovja s tega konca Slovenije, s še toliko večjim zadovoljstvom pozdravljamo dobro sodelovanje s slovenskimi splošnimi knjižnicami, v tem primeru s Knjižnico Ivana Tavčarja iz Škofje Loke. Gre za objavo od 1. (1954) do 50. številke (2003).
10.10.2007
DOSTOP DO ČLANKOV IZ REVIJE MANAGING GLOBAL TRANSITIONS
Z dovoljenjem uredništva revije Managing Global Transitions na portalu dLib.si stopamo v svet ekonomije, poslovanja in managementa. Znanstvena publikacija je dostopna za leta 2003 do 2006, izdaja jo Fakulteta za management v Kopru.
8.10.2007
EOD - E-KNJIGE PO NAROČILU
V okviru evropskega projekta DOD (ang: Digitization on Demand) smo oblikovali novo storitev EOD (e-knjige po naročilu), s katero uporabniki lahko naročijo digitalne kopije monografskih publikacij, natisnjenih med leti 1500 in 1945. Naročanje digitalnih kopij knjig iz zbirke NUK na: http://www.dlib.si/eod/.
5.10.2007
OBISKALA NAS JE PREDSTOJNICA KOBSON IN PREDSTAVILA SISTEM DOI
V zadnjem tednu septembra nas je obiskala gospa Biljana Kosanović, vodja Centra za znanstvene informacije in referalno dejavnost Narodne biblioteke Srbije ter vodja srbskega konzorcija za skupno nabavo – KoBSON. Ob prijetnem druženju nam je predstavila DOI - sistem identifikatorjev za digitalne objekte na primeru DOI Srbije.
27.9.2007
DLIB.SI NA MEDNARODNEM POSVETOVANJU DOK_SIS 2007
V Kranjski Gori je od 26. do 28. septembra potekal DOK_SIS 2007, mednarodno posvetovanje na temo sistemov za upravljanje z dokumenti. Predstavila se je tudi Digitalna knjižnica Slovenije s prispevkom dLib.si - enostaven dostop do znanja in kulturnih zakladov ter požela zanimanje med udeleženci.
26.9.2007
NOVA ZBIRKA MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH DEL
Na portalu dLib.si z letošnjo jesenjo predstavljamo pilotno zbirko magistrskih in doktorskih del, nastalih v okviru študijskih programov Univerze v Ljubljani. Od oktobra 2006 do septembra 2008 v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice poteka projekt DIZZIS - Razvoj digitalne zbirke znanstveno - raziskovalnih in strokovnih publikacij, katerega cilj je vzpostavitev testne zbirke Visokošolska dela.
Izkoriščamo priložnost in prijazno vabimo vse visokošolske zavode, da se nam pridružijo!
6.9.2007
SPREJETA STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIJSKE DRUŽBE (SI2010) – VLADA SPODBUJA NADALJNJI RAZVOJ DLIB.SI
Vlada RS Slovenije je 29. junija sprejela dokument Strategija razvoja informacijske družbe, ki pomeni krovno politično usmeritev slovenske vlade na področju informacijske družbe do leta 2010. Z njo sledi evropski pobudi si2010, v kateri so predstavljene poglavitne strateške usmeritve Evropske unije.
Namen si2010 je, da bi z učinkovito uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij spodbudili konkurenčnost in produktivnost, zagotovili uravnotežen družbeni in regionalni razvoj ter izboljšali kakovost življenja celotne družbe in vsakega posameznika.
Glavna usmeritev RS Slovenije na področju Vključujoča informacijska družba in kakovost življenja je uveljavitev e-vsebin. Pri tem se bo med drugim zavzemala za zagotavljanje razvoja in široke dostopnosti digitalnih kulturnih vsebin Slovenije ter "nadaljnji razvoj Digitalne knjižnice Slovenije (krajše dLib.si), e-arhiva Slovenije in multimedijskega centra nacionalne televizije (str. 49)".
30.8.2007
DOSTOP DO ZNANJA IN KULTURNE DEDIŠČINE S POMOČJO SREDSTEV NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA
S pomočjo Norveškega finančnega mehanizma smo pričeli s trideset mesečnim projektom Digitalna knjižnica Slovenija - dLib.si / Digital Library of Slovenia - dLib.si. Namen je zbiranje in ohranjanje pisne kulturne dediščine ter omogočanje dostopa do le-te. To vsekakor pomeni nove priložnosti za razvoj Digitalne knjižnice Slovenije. Med projektne naloge sodijo tudi oblikovanje prioritetne liste digitalizacije, ustanovitev Centra za digitalizacijo, ustanovitev repozitorija in nadgraditev portala dLib.si.
30.8.2007
NA PORTALU DLIB.SI TUDI REVIJA KNJIŽNICA
Z veseljem sporočamo, da je na portalu Digitalne knjižnice Slovenije dostopna tudi Knjižnica, krovna slovenska znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdaja jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije od leta 1957 dalje. Trenutno lahko pregledujete številke, objavljene v letih 2001 do 2006.
16.7.2007
ETNOLOG - ZNANSTVENA REVIJA Z DOLGOLETNO TRADICIJO NA DLIB.SI
Spet lahko poročamo o še enem odličnem sodelovanju, tokrat s Slovenskim etnografskim muzejem, založnikom znanstvene revije Etnolog. Revija izhaja že od leta 1926 in pokriva področja etnologije, kulturne antropologije, muzeologije in konzervatorstva, na spletu pa lahko berete članke, objavljene v letih 1999 do 2006.
16.7.2007
V ZBIRKI ZNANSTVENI ČLANKI DOSTOPNA DVA NOVA NASLOVA - NAŠE GOSPODARSTVO IN ORGANIZACIJA
V poletnih mesecih smo dLibovci omogočili dostop do še dveh strokovnih revij.
Naše gospodarstvo prinaša prispevke s področja gospodarstva in ekonomije, Organizacija pa je strokovna revija, ki objavlja prispevke na temo organizacije, informatike in kadrovskega managementa. Na portalu so dostopne številke zadnjih dveh letnikov revij.
16.7.2007
SODOBNOST - NAJSTAREJŠA SLOVENSKA REVIJA ZA KNJIŽEVNOST IN KULTURO NA PORTALU DLIB.SI
Velika pridobitev letošnjega poletja je bila prav gotovo revija Sodobnost, ki že več kot sedem desetletij komentira kulturne in družbene dogodke doma in po svetu, vzgaja nova literarna imena in opozarja na knjižne novitete.
Veseli smo dobrega sodelovanja z uredništvom in pozdravljamo njihovo odločitev, da dovoljujejo dostop do člankov vse od leta 1963 do danes z izjemo vsakokratnega zadnjega letnika.
4.7.2007
BLEIWEISOVE KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE NA SPLETU!
Z veseljem obelodanjamo vest, da so leta 1843 »na svitlobo dane« Kmetijske in rokodelske novice zdaj dostopne tudi prek spleta. So drugi najstarejši časnik v slovenskem jeziku, njihov ustanovitelj in prvi urednik je bil zdravnik, politik in publicist Janez Bleiweis. Do leta 1902, ko je izšla zadnja številka, so v njih objavljali številni slovenski literati, med njimi Fran Levstik, Janez Trdina, Simon Jenko, Matija Valjavec in Josip Jurčič. Dostopna so celotna besedila prispevkov, iskanje pa je možno tudi po njihovi vsebini kljub dejstvu, da so prvi letniki pisani v bohoričici.
4.7.2007
KNJIGE NA DLIB.SI
Na portal Digitalne knjižnice Sloveije smo pilotno namestili novo zbirko Knjige, ki bo predstavljala neizčrpen vir slovenske knjižne ustvarjalnosti. Začenjamo z velikimi imeni slovenske moderne Ivanom Cankarjem, Dragotinom Kettejem, Josipom Stritarjem in Jankom Kersnikom ter s prevodi nemškega leposlovja. Kmalu bo sledil nov sklop - slovenski tiski 18. stoletja. Vabljeni k branju!
27.6.2007
TUDI TISKANE IZDAJE PRINAŠAJO NOVICO O OBJAVI NA PORTALU DIGITALNE KNJIŽNICE SLOVENIJE
Z veseljem poročamo o še enem rezultatu dobrega sodelovanja z našimi partnerji, ki zdaj na prvih straneh svojih tiskanih izdaj napovedujejo tudi njihovo objavo na portalu Digitalne knjižnice Slovenije. Med prvimi, ki svojim bralcem že na naslovnicah sporočajo, da revijo lahko berejo na portalu dLib.si, sta Endoskopska revija, ki je na spletu sploh najprej objavljena in Psihološka obzorja.
15.6.2007
DODAN 32. LETNIK ZNANSTVENE REVIJE DOCUMENTA PRAEHISTORICA
Arheološko strokovno srenjo bo prav gotovo razveselila vest, da je v Digitalni knjižnici Slovenije zdaj dostopen tudi 32. letnik revije Documenta Praehistorica iz leta 2005. Dodani letnik se pridružuje številkam, ki so izšle v letih 2001 do 2004 in so že dobro leto dostopne na portalu.
12.6.2007
NOVI PRIDOBITVI PORTALA STA HACQUETIA IN ZDRAVNIŠKI VESTNIK
V zgodnjepoletnem času smo na portalu Digitalne knjižnice omogočili dostop še do dveh pomembnih slovenskih strokovno-znanstvenih revij, ki predstavljata pomembne znanstvene dosežke vsaka s svojega področja.
Hacquetio izdaja Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. Prinaša prispevke o taksonomskih, florističnih, favnističnih, fitocenoloških, biocenotskih in palinoloških raziskavah, pisani so v slovenskem in delno angleškem jeziku.
Glasilo Slovenskega zdravniškega društva Zdravniški vestnik, ki izhaja že od leta 1929, pa skrbi za strokovno osnovo najširšega kroga slovenskega zdravništva in hkrati širi poznavanje slovenske medicine preko naših meja.
V celoti so dostopna besedila zadnjih letnikov, najdete pa jih tako, da v iskalno polje vpišete katerokoli besedo, ki se pojavi v članku, ključno besedo, avtorja ali pa naslov članka.
30.5.2007
ŠTEVILNE ŠE NEOBJAVLJENE SKLADBE IZ ARHIVA UREDNIŠTVA REVIJE NOVI AKORDI
Kot pomembno novost na portalu dLib.si tokrat predstavljamo obsežen notni arhiv uredništva revije Novi akordi, v katerem je veliko še neobjavljenih skladb najpomembnejših slovenskih skladateljev, ki so ustvarjali na začetku 20. stoletja. Uredniku Gojmirju Kreku so v letih izhajanja revije (1901-1914) pošiljali po več skladb hkrati. Navadno je objavil eno od njih, ostale pa je shranil. Tako je v uredništvu nastal bogat arhiv 542 na roko napisanih skladb Emila Adamiča, Benjamina Ipavca, Josipa Pavčiča, Janka Ravnika, Rista Savina, Oskarja Deva, Stanka Premrla, Vasilija Mirka in drugih. Na portalu jih najdete tako, da v polje enostavnega iskanja vpišete arhiv novih akordov oziroma naslov skladbe ali pa priimek avtorja.
24.5.2007
PORTAL DLIB.SI TUDI V ANGLEŠKEM JEZIKU
Z današnjim dnem lahko prenovljene strani portala prebirate tudi v angleščini. Najpomembnejša novost so prevodi opisov zbirk in novic, kar omogoča tudi angleško govorečim uporabnikom boljšo predstavo o tem, kaj lahko najdejo na portalu.
17.5.2007
ENDOSKOPSKA REVIJA NAJPREJ NA SPLETU
S ponosom sporočamo, da je z današnjim dnem Endoskopska revija kot prva v Sloveniji dostopna na portalu dLib.si še preden izide v tiskani obliki. V znanosti je danes ključnega pomena prav hitra dostopnost informacije, zato upamo, da bodo svetlemu zgledu Endoskopske revije kmalu sledile tudi druge slovenske znanstvene revije.
7.5.2007
400 NOVIH PLAKATOV NA DLIB.SI
Obsežni zbirki plakatov na portalu Digitalne knjižnice smo dodali še 400 novih, ki so nastajali med leti 1971 in 1974. Zbirka zdaj šteje več kot 2030 zanimivih grafičnih pričevalcev časa.
23.4.2007
GEODETSKI VESTNIK DOSTOPEN PREKO PORTALA DLIB.SI
Z današnjim dnem lahko prek portala dLib.si dostopate do Geodetskega vestnika, strokovne revije, ki jo izdaja Zveza geodetov Slovenije. S tem smo vedno bližje cilju imeti na enem mestu zbranih čim več strokovnih in znanstvenih ter poljudnoznanstvenih revij in jih brez omejitev ponuditi najširši javnosti.
5.4.2007
NA PORTALU TUDI ACTA CARSOLOGICA IN ARHIVI
Družbi uglednih znanstveno-strokovnih revij sta se danes pridružili še Acta Carsologica, vodilna revija s področja krasoslovja ter Arhivi, osrednja publikacija arhivske stroke v Sloveniji. Prek portala dLib.si so dostopna celotna besedila člankov, iskanje pa je zaradi optične prepoznave besedil možno po celotni vsebini.
3.4.2007
PRVI REZULTATI DOBREGA SODELOVANJA MED ARRS, ZALOŽNIKI IN NUK
Z veseljem sporočamo, da lahko na portalu dLib.si ponudimo prvo skupino znanstvenih in poljudnih revij, kar je rezultat dobrega sodelovanja med ARRS , založniki in NUK.
Založniki, ki so z ARRS sklenili pogodbo o sofinanciranju svoje periodične publikacije, so se obvezali, da bodo revijo v najkrajšem času poslati v NUK v elektronski obliki. S podpisom posebnega dogovora lahko dovolijo tudi njeno objavo na portalu dLib.si.
V NUK se zavzemamo za čim širšo in neomejeno dostopnost strokovnih in znanstvenih objav, saj to prinaša avtorjem in širši družbeni skupnosti.
3.4.2007
NA PORTALU DOSTOPNE 4 NOVE STROKOVNO-ZNANSTVENE REVIJE
Acta entomologica Slovenica, Acta geographica Slovenica, Endoskopska revija in Hmeljarski bilten so prve štiri ugledne strokovno-znanstvene revije, katerih založniki so sklenili pogodbo o sofinanciranju z ARRS in dovolili njihovo objavo in dostop prek portala Digitalne knjižnice Slovenije..
Acta entomologica Slovenica, glasilo Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija in Prirodoslovnega muzeja Slovenije izhaja dvakrat na leto od leta 1993. Objavlja izvirna znanstvena dela, pregledne članke in ocene knjig s področja entomologije, vede o žuželkah.
Acta geographica Slovenica je osrednji slovenski znanstveni zbornik z geografsko vsebino, ki je prvič izšel že leta 1952. Izdaja ga geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.
Endoskopska revija je že več kot desetletje uradno glasilo Združenja za endoskopsko kirurgijo, Sekcije za gastroenterološko endoskopijo Slovenije in Slovenskega združenja za artroskopijo in poškodbe pri športu pri Slovenskem zdravniškem društvu. Objavlja prispevke v slovenskem ali angleškem jeziku.
Hmeljarski bilten je strokovno-znanstvena revija, ki pokriva predvsem področje hmeljarstva in pivovarstva. Od leta 1995 po daljši prekinitvi spet redno izhaja, izdaja pa jo Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
13.2.2007
CELOTNA BESEDILA LITERARNEGA ČASOPISA DOM IN SVET
Literarni in splošnokulturni časopis katoliške usmeritve Dom in svet je izhajal od 1888-1944 oziroma 57 let. Izšlo pa je le 56 letnikov. V prvem obdobju izhajanja so bili uredniki F. Lampe, E. Lampe in M. Opeka. Med drugimi so v tem obdobju objavljali A. Medved, F. S. Finžgar, F. K. Meško in I. Pregelj.
S prihodom Izidorja Cankarja na uredniško mesto so v časopisu začeli objavljati tudi literarne kritike, esejistiko in znanstvene razprave na širših estetskih svetovnonazorskih ravneh. V tem obdobju so v časopisu objavljali Ivan Cankar (Podobe iz sanj), S. Majcen, F. Bevk, J. Lovrenčič, A. Podbevšek, A. Vodnik, B. Vodušek in E. Kocbek, ki je leta 1937 v časopisu objavil Premišljevanje o Španiji.
Izidorja Cankarja so na uredniškem mestu nasledili F. Koblar, F. Stele in T. Debeljak. Pri likovni opremi časopisa so sodelovali vidnejši slovenski arhitekti (I. Vurnik in J. Plečnik) in slikarji (F. Kralj).
Digitalizacija časopisa je potekala po načelih dobre prakse, in smo jo v celoti končali v letu 2006. Ob skenogramih celotnega časopisa so na voljo bibliografski opisi člankov.
Iskanje je možno po bibliografskih podatkih; prav tako, s pomočjo optične prepoznave besedil (OCR), tudi po vsebini celotnega časopisa.
8.1.2007
NOV, HITREJŠI DOSTOP IN PRIKAZ ČLANKOV IZ REVIJE LJUBLJANSKI ZVON
Z današnjim dnem omogočamo nov, hitrejši dostop in prikaz več kot 11.000 člankov iz literarne revije Ljubljanski zvon. Izbirate lahko med dvema načinoma prikaza digitaliziranih vsebin - med prikazom v pdf formatu in prikazom v html formatu. Omogočeno je iskanje po bibliografskih metapodatkih in celotnem besedilu.zvon v celotnih besedilih
27.11.2006
10.000 NOVIH FOTOGRAFIJ
Obstoječim 900 digitaliziranim portretom znanih Slovenk in Slovencev smo dodali več kot 10.000 digitaliziranih različnih upodobitev pesnikov, pisateljev, znanstvenikov, glasbenikov, likovnih umetnikov in politikov. V zbirki najdete fotografije, razglednice, risbe in ostale različne upodobitve Ivana Cankarja, Frana Saleškega Finžgarja, Maksima Gasparija, Simona Gregorčiča, Riharda Jakopiča, Franceta Prešerna, Otona Župančiča in Josipa Vidmarja, če omenimo samo nekatera imena, brez katerih bi bila slovenska kulturna dediščina okrnjena. Upodobitve so delo znanih slovenskih fotografov (Fran Vesel, Josip Pelikan…) in reprodukcije originalov likovnih umetnikov (Rihard Jakopič, Božidar Jakac…).
10.11.2006
PLAKATI
Zbirka Plakati je šesta samostojna zbirka na našem portalu. Digitalizirani plakati so dostopni v formatu jpg. Iskanje je možno s pomočjo bibliografskih metapodatkov. Trenutno so dostopni digitalizirani plakati od leta 1946 do vključno 1952. leta. Zbirko bomo redno dopolnjevali.
Plakat je medij množične komunikacije in ogledalo družbe, prostora in časa, v katerem nastaja. Skozi njegov razvoj lahko spremljamo ne le razvoj slovenskega oblikovanja, temveč tudi politično zgodovino, družabno življenje, gospodarski razvoj. Zato smo od oktobra, leta 2005 do decembra, leta 2005 v sodelovanju z zunanjim podjetjem MFC&L digitalizirali 7000 ilustriranih plakatov. Najstarejši digitalizirani plakati segajo v obdobje druge polovice 19. stoletja, najmlajši pa v leto 1990. Zbirka obsega propagandni plakat, pri katerem je politični plakat njegova najpogostejša oblika, prireditveni plakat, kot je filmski plakat, plakat likovnih razstav, družabnih, glasbenih in športnih prireditev, turistični plakat in komercialni plakat. Avtorji plakatov so znani slovenski oblikovalci in likovni umetniki: I. Vavpotič, S. Šantel, M. Gaspari, B. Jakac, P. Kocjančič, J. Trpin, R. Gorjup, E. Justin, M. Vipotnik, R. Novak, J. Bavčer, E. Berk, S. Furlan, R. Jenko in drugi.
5.10.2006
DELA
Posebna periodična publikacija z naslovom Dela, ki jo izdaja Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, izhaja že od leta 1985. Glasilo posreduje geografom izsledke obsežnega in razvejanega znanstvenoraziskovalnega dela članov Oddelka za geografijo Filozofske fakultete in prispevke udeležencev znanstvenih srečanj.
Dela so četrta zbirka na portalu dlib.si, kjer je omogočeno iskanje po celotnem besedilu in s pomočjo bibliografskih metapodatkov. Dostopate lahko do 207 izvorno digitalnih člankov, ki so na voljo v dveh formatih (pdf in html).
5.10.2006
JEZIK IN SLOVSTVO
Slovenistična revija Jezik in slovstvo, ki že od leta 1955 izpolnjuje svoj temeljni program: ponujati razprave in zapise o slovenskem jeziku, literaturi in s tem povezani pedagoški teoriji in praksi, je sedaj dostopna prek portala dlib.si v celotnem besedilu. Revija Jezik in slovstvo izhaja šestkrat letno v založništvu Slavističnega društva Slovenije. Jezik in slovstvo je tretja zbirka na našem portalu, ki omogoča iskanje po celotnem besedilu. Hkrati lahko po zbirki iščete tudi s pomočjo bibliografskih metapodatkov. Sedaj lahko dostopate do 76 izvorno digitalnih člankov, ki so na voljo v dveh formatih (pdf in html).
17.7.2006
DOCUMENTA PRAEHISTORICA
Prek portala dlib.si so v celotnem besedilu dostopni štirje letniki (2001-2005) arheološke revije Documenta praehistorica. Revijo Documenta praehistorica izdaja letno, od leta 1946, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vsebuje strokovne in znanstvene prispevke o interdisciplinarnih arheoloških raziskavah prazgodovine v Evraziji in drugih kontinentih.
Documenta praehistorica je druga zbirka na našem portalu, ki omogoča iskanje po celotnem besedilu. Hkrati lahko po zbirki iščete tudi s pomočjo bibliografskih metapodatkov. Dostopate lahko do 47 izvorno digitalnih člankov, ki so na voljo v dveh formatih (pdf in html).
15.5.2006
PSIHOLOŠKA OBZORJA
V zbirko Znanstveni članki smo vključili celotna besedila prispevkov znanstveno-strokovne psihološke revije Psihološka obzorja od leta 2000 naprej, z enoletnim zamikom glede na tekoče tiskane izdaje.
To je prva zbirka na našem portalu, ki omogoča iskanje po celotnem besedilu. Hkrati lahko po zbirki iščete tudi s pomočjo bibliografskih metapodatkov. Dostopate lahko do 187 izvorno digitalnih člankov, ki so na voljo v dveh formatih (pdf in html).
24.2.2006
NOVI AKORDI
Revija Novi akordi je bila ena od najpomembnejših glasbenih revij v zgodovini slovenske glasbe. Izhajala je kot dvomesečnik na prelomu stoletja do prve svetovne vojne (1901-1914). Srečno naključje je strnilo izjemen uredniški koncept Gojmirja Kreka (1875-1942) in založniška hotenja Lavoslava Schwentnerja. Prvih osem letnikov je prinašalo objave novih kompozicij, v devetem je bila dodana še literarna priloga. Izšlo je torej 75 zvezkov, in prvič je bilo objavljenih kar 432 skladb, med njimi največ zborovskih skladb, samospevov in klavirskih kompozicij. V skladateljski krog somišljenikov Novih akordov pa štejejo Gojmir Krek, Emil Adamič, Benjamin Ipavec, Viktor Parma, Oskar Dev, Risto Savin, Josip Procházka, Anton Lajovic, Josip Pavčič, Vasilij Mirk, Janko Ravnik in tudi starejši kolega Fran Gerbič. Digitalizacija celotne revije je potekala v januarju, leta 2006. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem, podjetjem I-Rose d.o.o., smo digitalizirali 1.512 člankov, naredili optično prepoznavo besedil in glasbenih tiskov (OCR) ter omogočili pripravo in poslušanje sintetiziranega zvoka. Ob skenogramih celotne revije so na voljo tudi bibliografski opisi člankov. Iskanje je možno po bibliografskih metapodatkih; prav tako, s pomočjo optične prepoznave besedil (OCR), pa tudi po vsebini celotnega zbornika.
24.2.2006
NOVA MUZIKA
Od januarja, leta 1928 do decembra, leta 1929 je predvojno tradicijo Novih akordov nadaljevala Nova muzika. Urednik Emil Adamič ji je zasnoval nekoliko drugačne, svojemu času primernejše smernice. Revija je izhajala v založništvu Glasbene matice. Vsak zvezek je prinašal literarno prilogo z obsežnejšimi razpravami, kritikami, poročili in raznimi vestmi o slovenskem glasbenem dogajanju. Med pisci so se najpogosteje oglašali Emil Adamič, Anton Lajovic, Slavko Osterc, Josip Mantuani, Stanko Vurnik, Karel Mahkota, Slavko Koželj, Osip Šest, Pavel Kozina, Srečko Koporc in drugi. Notni del revije je bil namenjen prvič objavljenim skladbam, tudi tu je šlo prvenstveno za samospeve, zbore, klavirske in komorne kompozicije. Med skladatelji izstopajo Lucijan Marija Škerjanc, Matija Bravničar, Marij Kogoj, Slavko Osterc, Stanko Premrl, Srečko Koporc, Josip Pavčič, Karol Pahor, Saša Šantel, Janko Ravnik, Matija Tomc in Marjan Kozina. Urednik si je umislil še posebno notno prilogo z otroškimi skladbami, ki jo je imenoval Mala nova muzika. Digitalizacija celotne revije je potekala v januarju, leta 2006. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem, podjetjem I-Rose d.o.o., smo digitalizirali 160 člankov, naredili optično prepoznavo besedil in glasbenih tiskov (OCR) ter omogočili pripravo in poslušanje sintetiziranega zvoka. Ob skenogramih celotne revije so na voljo tudi bibliografski opisi člankov. Iskanje je možno po bibliografskih metapodatkih; prav tako, s pomočjo optične prepoznave besedil (OCR), pa tudi po vsebini celotnega zbornika.
15.12.2005
LJUBLJANSKI ZVON
Revija za leposlovje, književnost in kritiko Ljubljanski zvon (1881-1941) je od konca novembra 2005 dostopna v digitalni obliki. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem, podjetjem I-Rose d.o.o., smo z digitalizacijo začeli januarja, leta 2005 in do konca avgusta, leta 2005 digitalizirali približno 45.000 strani. Tako je nastala digitalna baza celotne revije, ki vsebuje 13.995 člankov v celotnem besedilu. Bibliografske metapodatke o posameznih člankih smo dobili z digitalizacijo in strukturiranjem Bibliografskega kazala Ljubljanskega zvona. Iskanje je možno po bibliografskih podatkih; prav tako, s pomočjo optične prepoznave besedil (OCR), pa tudi po vsebini celotnega zbornika.
Novice
20.1.2017
Razstava Béseda dá besedo in igro: 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani
Ob razstavi v NUK, ki obeležuje 150. obletnico Dramatičnega društva v Ljubljani, bo v četrtek 26. 1. 2017 ob 10:30 potekal strokovni simpozij. Ob visokem jubileju se nam bodo v čitalnici Zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov NUK pridružili cenjeni predavatelji, ki bodo temo osvetlili z različnih raziskovalnih gledišč in obogatili naše razumevanje razvoja slovenske gledališke umetnosti. Vljudno vabljeni!

Program:

10:45 Pozdravni nagovor ravnateljice Narodne in univerzitetne knjižnice, Martine Rozman Salobir.

Razpored strokovnih referatov:
11:00 izr. prof. dr. Urška Perenič: Od čitalniškega "razveseljevanja" do Dramatičnega društva: Obrobja na obnebju slovenske književne zgodovine? (FF UL, Oddelek za slovenistiko)
11:30 dr. Štefan Vevar: Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani (Slovenski gledališki inštitut SLOGI)
12:00 doc. dr. Blaž Lukan: Repertoar Dramatičnega društva v prvem desetletju delovanja vplivi, tendence, učinki (AGRFT UL, Oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti, Katedra za dramaturgijo in zgodovino drame)
12:30 izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol: Razvoj slovenske meščanske drame na prelomu stoletja in Dama s kamelijami (FF UL, Oddelek za slovenistiko)
30 minutni odmor za kavo
13:30 doc. dr. Aldo Milohnić: Od Dramatičnega društva v Ljubljani do dramatičnih društev po Sloveniji (AGRFT UL, Oddelek za dramaturgijo in scenske umetnosti, Katedra za zgodovino gledališča in radia)
14:00 red. prof. dr. Milena Mileva Blažić: Ivan Hribar in Dramatično društvo, 1867 (PF UL, Oddelek za razredni pouk, Katedra za slovenščino)
14:30 mag. Marijan Rupert: Prešernovska struktura in začetki slovenske zgodovinske drame (Zbirka rokopisov, redkih in starih tiskov NUK)

Moderiranje dogodka: Manja Gatalo (soavtorica razstave, NUK)
16.12.2016
Sreča je v knjigah
V katekizmu Jurija Japlja iz leta 1789 smo našli štiriperesno deteljico. Štiriperesna deteljica, spravljena med platnicami, po ljudski vraži namreč prinaša srečo in uspeh. V predprazničnem obdobju zato navdušeno delimo svojo srečno najdbo z vami in vam sporočamo, da se sreča in uspeh zagotovo skrivata prav v knjigah.

S Kosovelovo pesmijo Voščilo vam želimo vesele praznike in srečno novo leto 2017, naj bo obogateno z obilico novih znanj in z velikimi uspehi!
29.11.2016
Novi dLIb!
Dragi uporabniki, z največjim veseljem vas v predprazničnem vzdušju razveselimo tudi mi, z novo, osveženo in modernizirano podobo Digitalne knjižnice Slovenije. Naš namen je izpopolniti uporabniško izkušnjo. Želimo, da je gradivo čim lažje dostopno vsakomur, zato je ključnega pomena, da vam številno in raznoliko gradivo ponudimo na različne načine. Gradivo, ki ga iščete, lahko vpišete v iskalno vrstico, lahko pa raziskujete po šestih skupinah – knjige, periodika, rokopisi, slike, glasba in zemljevidi. Vse več bo tudi vsebinskih zbirk, ki naše najatraktivnejše gradivo zaokrožijo v smiselno celoto in podajo širšo zgodbo gradivu.
Prenovljena stran vizualno sledi trendom in želi biti optimalno dostopna na vseh elektronskih napravah, po novem tudi na mobilnih napravah. Želimo vam prijetno raziskovanje!
Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo veseli vaših odzivov, ki nam jih lahko sporočite na elektronski naslov: dLib@nuk.uni-lj.si
arhiv novic
 
 
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2017    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh